Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Green Deal ondertekend

Placeholder for Rshoefslootdotnl 20191018 ADE Green Web Res 002 e1573729873952Rshoefslootdotnl 20191018 ADE Green Web Res 002 e1573729873952

Geplaatst: 14 november 2019, 08:42 uur

Afgelopen maand ondertek­enden wij de Green Deal, een ini­ti­atief van het Min­is­terie van Infra­struc­tu­ur en Water­staat en Green Events International.

Samen met onder meer North Sea Jazz, Low­lands, Euroson­ic-Noorder­slag, Roskilde en Boom­town com­mit­teren we ons met deze onderteken­ing aan het delen van ken­nis en het ontwikke­len van cir­cu­laire oplossin­gen op het gebied van duurza­amheid. Met elka­ar streven we naar volledig cir­cu­laire even­e­menten in 2025.

Vier­daagse­feesten zet ook komend jaar nieuwe stap­pen op vier terreinen:

Afval

Energie

Mobiliteit

Food

Login
Bekijk winkelwagen