Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Veelgestelde vragen

Over de Vierdaagsefeesten

Wanneer en hoe laat zijn de Vierdaagsefeesten 2024?

We vieren de Vierdaagsefeesten van 13 t/m 19 juli 2024!

De buitenpodia starten, afhankelijk van de locatie, tussen 14.00 en 15.00 uur of tussen 18.00 en 20.00 uur. De acts op de buitenpodia eindigen op zaterdag tot en met donderdag om 00.30 uur. Op vrijdag is dit om 01.00 uur. Na afloop van de acts blijven de terrassen zonder muziek open tot 02.00 uur.

‘s Nachts gaat in sommige uitgaansgelegenheden binnenprogrammering door, de openingstijden zijn gelijk aan de reguliere afspraken gedurende het gehele jaar. Deze binnenprogrammering is opgenomen in ons programma.

Zijn de Vierdaagsefeesten gratis?

Ja, de Vierdaagsefeesten vinden plaats in het centrum van Nijmegen in de openbare ruimte en zijn vrij toegankelijk. Maar let op: sommige programma-onderdelen zijn niet gratis of moet voor worden gereserveerd. Dit staat indien van toepassing aangegeven bij het Vierdaagsefeesten 'programma'. Dat geldt ook voor het aansluitende nachtprogramma van de uitgaansgelegenheden in Nijmegen.

Ook al zijn de Vierdaagsefeesten gratis, ze zijn niet voor niets. Ruim 1000 artiesten programmeren op ruim 40 podia, en alles eromheen organiseren, dat kost uiteraard geld. En dat geld wordt verdiend met de drankjes die jij koopt aan de bar! Dus koop jij je drankje aan de bar, dan regelen wij de rest. Goede deal, toch?

Worden de Vierdaagsefeesten en de Vierdaagse door dezelfde organisatie georganiseerd?

Nee, de Vierdaagsefeesten worden georganiseerd door Stichting Vierdaagsefeesten en de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen door Stichting DE 4DAAGSE. De Vierdaagsefeesten duren zeven dagen en vinden regulier plaats rondom de derde dinsdag van juli, als de Vierdaagse start met het vierdaagse wandelevenement. Uiteraard werken we op zoveel mogelijk punten met elkaar samen om er een geweldig evenement van te maken!

Zomerfeesten of Vierdaagsefeesten?

Vanaf de eerste editie in 1970 heet ons evenement Zomerfeesten. Sinds 1998 gingen we verder onder de naam Vierdaagsefeesten, om de verbinding met de Vierdaagse en het unieke karakter van de feesten te benadrukken. We heten nu dus precies 25 jaar geen Zomerfeesten meer!

Menig dorp of stad heeft z'n eigen Zomerfeesten, maar er is maar één Vierdaagsefeesten.

Hoe kan ik me aanmelden als artiest op Vierdaagsefeesten?

Je kan je als artiest of orkest alvast aanmelden voor de Vierdaagsefeesten 2024. Klik hier voor meer informatie.

Wat zijn de huisregels van de Vierdaagsefeesten?

Huis­regels

1. Het is niet toeges­taan om zelf eten en drinken mee te nemen. Door de con­sump­ties die je bij ons koopt houden we de Vier­daagse­feesten gratis.

2. Bij de aankoop van je eerste drankje betaal je eenmalig € 0,50 als milieubijdrage voor de beker. Bij elke volgende bestelling betaal je alleen de consumptieprijs, als je je gebruikte beker weer inlevert. In de hele stad worden dezelfde bekers gebruikt, te herkennen aan het Vierdaagsefeesten-logo in de rand. Je kunt je beker dus bij een buitenbar of terras inwisselen voor een nieuwe. Het maakt niet uit of de beker opgevouwen of gescheurd terugkomt naar de bar, als deze maar niet onder het zand of ander vuil zit. Dan kan de beker namelijk niet meer goed worden gerecycled. Breng óók je laatste beker terug naar de bar, zodat er nieuwe bekers van kunnen worden gemaakt. Een beker is niet inwisselbaar voor geld. Je kunt je beker mee naar huis nemen en de volgende dag (opnieuw) inwisselen. Bekijk de infographic.

