Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Vierdaagsefeesten loopt warm!

Placeholder for Vierdaagsefeesten Marcel Krijgsman 1Vierdaagsefeesten Marcel Krijgsman 1

Geplaatst: 19 juli 2022, 10:26 uur

Ondanks het warme weer was het maanda­gavond gezel­lig druk in de stad. Het was wat drukker dan de zondag, maar zek­er niet zo druk als de eerste dag van de Vier­daagse­feesten. Het feest kwam wat lat­er op gang kwam door­dat iedereen graag nog schaduw en verkoel­ing opzocht op de ter­rassen. Datzelfde kun­nen we voor van­daag zek­er aan­raden!

Placeholder for Vierdaagsefeesten Marcel Krijgsman 1Vierdaagsefeesten Marcel Krijgsman 1

De optredens

Het optreden van Snollebollekes bij Matrixx Live aan de Kade was net als in 2019 enorm populair: ook nu gaf de politie hiervoor het signaal ‘vol’ af. Voor Matrixx at the Park werd later op de avond hetzelfde signaal afgegeven, bij publiekstrekkers Frenna en Kris Kross Amsterdam.

Peter Beense in de Molenstraat en Lee Towers en Ronnie Ruysdael op het Faberplein trokken ook vele fans en op het Koningsplein was het gezellig druk. Het Gevelconcert, dat zondagavond wegens technische problemen op het laatste moment niet kon starten, werd gisteren ingehaald, tot genoegen van velen die hiervoor opnieuw naar de Grote Markt kwamen. Alle deelnemende muzikanten van dweilorkesten uit de regio waren weer van de partij in de raamkozijnen rond het plein.

Festivalbandje

Nieuw dit jaar is het Vierdaagsefeesten festivalbandje: een polsbandje waarmee je voor 10 euro in één keer betaalt voor toiletgebruik voor de hele week, en elke dag toegang hebt tot een exclusieve extra. Inmiddels zijn er duizenden van verkocht. Dit leidde gisteren tot extra drukte bij het reuzenrad: hier kon je met je festival- of vriendenbandje gratis in een speciaal in Vierdaagsefeestenstijl gepimpt reuzenradkarretje.

Placeholder for Vierdaagsefeesten Jan Willem de VensterVierdaagsefeesten Jan Willem de Venster

We zijn op de helft van de week. Er zijn nog enkele polsbandjes beschikbaar. Vanaf 12 uur zijn deze vanaf 6,50 beschikbaar bij onze Merchandise stand, sla snel je slag, want de oplage is beperkt.

Wat je ermee kan? Daar word je warm van! Vandaag: speel je ... met arcade games op Kelfkensbos Festival.

Placeholder for 17 7 2022 Watertappunt Jan Willem de Venster 317 7 2022 Watertappunt Jan Willem de Venster 3

Vandaag

Ondanks de tropische temperaturen gaan de Vierdaagsefeesten vandaag gewoon door. Er wordt aangeraden om voldoende verkoeling en overkapping op te zoeken. Daarom stellen Ramblas en Festival op ’t Eiland de programmering uit tot in de avond. Daarnaast zullen er ook wat minder merkactivaties te vinden zijn in de stad. Het Faberplein, dat activiteiten gepland had rondom de doortocht van 4Daagsewandelaars, zorgt vanaf 12.00 uur voor aangepaste programmering.

Hitte-advies vanu­it de organ­isatie van de Vier­daagse­feesten die gis­teren al op de lichtkran­ten werd getoond, wordt van­daag nog nadrukke­lijk­er van kracht. Samengevat: gebruik een hoofd­dek­sel, zon­nebrand­crème, overkap­pin­gen en drink veel water en matig alcoholgebruik. 

Naast de vaste water­tap­pun­ten die Sticht­ing Vier­daagse­feesten al enkele jaren gele­den in de bin­nen­stad heeft lat­en plaat­sen, wor­den er extra water­tap­pun­ten ingezet, zoals op het Valkhof Fes­ti­val. Om bij druk­te een rustigere plek op te zoeken, wordt gead­viseerd de druk­teme­ter van de Vier­daagse­feesten-app te gebruiken, die dan op de plat­te­grond wordt geac­tiveerd. Deze is gebaseerd op de anon­ieme locatiegegevens, de locati­etoestem­ming dient wel geac­tiveerd te zijn om een betrouw­baar beeld te geven van de druk­te in de stad. 

Wegens de hitte kan het zijn dat de poli­tie eerder de meld­ing druk’ of vol’ afgeeft voor een locatie. Houdt hier­voor de lichtkran­ten in de stad en de push­meldin­gen van de Vier­daagse­feeste­napp in de gat­en. We begri­jpen dat iedereen graag zijn of haar favori­ete arti­est wil zien, maar de sig­na­ler­ings­bor­den met vol’ of druk’ zijn er niet voor niets. Gebruik vooral met deze extreme tem­per­a­turen je gezond ver­stand. Er zijn zoveel leuke andere arti­esten en bij­zon­dere plek­jes in de stad.

Bek­ijk hier het fotoal­bum van dag 2 op Facebook.

Login
Bekijk winkelwagen