Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Het jaar 2020

Placeholder for IMG 5451 1024x683IMG 5451 1024x683

Geplaatst: 06 januari 2021, 00:00 uur

Ondanks dat Vier­daagse­feesten niet door ging, kijken we terug op een aan­tal mooie projecten!

Geen Vier­daagse­feesten door Covid-19

2020 was een bewogen jaar voor ons. De impact van Covid-19 heeft de hele samen­lev­ing hard ger­aakt. Voor de Hore­ca- en even­e­menten­branche betek­ende 2020 nage­noeg een volledi­ge stil­stand van activiteit­en. In mei kwam dan ook defin­i­tief de besliss­ing dat de Vier­daagse­feesten geen door­gang kon­den vinden.

Cre­ativiteit door pro­gram­ma Omroep Gelder­land en Citygame

Placeholder for 4 DF20 180720 JWB08860 24 DF20 180720 JWB08860 2

Het grootste evenement van Nederland heeft dan ook niet plaatsgevonden in juli 2020. Met veel creativiteit zijn er op het laatste moment nog enkele activiteiten in de derde week van juli georganiseerd: een programma in samenwerking met Omroep Gelderland en de introductie van de City Game, een interactief spel door de binnenstad van Nijmegen vol met vragen over Nijmegen en de Vierdaagsefeesten. Daarmee hebben we toch, al is het in beperkte vorm, stil gestaan bij het mooiste feest van Nederland.

Intro­duc­tie van de Vier­daagse­feesten sokken

Naast deze activiteit­en hebben we ook in de Vier­daagse­feesten-sokken geïn­tro­duceerd. Deze sokken waren (en zijn) via Ded­i­cat­ed en Snoek te bestellen. Ook zorgden we voor feestelijke Vier­daagse­feesten-aan­kled­ing in de bin­nen­stad en licht­ten we uit welke klein­schalige binnenprogramma’s wél door kon­den gaan.

  • Placeholder for 4 DF20 180720 JWB08907 2 1024x6834 DF20 180720 JWB08907 2 1024x683
  • Placeholder for ACBN Ambassador 45 CA1 2310 2 1024x669ACBN Ambassador 45 CA1 2310 2 1024x669
  • Placeholder for City Game Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 4 1024x683City Game Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 4 1024x683
  • Placeholder for JWA01090 2 1024x683JWA01090 2 1024x683
  • Placeholder for 2019 Kris Maglioccola Waalstrand 1 1024x6832019 Kris Maglioccola Waalstrand 1 1024x683

Ges­laagde bijeenkomst Ambas­sadors Club

De Ambas­sadors Club is eind sep­tem­ber bijeen gekomen in het Gof­fert-sta­dion. Ruim 80 deel­ne­mers hebben een inspir­erende ont­bi­jt­sessie bijge­woond met als hoogtepunt gast­sprek­er Björn Kuijpers.

Omvorm­ing gov­er­nance sticht­ing naar Raad van Toezicht model

Per 1 okto­ber is de gov­er­nance van de sticht­ing veran­derd. Er is een directeur-bestu­ur­der aange­tre­den en daarmee is de sticht­ing omgevor­md van een bestu­ursmod­el naar een Raad van Toezicht mod­el. Belan­grijk­ste reden hier­voor is om de sticht­ing voor de toekomst meer slagkracht te geven.

Login
Bekijk winkelwagen