3. Houd Nijmegen fris en schoon: lever je bek­ers in bij de bar, gooi afval in de afval­bakken en maak gebruik van de toi­let­ten (wild­plassen wordt beboet met €140). Tip: koop een polsbandje! Zo heb je voor 10 euro de hele week gratis toegang tot de toiletten.

4. Naast blik­jes en glaswerk is het ook niet toeges­taan om vuur­w­erk, lach­gas, (vuur)wapens en/​of andere gevaar­lijke voor­w­er­pen of stof­fen mee te brengen.

5. In het kad­er van de vei­ligheid kun je gecontroleerd/​gefouilleerd wor­den. We kun­nen je vra­gen om een geldig legitimatiebewijs.

6. Tij­dens de Vier­daagse­feesten kun­nen beeld- en gelu­id­sop­na­men gemaakt wor­den waarop jij te zien bent, zow­el in het kad­er van open­bare orde en vei­ligheid als voor pro­mo­tionele doelein­den. Omdat je je bevin­dt op een even­e­ment in de open­bare ruimte geef je hier bij aan­wezigheid op de Feesten automa­tisch toestem­ming voor.

7. Het is niet toeges­taan om even­e­menten, goede doe­len, organ­isaties of merken te pro­moten op het fes­ti­val­ter­rein of in de direct nabi­je omgev­ing, op wat voor wijze dan ook, ten­z­ij met schriftelijke toestem­ming van Sticht­ing Vierdaagsefeesten.

8. Alco­hol­ge­bruik onder de 18 jaar is niet toeges­taan. Er geldt een zero-tol­er­ance beleid op gebied van drugs, agressie, bedreig­ing en dronken­schap. Het dreigen met- en gebruiken van geweld, dis­crim­inerende opmerkin­gen of gebaren, aanstoot­gevende kled­ing, intimiderende samen­schol­ing en sek­suele intim­i­datie wordt niet getolereerd.

9. Het is ver­bo­den op podia, in ten­ten en in stellin­gen van het fes­ti­val te klim­men of andere vernielin­gen aan te richten.

10. Fiet­sen en andere voer­tu­igen alleen park­eren op de aangewezen plaatsen.

11. Het bij­wo­nen van het even­e­ment is geheel op je eigen risico.

12. Volg alti­jd de aan­wi­jzin­gen van onze medew­erk­ers op.

Praktische informatie

Waar kan ik de app van de Vierdaagsefeesten downloaden?

Geen keuzestress meer, programma & plattegrond altijd direct bij de hand en meteen op de hoogte van de laatste updates. Dat wil jij toch ook? Je kan onze app nu via je mobiel hier downloaden of direct in de App Store of Play Store als je zoekt op Vierdaagsefeesten Nijmegen.

Wat kan ik met de app?

 • Maak je eigen homepage met favoriete podia, optredens en foodspots
 • Deel jouw persoonlijke blokkenschema met je vrienden
 • Highlight je ‘must-sees’ binnen je favorieten
 • Gebruik de druktemeter om een rustigere plek te vinden
 • Filter op de plattegrond wat jij zoekt en zie wie nu waar speelt
 • Kies welke meldingen je wilt ontvangen en ben als eerste op de hoogte

Hoe krijg ik informatie tijdens Vierdaagsefeesten?

Wanneer je onze app hebt gedownload ontvang je, na toestemming, een pushbericht bij een calamiteit of grote drukte. Bovendien blijf je dan automatisch op de hoogte van actuele informatie. Je kunt de Vierdaagsefeesten app downloaden in de Google Play Store of in de App store.

Nieuws en updates kun je ook volgen via Instagram, Facebook en Twitter.

Tevens zijn er tijdens Vierdaagsefeesten verspreid door het centrum een aantal lichtkranten. Wanneer er belangrijke mededelingen of calamiteiten zijn, worden deze hierop gemeld.

Liever een fysiek programmaboekje? Die zijn te vinden bij horeca en openbare gelegenheden in de stad, en daarnaast tijdens de Vierdaagsefeesten verkrijgbaar bij onze merchandisestand, op het einde van de Burchtstraat richting Kelfkensbos.

Praktische informatie voor binnenstadsbewoners hebben wij in het bewonersinfoboekje verzameld.

Hoe kan ik de stad het beste bereiken?

Omdat de stad tijdens de Vierdaagsefeesten wordt bezocht door duizenden bezoekers adviseren wij zoveel mogelijk met het openbaar vervoer, per fiets of te voet naar het centrum te komen.

