15-21 juli 2023nijmegen

Doe maar duurzaam

Placeholder for 16 07 2018 Green Capital Plaza Jan Willem de Venster 1 1 1024x76816 07 2018 Green Capital Plaza Jan Willem de Venster 1 1 1024x768

Als grootste evenement van Nederland geeft Stichting Vierdaagsefeesten graag het goede voorbeeld. Wij voelen een grote verantwoordelijkheid om te werken aan duurzame feesten. Onze ambitie is namelijk niet alleen dat we het evenement willen blijven met de beste sfeer, maar we willen ook van toegevoegde waarde zijn voor onze prachtige stad Nijmegen en haar omgeving.

Dit willen we doen op een manier die zo min mogelijk negatieve impact heeft. Daarom werken we stap voor stap toe naar een klimaatneutraal en circulair festival. Dit jaar zetten we een grote stap op het gebied van duurzaamheid, met ons nieuwe circulaire bekersysteem!

Hieron­der lees je meer over wat achter de scher­men alle­maal gebeurt op het gebied van duurza­amheid, wat je zelf kunt doen en bij welke lan­delijke samen­werk­ingsver­ban­den Sticht­ing Vier­daagse­feesten is betrokken.

Wat doen wij nu al?

Bij­na alle podia, attrac­ties en stands draaien volledig op lokaal opgewek­te groene stroom. Op een paar pun­ten is de dekking onvol­doende. Hier werken we met een biodiesel gen­er­a­tor of Engie bat­ter­ij (opge­laden met groene stroom). 

Ook zetten wij cir­cu­laire toi­let­ten neer, zor­gen dat het ingeza­melde afval wordt nageschei­den, zijn wij een podi­um voor inno­vaties, zor­gen we dat het ver­gun­ning­spro­ces voor zo’n 300 ver­gun­ning­houd­ers papier­loos is en zijn de pro­ducten in onze mer­chan­dise alti­jd van duurzame materialen.

Maar dat is niet alles! Op deze pag­i­na lees je alles over de stap­pen die wij nemen naar een kli­maat­neu­traal en cir­cu­lair festival.

Cir­cu­lair bekersysteem

Deze edi­tie van de Vier­daagse starten we met een circu­lair bek­er­sys­teem. Het gebruik van weg­w­erp­bek­ers is niet meer van deze tijd, daarom werken wij met een cir­cu­lair rPET bek­er­sys­teem. Bij de aankoop van het eerste drankje betaalt de bezoek­er een­ma­lig € 0,50 als milieu­bi­j­drage voor de bek­er. Bij elke vol­gende bestelling betaal je alleen de con­sump­tiepri­js, als de gebruik­te bek­er weer wordt ingeleverd. In de hele stad wor­den dezelfde bek­ers gebruikt, te herken­nen aan het Vier­daagse­feesten-logo in de rand. Door de laat­ste bek­er terug te bren­gen naar een bar, kan de bek­er wor­den gere­cy­cled tot een nieuwe. 

Placeholder for Vierdaagsefeesten infographic bekersysteem lowresVierdaagsefeesten infographic bekersysteem lowres
Placeholder for Kastje Eiland FotoKastje Eiland Foto

Vaste groene stroom

Samen met de organisatie van Festival op 't Eiland vroegen we aan de gemeente Nijmegen om vaste stroomkosten op het stadseiland van Nijmegen te plaatsen. Hierdoor hoeven er tijdens evenementen geen of weinig biodiesel-aggregaten meer gebruikt te worden, maar kunnen we gebruik maken van vaste, groene stroom!

Samenwerkingen

Ieder jaar zullen we weer nieuwe stappen zetten voor verdere verduurzaming. Gelukkig doen we dit samen met partners als Dar, Semilla Sanitatie, Peebackcoating, gemeente Nijmegen en natuurlijk alle organisatoren. In 2023 komen we met een nieuwe meerjarenstrategie en duurzaamheidsprogramma, deze zal dan ook hier terug te lezen zijn.

Placeholder for 14 07 2018 Green Capital Plaza Mathijs Hanenkamp 1 1 1024x68414 07 2018 Green Capital Plaza Mathijs Hanenkamp 1 1 1024x684
Placeholder for 0141 4df17 hanenkamp DSC 7389 bijgesneden 10141 4df17 hanenkamp DSC 7389 bijgesneden 1

Milieuvriendelijker vuurwerk

Ieder jaar kun je op de zondag van de Vierdaagsefeesten genieten van prachtig vuurwerk aan de waal tijdens Waal in Vlammen. Vuurwerk en duurzaamheid, hoe rijmen jullie dat?

In samenwerking met de Spaanse leverancier Europla en de Nederlandse organisatie Dream Fireworks nemen we onze verantwoordelijkheid. Het vuurwerk afkomstig uit Spanje is ecologisch, beperkt in fijnstoffen en zware metalen. Zo is het grootste deel van de kleuren die we gebruiken al stukken beter voor ons milieu. Daarnaast wordt de CO2-uitstoot van het vuurwerk volledig gecompenseerd middels een duurzaamheidscertificaat bij Trees for All. Na afloop zorgt de DAR dat er niets achterblijft.

