Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Goed doel 2023: Gelukkige Groentes

Placeholder for Fotogragie1 Gelukkige Groentes Rechtenvrij Jorian Xx Liselotte RabenFotogragie1 Gelukkige Groentes Rechtenvrij Jorian Xx Liselotte Raben

Geplaatst: 28 juni 2023, 09:00 uur

Elk jaar bieden we een podi­um aan een goed doel. Dit jaar zetten we graag Gelukkige Groentes in de schi­jn­wer­pers: stad­s­land­bouw­ers met twee ecol­o­gis­che groen­ten­pluk­tu­inen ron­dom Nijmegen. We delen met Gelukkige Groentes een missie voor lokale voed­sel­pro­duc­tie, CO2-reduc­tie, ver­min­deren van plas­tic afval en voed­selver­spilling. Samen werken we dit jaar aan twee pro­jecten: extra groentes lev­eren aan de Voed­sel­bank, en moestuin-educatie.

20.000 groentendonaties aan de Voedselbank

Op ons verzoek en mogelijk gemaakt door de Vrienden van Vierdaagsefeesten, teelt Gelukkige Groentes dit jaar extra groentes voor de Voedselbank. De Voedselbank is namelijk jaarrond geopend, behalve tijdens de Vierdaagsefeesten, en dat trekken wij ons aan. Onze oorspronkelijke vraag was om de week vóór de Vierdaagsefeesten zoveel extra groenten te leveren, dat die ene bijzondere week in het jaar beter overbrugd kon worden, maar Gelukkige Groentes kwam met een beter plan. Ze hebben begin dit jaar maar liefst 500 vierkante meter tuin aangelegd met specifiek teelt voor de Nijmeegse Voedselbank, en benutten deze grond zo efficiënt mogelijk, zodat er veel langere tijd verse groentes naar de Voedselbank kunnen. Naar verwachting gaan er ongeveer 20.000 eenheden naar de voedselbank, ofwel 2000 kilo. Jorian Damen van Gelukkige Groentes: “We zijn al begonnen met doneren en hebben afgelopen maand al onder meer bindsla, spinazie en radijzen afgeleverd. De komende tijd leveren we onder meer rode bieten, wortelen, prei, pompoenen en courgettes. De groentes zijn geteeld zonder gebruik van pesticiden en kunstmest. En uiteraard lokaal, het is voor ons maar 5 minuten rijden naar de Voedselbank!

Placeholder for Fotogragie6 Gelukkige Groentes Rechtenvrij Jorian Xx Liselotte RabenFotogragie6 Gelukkige Groentes Rechtenvrij Jorian Xx Liselotte Raben

Sas­ja Kamil van de Voed­sel­bank: We zijn enorm blij met deze donaties, want we mis­sen in ons aan­bod juist vaak verse groen­ten, we kri­j­gen meestal lang houd­bare pro­ducten gedoneerd, dus dit is een zeer welkome aan­vulling, zodat wij ervoor kun­nen zor­gen dat mensen die dat niet kun­nen betal­en, toch gevarieerd en gezond kun­nen eten. We zit­ten über­haupt soms met de han­den in het haar om de krat­ten gevuld te kri­j­gen, omdat we enorm gegroeid zijn het afgelopen jaar: vorig jaar sep­tem­ber lever­den we nog 750 krat­ten, dat is inmid­dels geste­gen naar boven de 900 en dat bli­jft waarschi­jn­lijk nog even zo.” De Voed­sel­bank Nijmegen heeft 7 uit­giftepun­ten ver­spreid over ver­schil­lende wijken in Nijmegen, en daar­naast een in Zetten en in Elst. Het is een com­plete vri­jwilliger­sor­gan­isatie. Open zijn tij­dens De 4Daagse en Vier­daagse­feesten is niet mogelijk zow­el van­wege een gebrek aan vri­jwilligers als de logistieke bereik­baarheid in de stad. Kamil: We streven er wel alti­jd naar om de week ervoor wat extra mee te kun­nen geven. Dat gaat nu dit jaar dus zek­er lukken!” 

Placeholder for Fotogragie2 Gelukkige Groentes Rechtenvrij Jorian Xx Liselotte RabenFotogragie2 Gelukkige Groentes Rechtenvrij Jorian Xx Liselotte Raben

Vorig jaar brachten de Vrienden en de Ambassadors van Vierdaagsefeesten € 5500,- bijeen voor Stichting Vincentius, gericht op armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening. We hebben dit jaar een voorschot genomen op de verwachte donaties, zodat Gelukkige Groentes vast aan het werk kon, maar we hebben dus nog wel jouw hulp nodig! Hoe? Koop nu voor € 36 een Vriendenbandje van Vierdaagsefeesten. Daarmee steun je onze ambities op het gebied van duurzaamheid en inclusie, waaronder dit project. Met je bandje heb je de hele week gratis toegang tot de toiletten, 10% korting op de merchandise en dagelijks een leuk extra programma.

Moes­tu­ine­d­u­catie

Gelukkige Groentes ver­zorgt work­shops & excur­sies over lokale seizoens­groentes op scholen en op hun pluk­tu­inen. Daar­naast zetten ze school­moes­tu­inen op en ver­zor­gen ze moes­tuin­lessen. Zo leren kinderen waar hun eten van­daan komt. Tij­dens de Vier­daagse­feesten vind je de stand van Gelukkige Groentes op zondag, dins­dag en don­derdag in de Burcht­straat. Je kunt er gratis mee­doen aan een work­shop moes­tu­inieren, voor iedereen van 5 jaar en oud­er. Tomat­en, cour­gettes en spinazie eten uit eigen tuin? In een half uur weet je hoe je een moestuin(bak) opzet met een gezonde bodem en welke groentes je gemakke­lijk kan telen. De work­shop zijn: zondag en don­derdag om 14.00 en 16.00 uur, dins­dag om 13.00 en 15.00 uur.

Op dins­dag heb je met je Vrien­den­band­je of Fes­ti­val­band­je gratis toe­gang tot De Bastei, waar de exposi­tie Buurt­su­per’ te zien is. Je ont­dekt er hoe men in Nijmegen door de jaren heen voed­sel heeft verza­meld en gek­weekt, en maakt er ken­nis met duurzame en lokale voed­selini­ti­atieven van nu, waaron­der Gelukkige Groentes. Om 16.00 uur vin­dt er een pre­sen­tatie plaats van Gelukkige Groentes waarin Jori­an laat zien dat lekker eten, meer natu­urbe­wustz­i­jn en een kli­maatbestendi­ge stad hand in hand kun­nen gaan.

Placeholder for VDF tegel sjabloon paars Gelukkige GroentesVDF tegel sjabloon paars Gelukkige Groentes

Wil je Gelukkige Groentes extra ondersteunen op het gebied van groententeelt voor de Voedselbank en moestuineducatie? Doe dan mee aan hun crowdfundingactie.

duurzaamheid
Login
Bekijk winkelwagen