Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen
Placeholder for 4 DF19 140719 JWA05373 2 1024x6824 DF19 140719 JWA05373 2 1024x682

Onze ambitie

Vier de zomer. In de stad, in het park, aan de kade of op het strand. Vier de lange, zwoele zomeravonden. De gezelligheid. Het mooie Nijmegen. De muziek. Vier het met je beste vrienden. En met respect. Dans, lach, eet en drink. Geniet volop. Elke dag weer. Vier de feesten: de mooiste zeven dagen van het jaar.

In ruim 50 jaar zijn wij uit­ge­groeid tot het groot­ste even­e­ment van Ned­er­land en een van de groot­sten van Europa: ver­spreid over zeven dagen vin­den ruim ander­half miljoen bezoek­ers hun weg naar Nijmegen. Maar onze ambitie is niet: groot, grot­er, grootst. We zijn er veel trotser op dat we, van de 50 groot­ste even­e­menten van het land, óók bove­naan staan als het gaat om sfeer: op Vier­daagse­feesten vind je de pret­tig­ste sfeer­belev­ing van Nederland!

Onze missie is dan ook: mensen samen bren­gen, in een veilige, fijne omgev­ing waarin iedereen zichzelf kan zijn en open staat voor nieuwe ervarin­gen. De ruimte voe­len om te geni­eten, het beste van jezelf te lat­en zien en je wereld te vergroten.

We hebben de ambitie om niet alleen samen met onze partners én bezoekers ervoor te zorgen dat we het evenement blijven met de beste sfeerbeleving van het land, maar ook dat we een evenement van betekenis zijn, met een grote positieve maatschappelijke impact.

Daarom werken we met onze part­ners vanu­it de vol­gende kernwaarden:

Placeholder for Donderdag 4dfen2019 Hanenkamp CA1 0044Donderdag 4dfen2019 Hanenkamp CA1 0044

Het geheim?

Vier­daagse­feesten is niet één even­e­ment, maar 40 fes­ti­vals in één: elk podi­um vormt een fes­ti­val op zich. Zo’n 15 even­e­men­tor­gan­isatoren, hore­ca-onderne­mers en cul­turele instellin­gen nemen elk de pro­gram­mer­ing van een of een aan­tal podia op zich. Met ieder hun spec­i­fieke ken­nis: pop, klassiek, rock, tech­no, urban, jazz, lev­enslied. Grote namen, aanstor­mend tal­ent uit bin­nen- en buiten­land, cover­bands, maar ook the­ater, dans, work­shops en lezingen.

Hier­door vind je op elke straathoek een andere sfeer en een ander pub­liek: alle leefti­j­den en alle lagen van de samen­lev­ing komen samen. Vier­daagse­feesten verbindt gen­er­aties: je kunt er zon­der gêne gaan stap­pen met je moed­er, opa of nichtje.

Vier­daagse­feesten nodigt je uit om uit je com­fort­zone te stap­pen en je te lat­en ver­rassen. Juist op de plekken waar je het niet verwacht vind je de beste optre­dens en de leuk­ste mensen. Sluit nieuwe vriend­schap­pen, ga tegen de hok­jes­geest en de fil­ter­bubbel in en vier feest met open blik!

Onze rol

Aanjager, regisseur en ontwikkelaar

We zijn regisseur van het evenement. Een regisseur die meedenkt, meewerkt en aanjaagt. We zorgen voor vernieuwing en vinden het belangrijk om je kennis te laten maken met nieuwe ideeën en innovaties. Daarom betrekken we nadrukkelijk het bedrijfsleven en de wetenschap bij de Vierdaagsefeesten. Meer over partnerships.

Een evenement met onze omvang heeft een grote impact op zijn omgeving. Daar nemen we onze verantwoordelijkheid voor, zowel voor als achter de schermen. Hierbij zetten we ook onze kracht als groot podium in om bij te dragen aan een gezonde maatschappij, samen met onze partners en sponsoren. Zo zoeken we steeds opnieuw naar betere wegen om samen iets neer te zetten dat er toe doet. Vanzelfsprekend duurzaam en verantwoord.

Ons decor: Nijmegen

We zijn er trots op dat ons evenement plaatsvindt in het hart van Nijmegen: de hele binnenstad ademt Vierdaagsefeesten in de derde week van juli. Voor even zijn we dan de hoofdstad van het land en vinden er dagelijks honderdduizenden mensen aan de Waal hun thuis.

