Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Zes nieuwe podia op de Vierdaagsefeesten!

Placeholder for Vierdaagsefeesten Jan Willemde Venster Waalpark 2019 rechtenvrijVierdaagsefeesten Jan Willemde Venster Waalpark 2019 rechtenvrij

Geplaatst: 12 mei 2022, 15:43 uur

Tij­dens de Vier­daagse­feesten van 16 t/​m 22 juli veran­dert het cen­trum van Nijmegen in één groot fes­ti­val­ter­rein, met ruim 40 podia in de stad, in het park, aan de kade en op het strand. De meeste organ­isatoren keren na drie jaar weer terug, maar op een aan­tal locaties vind je nieuwe podia. Het Kro­nen­burg­er­park, het Waal­park (bij het Bloe­men­wapen), Kelfkens­bos, de Bloe­mer­straat en de In de Betouw­straat kri­j­gen een nieuwe invulling. Op de Ganzen­heuv­el (kruis­ing tussen de Hezel­straat en Hout­straat) ver­schi­jnt dit jaar voor het eerst een podi­um. Met deze nieuwe samen­werkin­gen ben jij als bezoek­er zeven dagen lang voorzien zijn van een fijne, diverse pro­gram­mer­ing en bove­nal een geweldige sfeer!

In het Kro­nen­burg­er­park kon je de afgelopen 7 edi­ties geni­eten van Otis Park. Je vin­dt de jaz­zpro­gram­mer­ing van Otis deze zomer terug op diverse andere locaties in de stad, maar het Kro­nen­burg­er­park wordt nu het ter­rein van Hubert in samen­werk­ing met Sub­cul­tu­ur, PAAK en Bijs­maak. Zij pre­sen­teren een prachtig elek­tro­n­isch (live)programma, toffe acts en dj’s op één van de mooiste locaties van de stad. Bek­ijk het pro­gram­ma van Park Kro­nen­burg.

Het Waal­park was de afgelopen 14 edi­ties het ter­rein van Hennes Latin Stage. Nu brei­dt het naast­gele­gen Valkhof Fes­ti­val uit met een nieuw podi­um, genaamd Bloem’. Met deze aan­winst bij het bloe­men­wapen ver­breedt het spec­trum van dit ont­dekkings­fes­ti­val nog meer richt­ing jazz, soul, funk en muziek uit alle uithoeken van de wereld. Hier­voor werkt het Valkhof Fes­ti­val onder meer samen met Otis, Music Meet­ing en Baobob en keert er ook een vleug latin terug in het park. Bek­ijk het pro­gram­ma van Valkhof Fes­ti­val.

Op Kelfkens­bos vond je in 2019 nog Zomer­bar 024. Nu strijken hier de mak­ers van Smaak­markt Labyrinth neer met een tweede con­cept: Kelfkens­bos Fes­ti­val. Het plein wordt omge­toverd tot dé place to be waar jong en oud samen dansen op tijd­loze pop­klassiek­ers. Wat ze pre­cies gaan doen? Dat bli­jft nog even een ver­rass­ing. Eén ding is zek­er: be There or be Square! Bek­ijk het pro­gram­ma van Kelfkens­bos Fes­ti­val.

De In de Betouw­straat wordt dit jaar door café Groots omge­toverd tot het Vil­la Groots Plein. Van piano­bar-pianis­ten tot feest-dj’s, hier vind je gezel­ligheid en feest: pop, rock of Ned­er­land­stal­ig. Bek­ijk het pro­gram­ma van Vil­la Groots Plein.

Nieuw dit jaar is een podi­um in de Bloe­mer­straat, waar­voor PAAK, De Bloe­mer­bar, Ter­ra Rossa en Café de Gezel­ligheid de han­den ineenslaan. In de Bloe­mer­straat tref je twee podia met diverse programma’s voor een gezonde bal­ans tussen gezel­ligheid en ontspan­ning. Op één dag kan het pro­gram­ma zomaar afwis­se­len tussen dis­co & house DJ’s, singer-song­writ­ers én oude bek­enden met een Ned­er­land­stal­ig reper­toire. Bek­ijk het pro­gram­ma van de Bloe­mer­straat.

Op de Ganzen­heuv­el ver­schi­jnt een nieuw podi­um. Voor de deur van en geor­gan­iseerd door Nib­bles, Holt en De Heer­li­jck­heid wordt een oase van rust gecreëerd. Op de Ganzen­heuv­el ver­to­nen lokale arti­esten hun kun­sten in een semi-akoestis­che set­ting. Bek­ijk het pro­gram­ma van de Ganzen­heuv­el.

We zijn blij met de invulling van deze nieuwe locaties en dat er zoveel nieuwe samen­werkin­gen zijn ontstaan bij het invullen van deze nieuwe podia. Of het nu gaat om onderne­mers uit de straat die elka­ar vin­den of cul­turele instellin­gen, even­e­men­tor­gan­isatoren en feestcon­cepten die samen­werken, met deze kruis­bes­tu­ivin­gen wordt het beste van wat Nijmegen te bieden lat­en zien.

Door­dat ieder z’n spec­i­fieke ken­nis inzet vind je op de Vier­daagse­feesten de breed­ste pro­gram­mer­ing die er maar mogelijk is. Van feestmuziek tot pop, van klassiek tot urban en van jazz tot lev­enslied. Grote namen, aanstor­mend tal­ent uit bin­nen- en buiten­land, cover­bands, maar ook the­ater, dans, work­shops en lezin­gen. Een bezoek­je aan de podia maak je com­pleet met feesten bij jouw favori­ete arti­est. Hier vind je al de eerste line-up en een overzicht van alle locaties. Over een aan­tal weken wordt deze aange­vuld en het pro­gram­ma com­pleet gemaakt. Volg daarom de updates over de live­g­ang van het nieuwe pro­gram­ma, zodat je niks mist! 

programma
Login
Bekijk winkelwagen