Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen
Placeholder for Koningsplein Vierdaagsefeesten Peter BeijersKoningsplein Vierdaagsefeesten Peter Beijers

Werken bij

De leukste zeven dagen van het jaar achter de schermen meemaken? Dat kan! Houd deze pagina in de gaten voor vacatures en aanmelden voor vrijwilligers.

Vierdaagsefeesten nodigt je uit om uit je comfortzone te stappen en je te laten verrassen. Juist op de plekken waar je het niet verwacht vind je de beste optredens en de leukste mensen. Sluit nieuwe vriendschappen, ga tegen de hokjesgeest en de filterbubbel in en vier feest met open blik! Hoe kan dat beter dan in een functie achter de schermen?

Placeholder for ACBN Amb mei DSC 0409ACBN Amb mei DSC 0409

Werken tij­dens de Vier­daagse­feesten 2024

Wil jij werken tij­dens het groot­ste even­e­ment van Ned­er­land en de mooiste 7 dagen van het jaar achter de scher­men meemak­en? Dat kan! Voor de komende edi­tie van de Vier­daagse­feesten kun­nen een aan­tal podia/​stands jouw hulp goed gebruiken! Bek­ijk ze hier en meld je aan.

Werken bij onze organisatie

Medew­erk­ers

 


VACA­TURE: Mer­chan­dise- en infor­mati­e­s­tand Vier­daagse­feesten (VOL)
 

Ben jij klaar voor een leuk avon­tu­ur? Kom ons dan ver­sterken bij de bruisende mer­chan­dise- en infor­mati­e­s­tand! Als onderdeel van ons team kri­jg je de kans om bezoek­ers te voorzien van infor­matie of om hen te helpen met de aan­schaf van Vier­daagse­feesten pols­band­jes en mer­chan­dise. Inter­esse? Mail naar info@​vierdaagsefeesten.​nl.
 VACA­TURE: Medew­erk­er mobiele pols­band­je­spunt (VOL)

We zijn op zoek naar een verkop­er die pols­band­jes verkoopt tij­dens de Vier­daagse­feesten bij het pols­band­je­spro­gram­ma van de dag! Zo zit jij front row bij deze exclusief pro­gram­mer­ing en geni­et je ook van de Feesten!

Aarzel niet langer en stu­ur een mail naar info@​vierdaagsefeesten.​nl.
 Raad van Toezicht

Wij zoeken een nieuw lid voor de Raad van Toezicht van Sticht­ing ACBN en Vier­daagse­feesten! Bek­ijk hier de vaca­ture.


Stage
 

Lijkt het jou leuk om mee te werken aan de Vier­daagse­feesten? We hebben jaar­lijks van feb­ru­ari t/​m juli een beperkt aan­tal stage­plaat­sen, bijvoor­beeld op het gebied van mar­ket­ing, sales, duurza­amheid en vei­ligheid. Inter­esse? Mail dan op tijd naar info@​vierdaagsefeesten.​nl!

Wan­neer er geen open­staande vaca­tures zijn bij ACBN Even­e­menten­bu­reau / Sticht­ing Vier­daagse­feesten, kun je alti­jd een open sol­lic­i­tatie sturen naar info@​vierdaagsefeesten.​nl.

Login
Bekijk winkelwagen