Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen
Placeholder for 14 07 2019 Valkhof Festival Laura van Gerven1114 07 2019 Valkhof Festival Laura van Gerven11

Vierdaagsefeesten

De mooiste 7 dagen van het jaar vieren we op 13 t/​m 19 juli 2024, Vierdaagsefeesten Nijmegen!

Hoe zien de Vier­daagse­feesten eruit?

Op het groot­ste vrij toe­ganke­lijke even­e­ment van Ned­er­land laat heel Nijmegen zien wat ze in huis heeft: kies uit ruim 1000 optre­dens verdeeld over maar lief­st 40 ver­schil­lende podia. Er is voor ieder wat wils, of je nu van pop, klassiek, rock, tech­no of jazz houdt.

Een groot feest vier je samen met anderen. En reken maar dat dat tij­dens de Vier­daagse­feesten goed komt: feest samen met ander­half miljoen andere bezoek­ers die gedurende zeven dagen in Nijmegen te vin­den zijn. Even weg uit de gezel­lige druk­te van de bin­nen­stad? Strijk neer in het park of op het strand, of bezoek een exposi­tie, the­ater­voorstelling, work­shop of lezing.

Bij­zon­dere pro­gram­ma-high­lights wor­den uit­gelicht aan de hand van ver­schil­lende thema’s. Stel je eigen route samen in de app en ont­dek de ver­bor­gen parels!

Placeholder for Aftermovie16x9 Thumbnail 11 1 1Aftermovie16x9 Thumbnail 11 1 1

Aftermovie Vierdaagsefeesten 2023

Wat is er wanneer te doen?

Na de opening van de Vierdaagsefeesten op zaterdag, volgt op zondag een grootse vuurwerkshow aan de Waalkade. Woensdags kleurt het tolerante Nijmegen roze, in het teken van acceptatie en diversiteit. De vrijdag wordt, samen met de wandelaars van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen, afgesloten. En uiteraard nog veel meer.

Overal heen? Met een rondje langs de podia ben je zó ruim 7 km verder. Gelukkig heb je er 7 dagen de tijd voor.

Gratis toegang? Drankje aan de bar!

Het is zo vanzelfsprekend: ieder jaar gratis feesten en genieten van live-optredens op onze buitenlocaties tijdens de Vierdaagsefeesten. Maar helemaal kosteloos is het natuurlijk niet. Het grootste vrij toegankelijke evenement kost geld. En dat geld wordt onder andere verdiend met de drankjes die jij koopt aan de bar! Van deze drankjes worden onder andere artiesten, acts, podia en aankleding betaald. Koop jij je drankje aan de bar, dan regelen wij de rest. Goede deal, toch?

Placeholder for JWV03662 1JWV03662 1

Let op! Som­mige pro­gram­ma-onderde­len zijn niet vrij toegankelijk:

Stevenskerk Live. In de Stevenskerk mid­den in het cen­trum van Nijmegen kun je geni­eten van prachtige con­certen van aansprek­ende arti­esten. Voor deze con­certen heb je een betaald entree­be­wi­js nodig.

Klassiek goes Under­ground. De onder­ste verdieping van de par­keer­garage Kelfkens­bos wordt van zater­dag- tot en met maanda­gavond tussen 20.00 en 21.00 uur omge­toverd tot locatie voor unieke klassieke muziek­con­certen. De toe­gang tot de con­certen is gratis, maar reserveren is ver­plicht. Max­i­maal twee tick­ets per persoon.

Vier de nacht. Wan­neer je wilt feesten tot diep in de nacht, betaal je voor toe­gang tot een aan­tal vaste uit­gaans­gele­gen­heden in Nijmegen entrée. Deze bedra­gen ver­schillen per locatie. Voor locaties als Doorn­roos­je en de Lin­den­berg heb je boven­di­en kaart­jes nodig. In andere kroe­gen en clubs betaal je de entrée vaak aan de deur.

Bij het pro­gram­ma is aangegeven voor welke onderde­len je een tick­et nodig hebt.

Placeholder for Donderdag 4dfen2019 Hanenkamp CA1 9678Donderdag 4dfen2019 Hanenkamp CA1 9678

Volg Vier­daagse­feesten via Face­book& Insta­gram en bli­jf op de hoogte van het pro­gram­ma. Organ­iseer je iets tij­dens Vier­daagse­feesten en wil je gebruik mak­en van onze huis­sti­jl? Mail ons.

Tegelijkertijd met de Vierdaagsefeesten worden van dinsdag tot en met vrijdag dede 4Daagse gehouden. Wandelaars lopen deze dagen mee aan een mars van 30, 40 of 50 kilometer per dag. Langs de kant van de routes, die dwars door het centrum lopen, gaan de feesten in volle glorie door. Sterker nog, we steken de lopers graag een hart onder de riem als feestganger!

Vierdaagsefeesten 2024: 13 t/m 19 juli! Save the date!
Login
Bekijk winkelwagen