16-22 juli 2022nijmegen

Privacyverklaring

Placeholder for 16 07 2018 Credible Jan Willem de Venster 116 07 2018 Credible Jan Willem de Venster 1

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 05-06-2019. Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te wijzigen, zonder dat we je daarover informeren. Het is daarom verstandig om regelmatig onze privacyverklaring te raadplegen.

Stichting Vierdaagsefeesten respecteert de privacy van onze (potentiële) klanten, relaties, werknemers, sollicitanten en van al degenen die onze websites bezoeken. Stichting Vierdaagsefeesten neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van deze gegevens tegen te gaan. Stichting Vierdaagsefeesten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uitgangspunten

Stichting Vierdaagsefeesten verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van (één of meer van) de volgende grondslagen:

Doel verwerking persoonsgegevens

Stichting Vierdaagsefeesten verwerkt persoonsgegevens voor (één of meer van) de volgende doelen:

Bewaren van persoonsgegevens

Stichting Vierdaagsefeesten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verwerkt, waarbij de wettelijke (bewaar)termijnen in acht worden genomen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Vierdaagsefeesten verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Stichting Vierdaagsefeesten gebruikt functionele, analytische en tracking cookies/pixels. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Nieuwsbriefsysteem (Mailchimp), andere mailings, reserveringssystemen (Eventbrite) en app.

Stichting Vierdaagsefeesten verstuurt nieuwsbrieven via het nieuwsbriefsysteem Mailchimp.
Mailchimp kent de mogelijkheid om je af te melden voor de nieuwsbrieven. Als je hiervan gebruik maakt, ontvang je geen nieuwsbrieven meer.

Voor de verkoop van tickets hebben werken wij met het systeem van Eventbrite. Eventbrite heeft haar eigen privacy policy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Vierdaagsefeesten en heb je het recht op de overdracht van uw gegevens. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om je persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@vierdaagsefeesten.nl. Ook als je het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik kun je contact met ons opnemen.

Foto's en beeldmateriaal

Omdat je je bevindt op een evenement in de openbare ruimte geef je automatisch het volledige en onbeperkte gebruiksrecht aan Stichting Vierdaagsefeesten en daarmee aan ACBN Evenementenbureau Nijmegen om beeldmateriaal te gebruiken en openbaar te delen.

Wil je liever niet dat wij deze foto (openbaar) publiceren, dan verzoeken wij je dit aan ons kenbaar te maken via info@vierdaagsefeesten.nl o.v.v. het fotonummer en naam fotograaf.