Voor meer informatie over de bereikbaarheid van de Vierdaagsefeesten, kijk hier.

Kan ik pinnen aan de bar tijdens de Vierdaagsefeesten?

Ja, op de meeste plekken in het centrum kun je pinnen aan de bar. Sommige locaties zijn pin-only.

Waar vind ik toiletten?

Alle toiletten vind je gemakkelijk op onze plattegrond. Klik bij de plattegrond op 'praktisch' en vervolgens op 'toiletten'.

Is de stad rolstoeltoegankelijk?

Ja, de gehele stad is rolstoeltoegankelijk. Dit houdt in dat de straten vrij zijn van verkeer en de op- en afgangen van de stoepen bedoeld voor rolstoelen worden vrijgehouden van obstakels.

Waar kan ik tijdens Vierdaagsefeesten terecht met klachten?

Voor vragen en klachten tijdens de Vierdaagsefeesten kun je het formulier downloaden op de website van de gemeente. Ook kun je contact opnemen met:

 • Stichting Vierdaagsefeesten via 024-3233163 of [email protected]
  Telefonisch bereikbaar op: zaterdag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur
 • Gemeente Nijmegen via 14024 of [email protected]
  Telefonisch bereikbaar op: zaterdag en zondag van 12.00 tot 01.00 uur. Maandag t/m donderdag van 08.30 tot 01.00 uur. Vrijdag van 09.00 tot 01.30 uur.

Na 01.00 uur (en na 01.30 uur op vrijdag) kun je direct contact opnemen met Politie district stad Nijmegen via 0900-8844.

Voor vragen of klachten over de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen kun je contact opnemen met Stichting DE 4DAAGSE via [email protected] of met de gemeente Nijmegen.

Waar kan ik naar een mindervalide toilet?

Dit jaar zijn het aan­tal min­der­valide toi­let­ten verdrievoudigt, je vin­dt ze op de plat­te­grond.

 • Stationsplein
 • Station perron
 • Bisschop Hamerstraat
 • Klein Mariënburg
 • Marikenstraat
 • Gruitberg
 • Plein '44
 • Kronenburgerpark
 • Matrixx at the Park
 • Kelfkensbosgarage
 • Valkhof
 • Smaakmarkt
 • Club Voerweg
 • Voerweg Bloem

Daarnaast zijn er diverse horecazaken in Nijmegen die hun toilet beschikbaar stellen voor bezoekers deze zijn te vinden op intonijmegen.com/toilet.

Wat doet de Vierdaagsefeesten aan ongewenst seksueel gedrag?

Wij ondersteunen de campagne 'Ben je oké?'

Met deze cam­pagne wordt ongewenst sek­sueel gedrag in het uit­gaansleven bespreek­baar gemaakt. Uit een opinieon­der­zoek door Een­Van­daag in samen­werk­ing met Fes­tileaks (juni 2018) blijkt namelijk dat 48% van de vrouwelijke fes­ti­val­be­zoek­ers wel eens ongewenst sek­sueel gedrag meemaakt. Ook 9% van de man­nelijke fes­ti­val­be­zoek­ers geeft aan negatieve ervarin­gen te hebben met dit soort gedrag. Daar willen we een stok­je voor steken. Op fes­ti­vals moeten mensen zich vrij, fijn en veilig kun­nen voe­len. Want ongewenst sek­sueel gedrag is niet oké, ook niet tij­dens de Vier­daagse­feesten.

Zie jij dat iemand lastig gevallen wordt en vertrouw je de sit­u­atie niet? Vraag ​‘Ben je oké?’ en maak het gedrag bespreek­baar. Zo zor­gen we voor elka­ar en voor een fijne omgev­ing voor iedereen.

Kan ik ergens kolven tijdens de Vierdaagsefeesten?

De hele stad is ons evenemententerrein, dus op de Vierdaagsefeesten vind je veel vaste horecagelegenheden. Diverse restaurants en cafés hebben binnen een ruimte waar je, in overleg met het barpersoneel, prima kunt kolven.

Zijn er lockers aanwezig?

Ja, deze zijn te gebruiken bij de stadsgarderobe van Nijmegen. Tijdens de Feesten zijn de kluisjes geopend vanaf 16:00 tot 05:00.
Adres: Molenstraat 99

Is er een minimumleeftijd om de Feesten te bezoeken?