Maar liever zien wij het dat compenseren niet nodig is en we minder CO2 uitstoten. Daarom hebben wij geïnventariseerd of er alternatieven voor vuurwerk voor handen zijn, bijv. drones of lasershows. Dit bleek op dit moment echter nog ontzettend duur. Wij hebben geprobeerd om hier sponsoren voor te vinden, maar wegens de coronanasleep kwamen de partnerships ook erg laat op gang, en bleek dit niet meer mogelijk. De technologie op dit vlak gaat echter hard, dus we hebben wel de hoop dat bijvoorbeeld een droneshow op termijn betaalbaarder wordt én dat zich partners en sponsoren melden om dit met ons mogelijk te maken.

Duurzame uitingen

Ook in onze communicatie houden we rekening met duurzaamheid. Zo investeren we bijvoorbeeld voor de aankleding van de Vierdaagsefeesten in duurzame materialen voor bouwhekdoeken en lantaarnpaalborden. De bouwhekdoeken worden gedrukt met inkt op waterbasis en daarna schoongewassen. De lantaarnpaalborden zijn van duurzame vezels, die gerecycled kunnen worden in nieuwe borden voor volgend jaar. We gebruiken zo veel mogelijk digitale communicatiemiddelen zoals website, app en social media. Wanneer we toch drukwerk gebruiken, doen we dat op gerecycled papier.

Placeholder for Duurzaam Korpus afvalinzameling 1Duurzaam Korpus afvalinzameling 1
Placeholder for 17 07 2018 SMKMRKT Labyrinth Mathijs Hanenkamp 6 1 117 07 2018 SMKMRKT Labyrinth Mathijs Hanenkamp 6 1 1

Vangnet aan de Waal

Tijdens de Vierdaagsefeesten spannen we een vangnet aan de Waalkade. Het net van 1.20 meter hoog en maar liefst 500 meter lang voorkomt dat plastic bekertjes tijdens de Vierdaagsefeesten in de Waal terecht komen.

Watertappunten

Samen met Vitens en de gemeente realiseerden we een volledig elftal van watertappunten door de stad. Hier kun je niet alleen tijdens Vierdaagsefeesten maar gedurende het het hele jaar gratis kraanwater tappen.

Waar vind ik die watertappunten? Bekijk de plattegrond.

Placeholder for Watertappunten Peter Beijers 2018 1Watertappunten Peter Beijers 2018 1
Placeholder for 19 07 2018 Sfeer fiets Mathijs Hanenkamp 1 1024x684 119 07 2018 Sfeer fiets Mathijs Hanenkamp 1 1024x684 1

Extra fietsenstallingen en samenwerking NS

Tijdens de Vierdaagsefeesten zien we bezoekers graag op een zo duurzaam mogelijke manier naar de binnenstad van Nijmegen komen, bijvoorbeeld op de fiets! Dit faciliteren wij door in de stad extra fietsenstallingen neer te zetten.

Bekijk op de plattegrond waar jij je fiets kunt stallen.

Stroomvoorziening

Elk jaar plaatst Gemeente Nijmegen meer vaste stroomkasten, zodat we minder gebruik hoeven te maken van aggregaten. Van de aggregaten die tijdens de Vierdaagsefeesten wel aanwezig zijn, draait 85% op Biomass To Liquid (BTL), het schone alternatief voor fossiele brandstof. BTL wordt gewonnen uit de circulaire route van afvalstromen: van plastic, dierlijke vetten, hout en eigenlijk van alles dat afval is en waar energie uit te winnen valt. In cijfers betekent dit: 30% minder roetuitstoot dan bij reguliere aggregaten, 30% minder fijnstof, 98% minder aan CO2-uitstoot en 100% biologisch afbreekbaar.

Placeholder for 16 07 2018 Credible Jan Willem de Venster 1 116 07 2018 Credible Jan Willem de Venster 1 1
Placeholder for 14 07 2018 SMKMRKT Labyrinth Mathijs Hanenkamp 1 bijgesneden 114 07 2018 SMKMRKT Labyrinth Mathijs Hanenkamp 1 bijgesneden 1

Peeback coating

Orange Nanotech ontwikkelde een onzichtbare coating die op muren kan worden aangebracht zodat deze niet meer aangetast kunnen worden door wildplassers. Het bijkomende positieve effect is dat de urine ‘terugkaatst’ waardoor ook het wildplassen ontmoedigd wordt en vanzelfsprekend geen last meer is van urinegeur.

Regelmatig kiezen wij nieuwe locaties uit waar de peeback coating wordt aangebracht. De teller staat inmiddels op 8 locaties! Gewoon netjes naar het toilet dus! ? Op wildplassen staat bovendien een boete, en dat geld kun je aan genoeg leukere dingen uitgeven tijdens de feesten!

