Omwonenden

Vierdaagsefeesten vindt plaats in de binnenstad van Nijmegen en trekt jaarlijks samen met de 4Daagse Wandelmarsen 2,35 miljoen bezoekers naar Nijmegen en de regio. In de binnenstad ontvangen we ongeveer 1,5 miljoen bezoekers.

Vierdaagsefeesten beweegt zich in een maatschappelijke omgeving waarin zij door al haar stakeholders bevraagd wordt om de continuïteit van het evenement te waarborgen. Dit betekent dat de organisatie continue de balans zoekt tussen bijvoorbeeld de ondernemer die winst wil maken, de bezoeker die een groots en divers feest zoekt, een regionale ondernemer die zich wil verbinden aan de samenwerkingsmogelijkheden met andere partners, de binnenstadbewoner die zo min mogelijk overlast wil en een gemeente die voor citymarketing gaat, naast het belang van de veiligheid.

Doordat samen met partners en betrokkenen structureel geïnvesteerd wordt in kennis en ontwikkeling ontstaat tegelijkertijd met het organiseren van de programmering een platform waarop we elkaar en onze omgeving kunnen versterken en verbeteren. Dit bijzondere platform delen we lokaal, regionaal en landelijk en zo hopen we het hele jaar door iets achter te kunnen laten voor onze stad.Denk bijvoorbeeld aan de Watertappunten die nu het hele jaar beschikbaar zijn of vaste aansluitingen op het stroomnetwerk zodat er ook bij andere evenementen geen aggregaten meer nodig zijn.

Maatregelen

Bij de organisatie van het evenement houdt Vierdaagsefeesten te allen tijde rekening met de belangen van haar stakeholders. Denk hierbij aan een zo hoog mogelijke tevredenheid bij haar bezoekers, winst voor haar (binnenstad-)ondernemers, citymarketing voor de gemeente, zichtbaarheid voor haar partners en zo min mogelijk overlast voor de omwonenden.

Bijeenkomsten

Vier keer in het jaar organiseert Vierdaagsefeesten een bijeenkomst voor omwonenden (van Vierdaagsefeesten). We betrekken hiermee de omwonenden zoveel mogelijk bij de ontwikkelingen en vernieuwingen van Vierdaagsefeesten en bespreken ook aandachtspunten zoals overlast die door het evenement veroorzaakt wordt. Maar daarnaast vinden we het vanuit de organisatie ook erg prettig wanneer men mee denkt over hoe we Vierdaagsefeesten nóg beter kunnen organiseren. Wij prijzen ons gelukkig met waardevolle opmerkingen en kritische kanttekeningen die we aangereikt krijgen.

De bijeenkomsten worden bijgewoond door een stuurgroep van omwonenden. Deze stuurgroep is samengesteld uit afgevaardigden van bewonersverenigingen, straatvertegenwoordigers en enthousiaste omwonenden die zich persoonlijk hebben aangemeld.

Woont u in de binnenstad van Nijmegen en wilt u graag uitgenodigd worden voor deze bijeenkomsten? Stuur dan een mail naar info@vierdaagsefeesten.nl of bel naar 024-3233163.

Indien u zich aanmeldt voor bijeenkomsten ontvangt u circa vier weken voorafgaand aan een bijeenkomst een uitnodiging per mail.