Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Eerste 90 namen voor editie 2024 bekend!

Placeholder for 15 07 2023 Stadseiland Stek Edwin Smits Rechtenvrij15 07 2023 Stadseiland Stek Edwin Smits Rechtenvrij

Geplaatst: 14 maart 2024, 10:50 uur

Er waait een warmer bries­je, de bomen lat­en groen zien en de pro­gram­meurs van de podia op de Vier­daagse­feesten hebben de eerste namen geboekt: de eerste tekens van de zomer zijn een feit. Wel­bek­ende maar ook opkomende arti­esten vin­den deze zomer hun weg naar Nijmegen. Een greep uit reeds geboek­te bek­ende namen zijn Ben­ny Rodrigues, Dig­gy Dex, Frans Bauer, Fresku, Gold­ki­mono, Mar­co Schuit­mak­er, Paul Elstak, Rad­i­cal Redemp­tion en Wies.

Nijmegen berei­dt zich voor op de 53e edi­tie van de Vier­daagse­feesten vanaf 13 t/​m 19 juli. Ieder jaar vin­den ruim een miljoen mensen hun weg naar de bin­nen­stad van Nijmegen, waar de stad zeven dagen in het teken staat van feesten, saamhorigheid, gezelschap en plezi­er, en waar ruim 1000 arti­esten op meer dan 40 podia optre­den. Hier­mee is de Vier­daagse­feesten het groot­ste even­e­ment van Ned­er­land met, op twee locaties na, gratis toegang. 

90 arti­esten op 17 podia

Ruim een miljoen mensen verza­me­len zich gedurende zeven dagen om te geni­eten van een eclec­tis­che mix van muziek, var­iërend van de bek­end­ste hits van dit moment tot geliefde klassiek­ers, en van opkomende bands tot singer-song­writ­ers. Daar­naast zullen dance‑, dis­co- en house-dj’s het pub­liek lat­en dansen, ter­wi­jl de muziek uit alle hoeken van de wereld de sfeer ver­rijkt. Overdag kun­nen bezoek­ers geni­eten van diverse kinder­pro­gram­ma’s, straatthe­ater, lezin­gen en workshops.

De eerste geboek­te 90 arti­esten gaan spe­len op podia die in hun aan­bod var­iëren van elek­tro­n­is­che muziek tot Hol­landse meezingers en van rock en met­al tot bek­ende top40 muziek. Lees op alfa­betis­che vol­go­rde mee met de 17 podia:

 1. Bij de De Kaaij wordt gezorgd voor een ontspan­nen relax­en en actief meedansen, en alles wat daar tuss­enin zit, met A Mur­der in Mis­sisipi, Balka­no­vaOrches­tra, BoomshakalakSoundsys­tem, ClydeandtheMill­tail­ers, Gee­niusCol­lec­tive, Light­nin’Luke, Lörk, MissMary­Lane, RollingBeatMachine, Skip­pabeat, TheHap­pySus­pend­ed en Vin­tageBlack.
 2. Op het Faber­plein zing je mee met A*Fever: The Ulti­mate Abba Trib­ute, Baby Blue en de natu­urlijk de Nijmeegse Ron­nie Ruys­deal.
 3. Bij Groots in de Grotes­traat zor­gen Frag­ment, KeessieB, NoBananas, Sher en ThePaulEpicBand voor gezel­lige druk­te en meezin­gen uit volle borst.
 4. Geni­et van het jaar­lijks terugk­erende Achtung, Frag­ment, HetGevel­con­cert, Lijn7 en Roy&theRod­jers op de Grote Markt.
 5. Op het Her­tog­plein komen Ben­nie Solo, DJ Den­nis Ver­heugd, DJ René Verk­erk, The B Machine en Wir Sind SPITZE! bezoek­ers tot van vroeg in de mid­dag tot in de laat­ste minuten van de avond lat­en meezin­gen en ‑dansen.
 6. Op Kelfkens­bos Fes­ti­val weet je zek­er dat je niet meer stil­staat met 90’s NOW, Fies­ta Macum­ba en Unit­ed Col­ors of KissKiss.
 7. Op het Kon­ingsplein kent het pub­liek zijn klassiek­ers en dat gaat ongetwi­jfeld geho­ord wor­den, met Jack­fire, Straat­waarde, The Euros en TheOrig­i­nals.
 8. Het pub­liek gaat gegaran­deerd uit hun plaat met Fred­dy Mor­eira, Paul Elstak, Rad­i­cal Redemp­tion en Sam Hof­man bij Matrixx at the Park.
 9. Op Matrixx Live aan de Kadekan uit volle borst meege­zon­gen wor­den met de grond­leg­gers van de feestmuziek Frans Bauer en Mar­co Schuit­mak­er.
 10. In de Molen­straat staan Jannes, Saman­thaSteen­wijk, ViezeJack en YvesBerendse klaar om het pub­liek écht te lat­en feesten.
 11. In Park Kro­nen­burg is stilzit­ten er niet bij met Ben­ny Rodrigues.
 12. Plein 1944 is terug van wegge­weest en dat gaat gemerkt wor­den met ABBA Gold Europe, De Grote Karaōke Show en de Offi­ciële Top-2000 band.
 13. Bemachtig een tick­et voor het duo Nienke Dinge­mans & Jan van Bij­nen of The Amaz­ing Stroop­wafels in de SintJacob­skapel.
 14. Bij Smaak­markt is het voet­jes van de vlo­er met Anoth­er Taste, Fro­day, Hon­ey Hon­ey en Parasól.
 15. Stad­sei­land Stekpakt uit met Babs, black­wave., DeBaron, Gold­ki­mono en WIES.
 16. Haal snel een tick­et voor de optre­dens in de Stevenskerk, want Bongezi­weMaband­la, Dig­gyDex en Fresku ga je natu­urlijk niet missen.
 17. Ook dit jaar bezoek je de nieuw­ste par­elt­jes in onder andere de indie, pop, rock, met­al en singer-song­writer op ValkhofFes­ti­val: Ana Fran­go Elet­ri­co, Bowl, Chalk, DickMove, DroomDit, 𝕰𝖇𝖇𝖇, GEO, Gitkin, Gly­ders, Isabel­laLovesto­ry, JoeUnknown, Kneecap, LordApex, Lover­man, Melt­heads, O., PressClub, Rol­Rol­Rol, SarahJulia, Ses­sa, Stasj, Will But­ler + Sis­terSquares en Y Bayani & Baby Naa.

Het volledi­ge aan­bod bek­ijk je in ons pro­gram­ma en in de Vier­daagse­feesten app, waar je in die laat­ste vast je pro­gram­ma samen­stelt in het blokken­schema en deze deelt met je vrienden.

We zien je graag tijdens de mooiste zeven dagen van het jaar: zaterdag 13 t/m vrijdag 19 juli 2024
Updates
Login
Bekijk winkelwagen