Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Vierdaagsefeesten biedt podium aan Stichting de Liedjesfabriek

Placeholder for Liedjesfabriek Amalia KinderziekenhuisLiedjesfabriek Amalia Kinderziekenhuis

Geplaatst: 26 juni 2019, 11:16 uur

Elk jaar biedt Sticht­ing Vier­daagse­feesten een podi­um aan een goed doel. Dit jaar is dat de Lied­jes­fab­riek: een Nijmeegse sticht­ing die zieke kinderen door muziek even beter laat voe­len. Met hun mobiele studio’s bezoekt de Lied­jes­fab­riek kinderen aan hun zieken­huis­bed of thuis, waar ze samen een lied­je schri­jven en opne­men, indi­en gewenst met een videoclip

Tijdens de Vierdaagsefeesten is de Liedjesfabriek van zaterdag 13 juli tot en met dinsdag 16 juli te vinden aan de Waalkade bij de Kidsloop.

Om meer mensen bekend te maken met het werk van de stichting, zullen de muzikanten van de Liedjesfabriek samen met de kinderen een nieuw Kidslooplied schrijven.

De Liedjesfabriek neemt speciaal hiervoor de groene Liedjesmobiel mee: een camper met studiofaciliteiten en muziekinstrumenten.

Placeholder for Liedjesfabriek Amalia KinderziekenhuisLiedjesfabriek Amalia Kinderziekenhuis

Sticht­ing de Lied­jes­fab­riek
De Nijmeegse sticht­ing is in 2008 opgericht en momenteel in 9 kinderzieken­huizen, waaron­der het Amalia Kinderzieken­huis in Nijmegen, en in Vil­la Par­does actief. De muzikan­ten bren­gen een bezoek aan de kinderen in kinderzieken­huizen of thuis met de Lied­jes­mo­biel. Samen met een pro­fes­sionele muzikant schri­jft het patiën­t­je een lied­je over een zelf gekozen onder­w­erp, en wordt er, indi­en gewenst, een bij­passende video­clip opgenomen. Onder het mot­to elk kind zijn eigen lied’ wil de Lied­jes­fab­riek graag zoveel mogelijk kinderen bezoeken.

Meer infor­matie over de Liedjesfabriek

Login
Bekijk winkelwagen