Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Dag 5: Nijmegen omarmt Roze Woensdag; en hoe?!

Placeholder for JWA06864 2JWA06864 2

Geplaatst: 18 juli 2019, 11:14 uur

De woens­dag van de Vier­daagse­feesten kleurde tra­di­tion­eel roze, en stond daarmee volledig in het teken van accep­tatie en diver­siteit. Op deze alom bek­ende Rain­bow Wednes­day’ trak­teer­den locaties als Cred­i­ble, Her­tog­plein en Thom­Tom nog vóór het mid­dagu­ur op een extrav­a­gante vier­ing van de liefde. SMKM­RKT voegde een extra fes­ti­val toe: Hon­ey Hon­ey, een sen­satie van dj’s, bands en per­for­mances. Ook hier werd uit­bundig feestgevierd en tegelijk­er­ti­jd zagen bezoek­ers hun kans schoon om 4‑Daagse lop­ers toe te juichen en aan te moedigen.

Ook het avond­pro­gram­ma had op veel locaties een roze tin­t­je: van ABBA en Queen trib­ute bands tot Ger­ard Jol­ing bij Matrixx Live @ de Kade. Bestu­ursvoorzit­ter Wal­ter Hamers van Sticht­ing Vier­daagse­feesten merkt op: Waar­den als vri­jheid, gemeen­schap­pelijkheid, gastvri­jheid en verbind­ing zijn de hele week aan­wezig, maar komen op een dag als van­daag nog extra tot uiting”.

In een uitverkochte Stevenskerk droomde men heer­lijk weg bij de jaren 70 sound van The Teskey Broth­ers. De hele week voltrekken zich in de oud­ste kerk van Nijmegen bij­zon­dere, intieme optre­dens van toon­aangevende arti­esten. Voor vanavond zijn er nog enkele kaarten beschik­baar voor het con­cert van Josh Rit­ter; de man die tot de ere­di­visie van singer-song­writ­ers behoort, en vaak wordt vergeleken met helden als Bruce Spring­steen en Bob Dylan. Vri­jdag kun je nog geni­eten van Nijmeegs singer-song­writer Lucky Fonz III, wiens shows bek­end staan om hun unieke com­bi­natie van humor, diep­gang en ontroering.

  • Placeholder for Woensdag 4dfen2019 hanenkamp CA1 9551Woensdag 4dfen2019 hanenkamp CA1 9551
  • Placeholder for Woensdag 4dfen2019 hanenkamp CA1 9521Woensdag 4dfen2019 hanenkamp CA1 9521
  • Placeholder for Woensdag 4dfen2019 hanenkamp CA1 9481Woensdag 4dfen2019 hanenkamp CA1 9481
  • Placeholder for JWA07387 2JWA07387 2
  • Placeholder for JWA07339 2JWA07339 2
  • Placeholder for JWA07085 2JWA07085 2

De dress­code werd van­daag meer dan begrepen en met zo’n 255.000 bezoek­ers was deze Roze Woens­dag nage­noeg even druk­be­zocht als vorig jaar. De weer­som­standighe­den waren opti­maal: met 23 graden in plaats van de 33 graden van vorig jaar was het ideaal festivalweer.

Er werd volop genoten van de pro­gram­mer­ing, de sfeer zat er goed in en er werd veel gegeten en gedronken; dikke kans dat de vele even­e­men­tor­gan­isatoren deze week met een posi­tief resul­taat zullen eindi­gen. Een hele stad omtov­eren tot groot­ste feest­lo­catie van Ned­er­land, met prachtige podia en 1.149 bands en arti­esten, is namelijk alleen mogelijk als er een hele week belang­stelling is aan de bar­ren en kramen.

Wist je dat maar lief­st 25% van de Vier­daagse­feesten bezoek­ers alle 7 dagen feestviert? Voor deze fanatiekelin­gen hebben we goed nieuws: dit was pas dag 5. Oftewel, nog twee onver­getelijke dagen te gaan!

Bek­ijk hier het volledi­ge fotoal­bum van dag 5


Placeholder for Schermafbeelding 2021 02 11 111932Schermafbeelding 2021 02 11 111932
Login
Bekijk winkelwagen