De stadsslogan van Nijmegen als oudste stad van het land is: old city, young vibe. En dat voel je als je van podium naar podium dwaalt tijdens de Vierdaagsefeesten. Je kunt zomaar een podium vinden in een winkelstraat, kerk, park, museum of zelfs parkeergarage. Als je de feesten ontdekt, ontdek je vanzelf de stad. Niet voor niets geeft meer dan de helft van onze bezoekers aan ook na Vierdaagsefeesten graag nog eens terug te komen naar Nijmegen!

Placeholder for De Kaaij Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 7De Kaaij Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 7
Placeholder for 14 07 2018 SMKMRKT Labyrinth Jan Willem de Venster 8 214 07 2018 SMKMRKT Labyrinth Jan Willem de Venster 8 2

Keuzestress en verborgen parels

Met meer dan 1000 optredens op meer dan 40 podia, biedt Vierdaagsefeesten echt voor ieder wat wils! Ben je op zoek naar bijzondere highlights en verborgen parels? Volg dan één van onze thema’s, waarin we de favorieten van onze programmeurs overzichtelijk hebben gebundeld. Wat past bij jou?

Feestmuziek van nu
De bekendste hits van dit moment

I ♥ Music
Indie, pop, rock, metal, singer-songwriter

Hits van alle tijden
Van 80's tot nu, de fijnste classics

Verdieping
Bewuste time-out, beleving, strand, groen, klassiek, workshop, lezing

Uit je plaat
Dance, techno, disco, house, hiphop, R&B

Grenzeloos genieten
Salsa, wereldmuziek, reggae, funk, ska, blues, soul en jazz

Kids
Van kinderdisco tot workshop djembe, en van rennen over de stormbaan tot spelen in het kindercircus

Vier de nacht
Nog even door tot in de vroege uurtjesVier­daagse en Vierdaagsefeesten

Vier­daagse­feesten begon in 1970 onder de naam Zomer­feesten, om alle wan­de­laars van de toen 54ste edi­tie van de Inter­na­tionale Vier­daagse Wan­del­marsen wat verti­er te bieden in de stad. Hoewel de Vier­daagse­feesten inmid­dels op zich staan en vele bezoek­ers alleen al voor de sfeer en het pro­gram­ma van de feesten naar de stad komen, bli­jven de Vier­daagse en de Vier­daagse­feesten onlos­make­lijk met elka­ar ver­bon­den. Ook al zijn we twee organ­isaties, we delen geza­men­lijke kern­waar­den als vital­iteit, gezond­heid, saamhorigheid en duurzaamheid.

Op zondag en maandag, wan­neer de start­be­wi­jzen van de wan­del­marsen kun­nen wor­den opge­haald, zie je veel frisse lop­ers in de vooravond in de stad. Op dins­dag en woens­dag loopt de route van de Vier­daagse door het cen­trum van de stad, en moedi­gen we er overdag de lop­ers aan. Woens­dags doen velen dat in het roze gek­leed, als teken van accep­tatie en diver­siteit. De dress­code van onze Roze Woens­dag is inmid­dels mas­saal overgenomen door de Vier­daagselop­ers. En na de fin­ish op vri­jdag over de Via Glad­i­o­la drinken wij graag een biert­je in de stad met de ver­moei­de wan­de­laars. Een beet­je feestganger heeft dan trouwens ook al aardig wat kilo­me­ters in de benen: met een rond­je podia ben je zó 7 km verder, en dat doe je natu­urlijk 7 dagen lang!

Vier de start van de zomer. Vrij en toe­ganke­lijk. Vier de feesten.

Placeholder for JWA07572 2 1024x682JWA07572 2 1024x682
Placeholder for 16 07 2018 Credible Jan Willem de Venster 1 116 07 2018 Credible Jan Willem de Venster 1 1
Placeholder for Valkhof Festival Mark Ooms 1024x683Valkhof Festival Mark Ooms 1024x683
Placeholder for Valkhof Festival Paul Wijsen 1 e1583402717824 1024x407Valkhof Festival Paul Wijsen 1 e1583402717824 1024x407
Placeholder for Valkhof Festival Stef van Oosterhout 1024x684Valkhof Festival Stef van Oosterhout 1024x684
Placeholder for Vierdaagsefeesten Camiel van Elferen 1 1024x683Vierdaagsefeesten Camiel van Elferen 1 1024x683
Placeholder for 15 07 2018 Gevelconcert Jan Willem de Venster 8 1024x102415 07 2018 Gevelconcert Jan Willem de Venster 8 1024x1024
Placeholder for Hennes Latin Stage Vierdaagsefeesten 2018 fotografie Jan Willem de Venster 1024x1024Hennes Latin Stage Vierdaagsefeesten 2018 fotografie Jan Willem de Venster 1024x1024
Login
Bekijk winkelwagen