Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Roze Woensdag 2020, net even anders

Placeholder for 17 07 2019 Doortocht Roze Woensdag Jan Willem de Venster 56 1 e1594805916940 1024x29117 07 2019 Doortocht Roze Woensdag Jan Willem de Venster 56 1 e1594805916940 1024x291

Geplaatst: 15 juli 2020, 13:33 uur

Geen groots feest op Roze Woens­dag dit jaar, toch bli­jft het belan­grijk om stil te staan bij de zicht­baarheid en accep­tatie van de LHBTI+ gemeen­schap. Zicht­baarheid is een belan­grijke fac­tor in de accep­tatie van LHBTI-ers.

Sticht­ing Roze Woens­dag komt dit jaar op Roze Woens­dag in samen­werk­ing met ons en andere (LHBTI+) par­ti­jen met een ver­van­gend pro­gram­ma. Ook doet Roze Woens­dag een oproep aan alle Nijmegenaren; over­spoel de stad met roze en regenbogen.

De Roze Woens­dag Talk­show Spe­cial, met Angela Verkuijlen

Op 22 juli om 18.00 uur komt de Roze Woens­dag Talk­show Spe­cial’ livestream online. Roze Woens­dag is meer dan een groot feest alleen. Sander Ederveen, pro­jectlei­der van Sticht­ing Roze Woens­dag: Op Roze Woens­dag vieren we onze vri­jhe­den, maar staan we ook stil bij de broodnodi­ge ver­be­ter­ing op het gebied van de maatschap­pelijke accep­tatie én wet­telijke accep­tatie. Wat daar pre­cies nodig is, en hoe Roze Woens­dag en de Vier­daagse­feesten daaraan bij­dra­gen, is te zien tij­dens de talkshow”.

Pre­sen­ta­trice Angela Verkui­jlen gaat daar­na in gesprek met bij­zon­dere en spraak­mak­ende gas­ten zoals: Wal­ter Hamers van de Vier­daagse­feesten, Clem Bongers (Mis­ter Senior Pride 2019), Bas Bosman (voorzit­ter LHBTI+ jon­gerenor­gan­isatie DITO!), nacht­burge­meester Cees de Beer, Sophie Mujkanovic (actielei­der Amnesty Inter­na­tion­al), wethoud­er Grete Viss­er, voorzit­ter COC regio Nijmegen Ap Willems en Sander Ederveen van Sticht­ing Roze Woens­dag. Tussen de inter­views door wor­den inge­zon­den clips van bek­ende Nijmegenaren gestreamd.

De Roze Woens­dag Talk­show Spe­cial is vanaf woens­dag 22 juli 18.00 uur te zien via het Roze Woens­dag YouTube-kanaal en op de Facebook-pagina.

Vier­daagse­feesten met Omroep Gelderland

Het online pro­gram­ma Vier­daagse­feesten met Omroep Gelder­land’ staat uit­er­aard op woens­dag 22 juli ook in het teken van Roze Woens­dag. Met optre­dens van Sven Ratzke en The Orig­i­nals, een show van dragqueens Vic­to­ria Viper en Amy Asto­ria, inter­view met Sander Ederveen van Sticht­ing Roze Woens­dag en een dagelijkse bij­drage van muziekpro­fes­sion­al Hein Fokker en stads­dichter Wout Waan­ders. Natu­urlijk is alles voorzien van prachtige sfeer­beelden van afgelopen jaren, en komen er nog wat ver­rassende bood­schap­pen voorbij!

De uitzend­ing gaat om 20.00 uur live op het Face­book- en YouTube kanaal van Vier­daagse­feesten en is al om 16.30 uur te zien op TV Gelderland.


Placeholder for Roze woensdag 2019 EF 04082Roze woensdag 2019 EF 04082

Oproep aan alle Nijmegenaren

Overspoel Nijmegen op woensdag 22 juli met roze versiering en regenboogvlaggen!

Roze Woensdag is namelijk dé Nijmeegse dag om zichtbaarheid en acceptatie te creëren voor de LHBTI+ gemeenschap in Nijmegen. Stichting Roze Woensdag vraagt iedereen mee te doen om ook dit jaar de LHBTI-community zichtbaar te maken. De oproep is simpel; hang op 22 juli een regenboogvlag of roze versieringen op aan het balkon, uit je raam en draag op Roze Woensdag op 22 juli roze kleding. Gemeente Nijmegen draagt haar steentje al en hangt de 25 meter lange regenboogvlag aan de Stevenstoren.

Gay Pin­guïns
Ook de Muse​umwinkel​.com, een interieur en taxi­der­mie winkel in Nijmegen draait bij aan de zicht­baarheid. De eta­lage zal roze kleuren en regen­boogvlaggen zullen aan­wezig zijn. Daar­naast lat­en ze zien dat homosek­suele liefde onder dieren ook voorkomt, bijvoor­beeld onder pin­guïns. In de eta­lage zal een kop­pel opgezette pin­guïns dan ook met trots hun veren lat­en zien!

Roze Woensdag Picknick

LHBTI+ Jongerenorganisatie Dito! organiseert op woensdag 22 juli om 17.00 uur een Roze Woensdag Picknick in het Kronenburgerpark.

Gezien de maatregelen van het RIVM verzoekt de organisatie iedereen om zelf eten mee te nemen, én zich van te voren aan te melden. Dito! zorgt voor drinken, bekers en desinfecterende handgel. Daarnaast is het belangrijk dat iedereen tijdens de picknick 1,5 meter afstand houdt. Wil je mee picknicken, mail dan naar Dito!


Placeholder for Schermafbeelding 2021 02 10 135325Schermafbeelding 2021 02 10 135325

Twaalf uur lang dig­i­taal dansen op Roze Woensdag

Dit jaar kun je op Roze Woens­dag vanu­it huis de héle dag dansen, want Café de Plak ver­zorgt in samen­werk­ing met diverse LHBTI+ par­ti­jen een feestelijke 12 uurs livestream. De stream start om 12.00 uur en duurt tot 24.00 uur.

Deze livestream is een ini­ti­atief van een eclec­tisch groep­je mensen, waaron­der House of Heels, Naaistreek, Lekker Les­bisch Lamineren, Radio Nul, Hubert, Tapedeck Boom­box en een aan­tal feesten van Café de Plak, onder andere Vreemd, URANUS, Super Cute, Changez! en Tut­ti. Deze groep ver­zorgt dit jaar op Roze Woens­dag een livestream met 24 uur lang muziek.

Deze livestream is de hele dag te zien via het Twitchkanaal van Radio Nul, zodat er een onbeperkt aan­tal feestgangers bij’ kun­nen zijn.


Login
Bekijk winkelwagen