Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Nieuwe namen bekend voor Vierdaagsefeesten 2024!

Placeholder for 16 07 2023 Vierdaagsefeesten Kelfkensbos Festival Jan Willem de Venster 8 kopie16 07 2023 Vierdaagsefeesten Kelfkensbos Festival Jan Willem de Venster 8 kopie

Geplaatst: 18 april 2024, 09:13 uur

Tij­dens de Vier­daagse­feesten is er toe­gang tot 1000 optre­dens op ruim 40 podia, voor jong tot oud met de breedst denkbare pro­gram­mer­ing. De nieuwe namen var­iëren dan ook van: Cavo­lo Nero, Dis­co Dad­dies, Dop­pel­gang, Kaboutert­je Put­lucht, Lee Tow­ers, Mar­ti­jn Fis­ch­er Zingt Hits van Hazes, The Vices en Wilbert Pig­mans. Net als vorig jaar biedt de Vier­daagse­feesten plek voor muzikaal tal­ent en geliefde danscon­cepten. Daar­naast staat er overdag een gevarieerd pro­gram­ma klaar met o.a. kinder­ac­tiviteit­en, straatthe­ater, inspir­erende lezin­gen en workshops.

Ruim 90 nieuwe artiesten

Nadat in maart de eerste 90+ namen zijn aangekondigd voor de Vier­daagse­feesten, voe­gen we nu ruim 90 nieuwe namen toe aan het programma:

Stad­sei­land Stek pakt uit met de vol­gende namen: 40UP, Beach Club Freya, Cavo­lo Nero, Jack Shore, Kraak & Smaak, Ozo, The Set, The Vices, Uit Je Stekker en YĪNYĪN. Ook is er kinder­pro­gram­ma: Kiki en Koko en Suzy’s Rain­bow Dreams.

Kelfkens­bos Fes­ti­val organ­iseert deze edi­tie voor het eerst De Nijmeegse Vier­daagse­markt, een plek waar bezoek­ers zich overdag klaarstomen voor weer een avond vol feest. Ook bezoek je pro­gram­ma, zoals: Kilo Kilo Vin­tage, Van Es’ Arcade Paradi­js en gaan de voet­jes van de vlo­er tij­dens: Back­yard, House of Heels en Speel­tu­in.

Bij Smaak­markt ga je uit je dak tij­dens: Boeket, Dave Nunes, Dop­pel­gang, Jiwa Jiwe, Kaboutert­je Put­lucht, Kim Jose­fine, Seri­ous Boaters en Vin­tage Vinyl. Voor de kleinere bezoek­ers is er Pop­penkast aan de Waal.

Ook Cred­i­ble heeft in-cred­i­ble nieuwe namen: Boo­gie Nights, BRI­AN, Com­ing Proud!Gimme Gimme Gimme, Pim Pam Pom­pen, Sat­is­fexy en Sweaty Dis­co.

Bij het Faber­plein spring je op de vol­gende hits: John­ny Smokes, Lee Tow­ers, Leg­ends, Mar­ti­jn Fis­ch­er Zingt Hits van Hazes, Staal met Glazen en The Night Flight.

Bij de Grote Markt vind je: Dis­co Dad­dies, Groove Depart­ment, Low Hang­ing Fruit, Queen For­ev­er en The Juke­box All­stars.

Bij Her­tog­plein zing je mee met deze arti­esten: Back to Water­loo, DJ Bar­ry Paf, DJ Jac­co Sil­ver, Housuh in de Pauzuh, Main­street en Wilbert Pig­mans.

Bij Van Ouds dans je op: Attac­ca, De Gang Van Zak­en, Funk­tie Elders, Hit­jes­dag DJ-Team, Imis­hango & The Unstop­pable Force, Joost & Sander Live, Low Hangin Fruit ft. Sher, Motha Earth & Thun­der, Roze Muziek­bin­go, The Dri­ve — A Trib­ute To 40 Years Of Great Rock, Urban Jun­gle — Rolling Stones Trib­ute en Vin­tage Black.

Bij Stevenskerk bezoek je: Lit­eraire Preken op zondag: Özcan Akyol.

Bij Valkhof Fes­ti­val wordt de rode lopen uit­gerold voor de vol­gende acts: Brass Riot, CLAMM, COL­LIGNON, Def Mama Def, El Khat, Gut Health, House­painters, Julia Sabeté, Keenan Mun­dane, Louis D’Or, Luna Maki, Maria Iskar­i­ot, QWAN­QWA, Rean­ny, Sham­zon, Slope, Smudged, Talk Show, Ustaad Noor Bakhsh, Wodan Boys, YARD, yunė pinku en Yung Dada.

Bij World Street Kitchen geni­et je van hit­jes van: DJ El Bachatero, DJ Latin Pro, DJ Lee, DJ Micheal, DJ Radan en DJ Ronald.

Eerder wer­den al 90+ arti­esten bek­end gemaakt, waaron­der: Baby Blue, Ben­ny Rodrigues, Fresku, Frans Bauer, Gold­ki­mono, Mar­co Schuit­mak­er en Paul Elstak.


Hier­mee zijn nu een kwart van de arti­esten bek­endge­maakt. Op 3 juni wor­den de laat­ste arti­esten onthuld.

Down­load de vernieuwde Vier­daagse­feesten app!

Geen keuzestress meer? Het pro­gram­ma en de plat­te­grond alti­jd direct bij de hand én meteen op de hoogte van de laat­ste updates? Down­load dan nu de vernieuwde Vier­daagse­feesten app.

We zijn je graag terug tijdens de mooiste feesten van het jaar van 13 t/m 19 juli!
  • Placeholder for 15 07 2023 Stadseiland Stek Marcel Krijgsman 115 07 2023 Stadseiland Stek Marcel Krijgsman 1
  • Placeholder for 15 07 2023 Smaakmarkt Edwin Smits 115 07 2023 Smaakmarkt Edwin Smits 1
  • Placeholder for 15 07 2023 Kids Marcel Krijgsman 615 07 2023 Kids Marcel Krijgsman 6
Updates
Login
Bekijk winkelwagen