Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Dag 4: Drukker en schoner dan ooit!

Placeholder for 17 7 2019 Credible Mathijs Hanenkamp17 7 2019 Credible Mathijs Hanenkamp

Geplaatst: 17 juli 2019, 11:18 uur

Dag 4 van de Vier­daagse­feesten is er een­t­je voor in de boeken! De sluit­ing van de Waal­brug wegens de door­tocht van de 4‑Daagse wan­del­marsen lei­d­de niet tot min­der bezoek­ers van de Vier­daagse­feesten. Inte­gen­deel: de dins­dag was met 215.000 bezoek­ers nog nooit zó druk. De poli­tie com­mu­niceerde de meld­ing vol’ voor Matrixx aan de Waalka­de tij­dens het optre­den van de Vengaboys. Ook elders in de stad was het volle bak, zoals bij Suzan en Freek bij Cred­i­ble, bij Zanger Kafke op Win­ter­so­ord, en bij The Dirty Dad­dies op Plein 44.

Een magis­che bloe­men­re­gen van 100.000 kleur­rijke chrysan­ten werd vanaf de Waal­brug over fes­ti­val De Kaaij Nijmegen gestrooid. Opval­lend genoeg bleven de strat­en op deze vierde dag redelijk schoon. Vier­daagse­feesten en Dar zorgden voor zo’n 25% extra afvalza­kken in de stad ston­den. Dit heeft resul­taat: de strat­en zijn schon­er. Nu het de komende dagen naar verwacht­ing nog drukker wordt, vraagt de organ­isatie bezoek­ers nog een keer om afval in de afvalza­kken en con­tain­ers te gooien. Directeur Leo Weter­ings: Nijmegen vormt deze week van het jaar de offi­cieuze hoofd­stad van Ned­er­land, waar iedereen welkom is en zich thuis kan voe­len. Doe dan ook als thuis, en gooi je afval niet zomaar op de grond. Zo zor­gen we voor elka­ar en voor de stad”.

  • Placeholder for JWA06379 2JWA06379 2
  • Placeholder for JWA06542 2JWA06542 2
  • Placeholder for Dinsdag 4dfen2019 Hanenkamp CA1 9371Dinsdag 4dfen2019 Hanenkamp CA1 9371
  • Placeholder for 374e1581 59d3 400f 9930 9d344123a6e1374e1581 59d3 400f 9930 9d344123a6e1

Foto: Jan Willem de Ven­ster en Math­i­js Hanenkamp

s Mid­dags sloten we de Kid­sloop af, die zijn 5e ver­jaardag vierde. Er waren weinig uit­vallers onder de wan­de­laars t/​m 12 jaar; vri­jwel alleen maar trotse snoet­jes, medailles en glad­i­olen. Op hun vierde en laat­ste wan­deldag, keken de jonge fanatiekelin­gen nog even mee naar de eerste dag van hun opvol­gers. En wie na het wan­de­len nog energie over had, kon zijn geluk niet op, want tij­dens deze 50ste edi­tie van de Vier­daagse­feesten is volop aan de kinderen gedacht! Elke mid­dag staat in het teken van swin­gende pro­gram­mer­ing, ver­maak, spraak­mak­end the­ater en inspir­erende work­shops. Op locaties als Fes­ti­val op t Eiland, Mar­iën­burg­plein, De Kaaij, Joris Iven­splein en Café Van ouds werd de gemid­delde leefti­jd van Vier­daagse­feesten lekker omlaag gehaald.

En dan zit dag 4 er alweer op. Ruim 215 duizend bezoek­ers dansten en feestten er lustig op los en het Vier­daagse­feesten gevoel was ruim­schoots aan­wezig… laat dag 5 maar komen!

Bek­ijk hier het fotover­slag van dag 4.

Placeholder for Schermafbeelding 2021 02 11 112620Schermafbeelding 2021 02 11 112620
Login
Bekijk winkelwagen