De Vierdaagsefeesten zijn voor iedereen en alle leeftijden. Er zit dus geen minimumleeftijd verbonden aan het bezoeken van de Feesten. Er is programmering voor alle leeftijden

De wettelijke alcoholleeftijd wordt gehanteerd en bij de bar kan om legitimatiebewijs worden gevraagd.

Mag ik foto's maken tijdens de Vierdaagsefeesten?

Voor privé gebruik mag je foto's maken tijdens de Vierdaagsefeesten. Ben je van plan om de foto's te publiceren? Hiervoor moet je een perspas aanvragen via [email protected].

Waar kan ik mijn fiets kwijt?

Kom je met de fiets naar de Vierdaagsefeesten? Tijdens de Vierdaagsefeesten zijn er 10.000 extra fietsenstallingen bijgeplaatst. De fietsenstallingen vind je gemakkelijk via onze plattegrond op de website en in de app.

Werken jullie met een muntensysteem?

Nee, wij werken niet met een muntensysteem. Tijdens de Vierdaagsefeesten kun je zowel contant als met cash betalen. Sommige locaties zijn pin-only.

Zijn er tijdens de Feesten watertappunten?

Zeker! Bekijk onze plattegrond en filter op 'watertappunten'. Zo zie je in een oogopslag waar de watertappunten zich bevinden.

Wat moet je doen als je zelf, of als je ziet dat iemand, wordt lastiggevallen?

Als je denkt dat iemand wordt lastiggevallen, vraag dan: 'Ben je oké?' Spreek de beveiliging of barpersoneel aan, als je hulp nodig hebt.

Oproep aan de liefde

We hebben jul­lie geho­ord, jul­lie zijn op zoek naar de liefde!


Tijdens en na de afgelopen editie van de Vierdaagsefeesten, stuurden jullie mas­saal jul­lie liefdes­o­proepen naar ons: je hebt iemand ont­moet tij­dens de Feesten en eeuwig spi­jt dat je geen tele­foon­num­mer van diegene hebt. Wij hebben alle liefdesoproepen verzameld en wij hopen natuurlijk dat hier allemaal mooie Vierdaagsefeestenliefdes uit voortkomen. Je vindt de oproepen hier.

Herken jij jezelf of iemand anders in één van deze oproepen? Stuur ons dan een DM met het nummer van de oproep erin en laat weten welke contactgegevens we door mogen sturen aan de oproeper. Beloof ons één ding: komt hier echte liefde uit voort en ga je volgend jaar samen naar de Feesten, laat het ons t.z.t. weten!

Wil jij jouw liefde ook terugvinden? Stuur ons dan een DM op Instagram.


Zijn de Vierdaagsefeesten overdekt?

De Vierdaagsefeesten zijn grotendeels een openluchtfestival in de gehele binnenstad van Nijmegen. Tijdens de Vierdaagsefeesten zijn echter veel schuilplaatsen beschikbaar waar je uit de zon of regen kunt staan. Geen reden dus om thuis te blijven in de hitte of regen! Tijdens de Vierdaagsefeesten plaatsen wij dagelijks een weerupdate op onze socials, zodat jij voorbereid naar de stad kunt komen. Op onze plattegrond vind je kluisjes (beperkt in aantal) waar je jouw spullen kunt achterlaten. Of als je het 's avonds koud krijgt, koop dan een leuke Vierdaagsefeesten hoodie bij onze merchandise stand in de Burchtstraat!

Sommige concerten of lezingen vinden plaats op binnenlocaties. Vaak is hiervoor een ticket of reservering nodig. Dit wordt aangegeven bij het specifieke programma.

Na afloop van de programmering (om 00.30 uur of op vrijdag om 01.00 uur) kun je verder feesten in de verschillende kroegen en uitgaansgelegenheden van Nijmegen.

Duurzaamheid

Wat doet Vierdaagsefeesten aan duurzaamheid?

We zijn op veel vlakken bezig met duurzaamheid. De energie is bijna volledig lokaal opgewekte groene stroom. Op de paar plekken waar de vaste stroomaansluitingen niet toereikend zijn, werken we met batterijen (opgeladen met duurzame stroom) of bio-diesel generatoren.