Bekijk hieronder een video over de coating.

Placeholder for Naamloos10Naamloos10

Wat kan jij als bezoek­er doen?

Jouw rol als bezoek­er is cru­ci­aal voor het organ­is­eren van duurzame feesten. Een drup­pel op een gloeiende plaat? Stel je voor dat al die hon­derd duizen­den bezoek­ers aan onze feesten dit zouden doen? Met een paar sim­pele keuzes kun je jouw per­soon­lijke voetafdruk verkleinen en bij­dra­gen aan duurza­mere feesten. Doe je mee?

1. Kom met het OV, de fiets of te voet

Heb je geen treinstation in jouw stad of dorp? Fiets dan naar het dichtstbijzijnde. We werken samen met NS en er rijden extra treinen. Met de Vierdaagsefeesten worden er op verschillende plekken extra fietsenstallingen gerealiseerd.

2. Koop & recycle je drankje bij de bar

Je drankje kopen bij de bar is sowieso belangrijk voor het voortbestaan van de feesten, alleen zo kunnen we de programmering financieren en verduurzaming financieren. Door netjes om te gaan met je circulaire beker (lever deze schoon bij de bar in) zorgen we voor schonere stad en verspillen we geen grondstoffen.

3. Afval in de prullenbak

Gooi je afval (en sigarettenpeuken) netjes in de knapzakken en prullenbakken. We zullen al het afval nascheiden. Zo herwinnen we grondstoffen zodat er zo min mogelijk als restafval hoeft te worden verbrand.

4. Eet duurzaam en lokaal

Er is een mooi food aanbod op de Vierdaagsefeesten. Genoeg te kiezen. Sta je er wel eens bij stil dat wat je eet voor een groot deel je persoonlijke CO2 voetafdruk bepaald? Zo ook wat je eet op de feesten.

5. Plas en poep op de circulaire toiletten

Wis je dat je plas voor 90% uit water en 10% uit nutrienten bestaat? Op onze circulaire toiletten aan de Waalkade en de circulaire urinoirs worden deze waardevolle grondstoffen teruggewonnen. De toiletten zijn gratis te gebruiken en terwijl je wacht krijg je een lekker kopje circulaire muntthee. Wat wil je nog meer?

Lan­delijke samenwerking

De uitvo­er­ing van veel van onze duurza­amhei­d­s­ac­tiviteit­en en pilots wordt mogelijk gemaakt door een bij­drage vanu­it het pro­gram­ma KVG (Kun­st­stof Ver­pakkingsaf­val als Grond­stof), gefi­nancierd door Sticht­ing Afvalfonds.

Plastic Pact NL

In 2019 tekenden 75 partijen, waaronder Stichting Vierdaagsefeesten, het Plastic Pact NL. Het doel van deze overeenkomst – een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – is dat in 2025 álle plastic wegwerpverpakkingen zich lenen voor hergebruik als grondstof.

Placeholder for 17 07 2018 Festival op het Eiland Mathijs Hanenkamp 17 117 07 2018 Festival op het Eiland Mathijs Hanenkamp 17 1
Placeholder for FB post 1080x1350 Optie A NL 1FB post 1080x1350 Optie A NL 1

Plastic Promise

Plastic Promise is een initiatief van Green Events Nederland en de Green Deal ‘Afvalvrije Festivals’, en wordt ondersteund door Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Stichting Vierdaagsefeesten is aangesloten bij de landelijke beweging Plastic Promise.

Samen met andere pioniers uit de evenementenindustrie, drankfabrikanten, festivals en sportevents zetten we ons in voor verantwoord plastic gebruik. Het streven is dat binnen drie jaar minimaal 50 procent van alle wegwerpartikelen door herbruikbare producten is vervangen of hoogwaardig gerecycled wordt.

Never Give Up On Your Cup

In mei 2019 lanceerde Plastic Promise de campagne ‘Never Give Up On Your Cup’. Het doel van de campagne is om alle Nederlandse festivalbezoekers aan te sporen plastic drinkbekers en flessen terug te brengen naar de bar, inleverpunt of afvalbak zodat deze opnieuw gebruikt of gerecycled kunnen worden.

Green Capital 2018

In 2018 werd Nijmegen verkozen tot European Green Capital. De stad ontving deze award door jarenlang te werken aan vergroening en verduurzaming. Tijdens de Vierdaagsefeesten 2018 heb je misschien een kijkje genomen in het bezoekerspaviljoen op Kelfkensbos of nam je deel aan de GGRRUUNE wandeling op donderdag 19 juli 2018.

Placeholder for 14 07 2018 Green Capital Plaza Mathijs Hanenkamp 1 1 1024x68414 07 2018 Green Capital Plaza Mathijs Hanenkamp 1 1 1024x684