Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen
Placeholder for Rein Wieringa Molenstraat Promo Dinsdag 7Rein Wieringa Molenstraat Promo Dinsdag 7

Artiesten en orkesten

Op de Nijmeegse Vierdaagsefeesten vind je ruim 1000 acts op ruim 40 podia! Daarnaast geniet je er van de gezellige klanken van de orkesten in de straten en het straattheater. Hieronder kun jij je aanmelden als je interesse hebt om op te treden op een van de podia van de Vierdaagsefeesten of een vergunning wilt als (straat)artiest of (dweil)orkest.

Placeholder for Molenstraat promo 4Molenstraat promo 4

Optreden op één van de podia

De inschrijving om te mogen optreden op een van de podia van de Vierdaagsefeesten 2024 is gesloten.

Je kan je als artiest alvast aanmelden voor de editie van 2025 door het invullen van onderstaand formulier. Deze gegevens worden t.z.t. doorgestuurd naar de diverse programmeurs. Wij programmeren de podia niet zelf. Indien een programmeur van een plein/podium interesse heeft, neemt diegene zelf contact met je op.

Dweil- en looporkesten

De optre­dens van muziek- en looporkesten vor­men alti­jd een vast en zeer gewaardeerd onderdeel bin­nen de feesten. Bij veel ani­mo, mak­en wij een keuze uit het aanbod.

Wij hanteren hier­voor de vol­gende regels:
- max­i­male groeps­g­rootte is 20 per­so­n­en
- ver­sterk­ing via elek­tro­n­is­che weg is niet toeges­taan
- per locatie max­i­maal 45 minuten achter elka­ar gespeeld wor­den
- niet spe­len bin­nen 60 meter tot een podi­um van onze pro­gram­mer­ing
- de looproute ont­vang je bij het verkri­j­gen van de vergunning

Per­cussiegroepen kri­j­gen een aparte looproute en er zal niet meer dan 1 sam­ba-ork­est per avond inge­p­land worden.

Meld je ork­est aan via onder­staande link. Je kri­jgt eind mei/​begin juni een reac­tie van ons.

Placeholder for Straatartiesten Peter Beijers 1Straatartiesten Peter Beijers 1

Straattheater en -artiesten

Wij willen straatartiesten/-theater de kans geven om te performen in de binnenstad, mits het geheel kwaliteit uitstraalt en in onze feestgedachte past. Voor (semi-)professioneel theater hebben wij een kleine vergoeding beschikbaar.

De volgende regels gelden:
- versterking via elektronische weg is niet toegestaan
- per locatie mag een optreden ten hoogste 45 minuten achter duren
- de locaties waar gespeeld mag worden, ontvang je bij het verkrijgen van de vergunning

Meld je aan via onderstaande link (liefst met een foto, youtube-filmpje of ander beeldmateriaal) en wij laten je eind mei/begin juni weten of je hiervoor een vergunning en/of vergoeding kunt krijgen.

Login
Bekijk winkelwagen