Verder hebben we een aantal circulaire toiletvoorzieningen en een circulair bekersysteem om de hoeveelheid afval terug te dringen. Al het ingezamelde afval wordt nagescheiden voor recycling. We stimuleren en faciliteren onze bezoekers met de fiets of het OV te komen.

We zijn aangesloten bij de Green Deal Circular Festivals en Plastic Pact. Lees hier alles over onze duurzaamheidsinitiatieven en hoe jij hierbij kunt helpen!

Duurzaamheid en vuurwerk, hoe rijmen jullie dat?

Wij werken al jaren met minder milieubelastend vuurwerk. Dit ecologische vuurwerk is beperkt in fijnstoffen en zware metalen. Daarnaast wordt de CO2-uitstoot van het vuurwerk volledig gecompenseerd middels een duurzaamheidscertificaat bij Trees for All.

Maar liever zien wij het dat compenseren niet nodig is en we minder CO2 uitstoten. Daarom zullen we voor editie 2024 opnieuw inventariseren of er alternatieven voor vuurwerk voor handen zijn, bijv. drones of lasershows. Wil jij als partner of sponsor dit met ons mogelijk maken, neem dan vooral contact met ons op!

Drankbeleid

Mag ik mijn eigen drank meenemen naar de Vierdaagsefeesten?

Nee, dat is niet toegestaan en op diverse locaties wordt gecontroleerd op het meenemen van eigen drank door evenementbezoekers.

We zijn een vrij toegankelijk evenement, waarop iedereen welkom is om te komen feesten en genieten van live optredens op bijzondere locaties. Maar kosteloos is het evenement natuurlijk niet. Van de drankjes die jij koopt aan de bar worden onder andere artiesten, acts, podia en aankleding betaald. Koop jij je drankje aan de bar, dan regelen wij de rest. Goede deal, toch?

Vanaf welke leeftijd schenken jullie alcohol?

Tijdens de Vierdaagsefeesten geldt NIX18. Wij schenken en tolereren geen alcohol onder de 18 jaar.

Het circulaire bekersysteem

Wat houdt het bekersysteem precies in?

Bij de aankoop van je eerste drankje betaal je eenmalig € 0,50 als milieubijdrage voor de beker. Bij elke volgende bestelling betaal je alleen de consumptieprijs, als je je gebruikte beker weer inlevert. In de hele stad worden dezelfde bekers gebruikt, te herkennen aan het Vierdaagsefeesten-logo in de rand. Je kunt je beker dus bij een buitenbar of terras inwisselen voor een nieuwe. Het maakt niet uit of de beker opgevouwen of gescheurd terugkomt naar de bar, als deze maar niet onder het zand of ander vuil zit. Dan kan de beker namelijk niet meer goed worden gerecycled.

Breng óók je laatste beker terug naar de bar, zodat er nieuwe bekers van kunnen worden gemaakt. Een beker is niet inwisselbaar voor geld. Je kunt je beker mee naar huis nemen en de volgende dag (opnieuw) inwisselen. Lees meer of Bekijk de infographic.

Waarom is dit bekersysteem ingevoerd?

De enorme afvalberg van plastic bekers op straat tijdens en na de Vierdaagsefeesten is ons al jaren een doorn in het oog. Dit past niet bij onze duurzaamheidsambities. We hebben de afgelopen jaren veel kleinschalige pilots gedaan om meer bekers in te zamelen. En werken nu sinds 2022 met één duidelijk systeem voor de hele stad.

Hiermee lopen we vooruit op aankomende wetgeving, die vanaf januari 2024 het gebruik van plastic wegwerpbekers zonder circulair systeem verbiedt. Het is uniek in Nederland en een hele prestatie dat we met zo veel verschillende ondernemers op zo’n groots, open evenement allemaal hetzelfde systeem gebruiken!

Wie doen er allemaal mee met dit systeem?

Alle podia en terrassen in de stad doen tijdens de Vierdaagsfeesten mee aan dit systeem. De 4Daagse doen ook mee, dit betekent dat ook op de Wedren en Heumensoord deze beker wordt gebruikt. Er is een aantal terrassen die herbruikbare hardcups gebruiken, deze bekers blijven op het terras en worden daar afgewassen voor nieuw gebruik.

De circulaire beker op de Vierdaagsefeesten wordt mede mogelijk gemaakt door o.a.: Gemeente Nijmegen, CircularPET, DAR, Paardekooper.

