Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Dag 6: Vierdaagsefeesten donderdag: back to the 90’s!

Placeholder for JWA08526 2 e1563874461352JWA08526 2 e1563874461352

Geplaatst: 19 juli 2019, 09:21 uur

Op de zes­de dag van de Vier­daagse­feesten wer­den de bezoek­ers onderge­dom­peld in nos­tal­gie, met een uitzin­nige flash­back naar de jaren 90! Het was druk op de Grote Markt waar tra­di­tion­eel een nineties avond op het pro­gram­ma stond. Dit jaar trak­teer­den de Par­ty Ani­mals op een stu­iterende show. Ook bij Fes­ti­val op t Eiland, Plein 44 en op Win­ter­so­ord ervaarde men een leg­en­darische trip naar ongerepte guilty plea­sures van toen. Aansteke­lijk gezel­lig werd het ook voor de deur van menig café, met cover­bands uit die tijd. Op het Kon­ingsplein werd het eind van de avond extra druk, toen bij The Dirty Dad­dies op Plein 44 tien minuten vóór het einde kort­stondig de stroom uitviel.

Niet ver­won­der­lijk dat de don­derdag een pop­u­laire avond is: de gemid­delde leefti­jd van de Vier­daagse­feesten bezoek­er is 29 jaar, oftewel 90 kids in overvloed! Los daar­van zijn alle leefti­jds­groepen goed verte­gen­wo­ordigd op de Vier­daagse­feesten: pub­liek­son­der­zoek van vorig jaar wijst uit dat 39% van de bezoek­ers tussen de 20 en 29 jaar oud is; de leefti­jds­groepen 30 – 39, 40 – 49 en 50 – 59 wor­den ieder met ongeveer 13% vertegenwoordigd.

Ondanks het serieuze bezoek­er­saan­tal van 260.000, bleef het over­algezel­lig druk’ in de stad: alleen voor Matrixx at the Park, seinde de poli­tie de meld­ing Vol’ op de lichtkran­ten. Veel bezoek­ers kwa­men al in de mid­dag, om ook een hap­je te eten in de stad. Met ruim 100 foodtrucks biedt de Vier­daagse­feesten echt voor ieder wat wils; niet alleen op het gebied van muziek, maar ook voor de hon­gerige maag. Vooral SMKM­RKT, De Kaaij Nijmegen, Fes­ti­val op t Eiland, Zomer­bar 024, Ram­blas Nijmegen en Hennes Latin stage bieden de bezoek­ers een uit­ge­brei­de en smaakvolle keuze.

  • Placeholder for JWA08461 2JWA08461 2
  • Placeholder for JWA08051 2JWA08051 2
  • Placeholder for Donderdag 4dfen2019 Hanenkamp CA1 9736Donderdag 4dfen2019 Hanenkamp CA1 9736
  • Placeholder for Donderdag 4dfen2019 Hanenkamp CA1 0044Donderdag 4dfen2019 Hanenkamp CA1 0044

s Mid­dags werd alweer de derde edi­tie van Uniek Wan­de­len geor­gan­iseerd: een sportieve activiteit waar mensen met en zon­der beperk­ing samen een posi­tieve ervar­ing delen. Hon­der­den ent­hou­si­aste wan­de­laars trot­seer­den de fin­ish van de 5 of 10 kilo­me­ter lange wan­del­ing, met uit­er­aard glad­i­olen en medailles als beloning. Uniek Wan­de­len brengt het inclusieve karak­ter van de Vier­daagse­feesten dubbel en dwars naar voren: iedereen hoort erbij, mag mee­doen en kan deel­ne­men aan activiteiten.

Het was een sen­sa­tionele don­derdag. Maar de waarheid is hard: de laat­ste dag van de Vier­daagse­feesten is aange­bro­ken. Dus als je het al niet van plan was: Vier de feesten!

Bek­ijk hier het volledi­ge fotoal­bum van dag 6

Placeholder for Schermafbeelding 2021 02 11 094039Schermafbeelding 2021 02 11 094039

Was jij erbij op dag 6 van de Vierdaagsefeesten? Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden. #2weeksago

Geplaatst door Vierdaagsefeesten op Donderdag 1 augustus 2019
Login
Bekijk winkelwagen