Waarom moet ik extra betalen voor mijn eerste drankje?

Het is belangrijk dat de bekers weer schoon terugkomen bij de bar, uit onderzoek blijkt dat dit het best te realiseren is door kosten te berekenen voor de beker. Bij de vaststelling van het bedrag van € 0,50 is rekening gehouden met het feit dat het voldoende moet stimuleren de beker terug te brengen. Tegelijkertijd willen we het bedrag niet te hoog maken om er zo voor te zorgen dat de feesten voor iedereen toegankelijk blijven. Niet alleen de bezoeker betaalt extra, ook de podia en terrassen betalen meer voor de inkoop van de beker en organisatie van het systeem. Daarnaast subsidieert de Gemeente Nijmegen de invoering.

Waarom gebruiken jullie geen token, bekermunt of statiegeld?

Op veel festivals die op afgesloten terrein plaatsvinden worden soms tokens of bekermunten uitgedeeld. Als je je beker dan even kwijt wilt, kun je hem omruilen voor een muntje. Bij de Vierdaagsefeesten is er echter niet één entree en het festivalterrein erg groot. Dit maakt het lastig om op een centraal punt tokens aan te bieden. Ook zijn wij een volledig gratis evenement en kunnen we de kosten van een tokensysteem zo niet doorberekenen in de entreeprijs.

Implementatie van statiegeld is praktisch niet uitvoerbaar voor een evenement met veel verschillende ondernemers zonder gezamenlijk kassasysteem. We kunnen dan niet verrekenen wie er te veel statiegeld heeft terugbetaald en wie te weinig. Bovendien zouden dan de ondernemers die aan de rand van de stad of dicht bij het station zitten, onevenredig meer werk hebben aan het systeem. Ook zou teruggave van de € 0,50 betekenen dat barren veel cash moeten hebben of vaak kleine bedragen moeten terugpinnen. Wanneer de bekers een financiële waarde vertegenwoordigen, wordt bovendien het systeem fraudegevoeliger, is er meer kans op het wegnemen van bekers achter de barren, om ze vervolgens in te wisselen voor geld.

We begrijpen het ongemak van steeds de beker bij je te moeten dragen. Je mag hem wel opvouwen en in je broekzak dragen, een kapotte beker is nog steeds in te wisselen bij de bar.

Waarom een softcup en geen herbruikbare hardcup?

Omdat voor de Vierdaagsefeesten de herbruikbare hardcup beker te veel nadelen kent op het gebied van hygiëne, beschikbaarheid in grote hoeveelheden en logistiek, gebruiken we single-use softcup bekers die worden gerecycled.

We hebben onderzocht of de hardcup mogelijk is, maar met name het inrichten van een efficiënt wasproces is voor de Vierdaagsefeesten met beperkte ruimte in de stad een probleem. Daarnaast zijn er andere uitdagingen zoals een niet eenduidig kassasysteem door de vele verschillende ondernemers, geen gezamenlijke entree en uitdagingen bij het inrichten van een retour van de hardcup bekers.

Een aantal terrassen werkt wel met hardcups, omdat zij dat systeem al eerder hadden ingevoerd. Als zij de bekers zelf kunnen reinigen, is dit een duurzame oplossing en daarom ook toegestaan tijdens de Vierdaagsefeesten. Gebruik van glaswerk is tijdens de feesten vanwege veiligheid buiten verboden.

Mag ik mijn eigen herbruikbare beker meenemen?

Dit vinden we een heel sympathiek idee, maar voor de diverse barren in de stad is dit niet praktisch. Zo weet het barpersoneel dan niet goed hoe vol de glazen moeten en niet alle bekers passen goed onder de gebruikte tapsystemen. Daarnaast kan het personeel de beker niet reinigen.

Verloren & Gevonden

Ik ben mijn kind kwijt of heb een kind gevonden dat zijn ouders kwijt is, wat nu?

We raden ouders aan om kinderen het mobiele nummer van de ouders/verzorgers mee te geven, bijvoorbeeld aan een ketting of geschreven op de arm.

Wat kun je het beste doen als je een kind kwijt bent of een kind hebt gevonden dat zijn ouders kwijt is?

 • Kijk nogmaals rond in de omgeving of de ouders van het kind toch niet in de buurt zijn. Check in het geval je een kind hebt gevonden, of het een telefoonnummer van de ouders bij zich draagt.
 • Wanneer dit niet het geval is, breng het kind dan naar de dichtstbijzijnde Rode Kruis post (zie plattegrond). Hier geef je (waar mogelijk) de naam van het kind, de namen van de ouders, de locatie en een signalement van het kind door. De medewerkers van de post nemen vervolgens contact op met het meldpunt Gemeente Nijmegen en zoeken uit of het kind reeds is aangemeld (op een andere locatie).
 • Ouders die hun kind kwijt zijn, gaan ook naar dichtstbijzijnde Rode Kruis post en maken een melding van het verloren kind. Meldpunt Gemeente Nijmegen zoekt vervolgens uit of het kind reeds is aangemeld.
 • Het is ook mogelijk dat het kind naar de dichtstbijzijnde bar(medewerker), beveiliger of het podium is gelopen. Kijk of het kind hier is.

Ik ben mijn fiets kwijt, wat nu?

Kijk eerst op de website van AFAC of de fiets is meegenomen, omdat hij niet in het fietsenrek geparkeerd stond. Check ook www.verlorenofgevonden.nl.

Denk je dat jouw fiets is gestolen? Meld het dan bij de politie.

Ik ben iets verloren of heb iets gevonden, wat nu?

Wanneer je iets bent verloren, kun je de website www.iLost.nl raadplegen. Als het verloren voorwerp hier (nog) niet op staat, kun je er een melding maken. Gevonden voorwerpen die bij de gemeente Nijmegen worden ingeleverd, staan de volgende dag op iLost.

Denk je dat hetgeen dat je kwijt bent, is gestolen? Meld het dan bij de politie.

Wanneer je iets hebt gevonden in Nijmegen, kun je dat het beste melden op de website www.iLost.nl. Bewaar het tijdelijk thuis, zodat het veilig ligt. Degene die het voorwerp kwijt is, zal op deze site een melding maken van het vermiste voorwerp.

Je kunt het voorwerp ook inleveren bij de Stadswinkel van de Gemeente Nijmegen (Mariënburg 30).

Oproep aan de liefde

We hebben jul­lie geho­ord, jul­lie zijn op zoek naar de liefde!


Tijdens en na de afgelopen editie van de Vierdaagsefeesten, stuurden jullie mas­saal jul­lie liefdes­o­proepen naar ons: je hebt iemand ont­moet tij­dens de Feesten en eeuwig spi­jt dat je geen tele­foon­num­mer van diegene hebt. Wij hebben alle liefdesoproepen verzameld en wij hopen natuurlijk dat hier allemaal mooie Vierdaagsefeestenliefdes uit voortkomen. Je vindt de oproepen hier.

Herken jij jezelf of iemand anders in één van deze oproepen? Stuur ons dan een DM met het nummer van de oproep erin en laat weten welke contactgegevens we door mogen sturen aan de oproeper. Beloof ons één ding: komt hier echte liefde uit voort en ga je volgend jaar samen naar de Feesten, laat het ons t.z.t. weten!

Wil jij jouw liefde ook terugvinden? Stuur ons dan een DM op Instagram.


Het centrum van Nijmegen

Is er weekmarkt op zaterdag en maandag tijdens de Vierdaagsefeesten?

Ja, ook tijdens de Vierdaagsefeesten gaat de weekmarkt door. Op zaterdag en maandag staan de kramen op de Grote Markt, de Burchtstraat en de St. Jorisstraat van 09.00 tot circa 16.00 uur.

Zijn de winkels in het centrum open tijdens de Vierdaagsefeesten?

Ja, de winkels zijn geopend, ook op zondag. Kijk voor de openingstijden per winkel op intonijmegen.com.

Richtlijnen voor winkelopeningstijden:

 • Za 09.00 uur – 17.00 uur
 • Zo 12.00 uur – 17.00 uur (koopzondag)
 • Ma 11.00 uur – 18.00 uur
 • Di 09.00 uur – 18.00 uur
 • Wo 09.00 uur – 18.00 uur
 • Do 09.00 uur – 21.00 uur (koopavond)
 • Vrij 09.00 uur – 21.00 uur (de meeste winkels zijn gesloten i.v.m. 4Daagse intocht)
Login
Bekijk winkelwagen