Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Achter de schermen – crowdcontrol, app, opbouwen & aftellen

Placeholder for StraatoverspanningenStraatoverspanningen

Geplaatst: 14 juli 2022, 15:52 uur

Over twee dagen is het zover: de 51ste Vier­daagse­feesten gaan van start! Omdat we een open, vrij toe­ganke­lijk even­e­ment zijn zon­der kaartverkoop, weten wij van te voren nooit hoe druk het pre­cies gaat wor­den. We zijn weer­safhanke­lijk, maar hebben vol­doende overkap­pin­gen en water­tap­pun­ten (zie plat­te­grond) om naar verwacht­ing niet al te veel last te hebben van de voor­spelde hitte. Het zou dus nog wel eens druk kun­nen gaan wor­den. Wat doen wij om al die bezoek­ersstromen in goede banen te lei­den? Daar­voor nemen we diverse maa­trege­len, die we zicht­baar mak­en aan het pub­liek op LED-scher­men en in de app.

Placeholder for 17 07 2019 Crowdcontrol Waalkade Jan Willem de Venster 217 07 2019 Crowdcontrol Waalkade Jan Willem de Venster 2

Crowdcontrol

Op de LED-schermen (ook wel lichtkranten of hikers genoemd) die verspreid door de stad op drukke punten zijn geplaatst, verschijnt bij drukte een boodschap als: ‘Let op, Waalkade druk’, of ‘Let op, Hunnerpark vol’. Deze boodschap wordt geplaatst door de politie, die verantwoordelijk is voor de crowdcontrol in de openbare ruimte. De politie plaatst deze boodschap niet zomaar, maar kijkt hiervoor zorgvuldig, via overzichtscamera’s en ook ter plaatse. Ze bekijkt niet alleen of het druk is recht voor het podium, maar houdt ook rekening met de publieksdoorstroom en aanvoerroutes, zodat er bij eventuele calamiteiten genoeg vluchtroutes zijn en hulpdiensten ter plaatse kunnen komen. Ook kunnen de lichtkranten ingezet worden om het publiek te sturen en van sommige straten eenrichtingsverkeer te maken, bijvoorbeeld bij de vuurwerkshow op zondagavond. Neem de meldingen op de LED-schermen dus ter harte, ze staan er niet voor niets!

App & website

Naast de zicht- en telcamera’s is er nog een belan­grijk instru­ment dat we gaan gebruiken om voor sprei­d­ing te zor­gen: onze gloed­nieuwe app! Wan­neer het druk wordt in de stad, zetten we een druk­teme­ter aan die op de plat­te­grond, net als een buien­radar, weergeeft waar het druk is en waar er nog vol­doende ruimte is. Zo kun je zelf ook makke­lijk zien als je het even te vol vin­dt, waar er nog genoeg ruimte is om te feesten. Dit werkt natu­urlijk alleen goed als zo veel mogelijk mensen de app gebruiken en hier­bij ook toestem­ming geven om (anon­iem en niet opges­la­gen) de locatie weer te geven. Er wordt een 4G-zend­mast bijge­plaatst om het extra dataver­keer op te vangen. 

De app is ontwikkeld door Skin­dus­tries. Zij houden er goed reken­ing mee dat je door het gebruiken van de app mét locati­etoestem­mig niet te veel bat­ter­ij ver­li­est, door bijvoor­beeld de locatie-infor­matie niet con­tin­ue en niet te nauwkeurig uit te peilen. Daar­naast is de app zo ont­wor­pen dat je er nog veel meer aan hebt! Je kunt niet alleen je favori­ete programma’s, maar ook je favori­ete locaties kiezen. Je kunt het totale blokken­schema zien of een blokken­schema van alleen jouw favori­eten of van alleen jouw favori­ete locatie. Ook zijn er veel mogelijkhe­den om door het pro­gram­ma te zoeken: per dag, per dagdeel, per the­ma (als je je door ons wilt lat­en ver­rassen met de beste high­lights!) en per genre, waarin ook spec­i­fieke doel­groepen als kids, jon­geren en senioren zijn opgenomen. Op de plat­te­grond kun je straks boven­di­en direct zien welke arti­est op dat moment aan het spe­len is op die locatie! Zo helpen we je op alle manieren om de beste keuze te mak­en uit de inmid­dels 1297 programma’s die op onze web­site zijn ingevoerd. 

Alle data van de app wor­den ingelezen vanaf deze web­site. Het ontwerp van de app en van de web­site is gemaakt door Brik.digital. Wij gaven aan welke ingrediën­ten we er graag in wilden, en zij ver­taalden dat naar een ver­rassend helder en gebruiksvrien­delijk ontwerp, waar­bij we ook steeds meegenomen wer­den in het design­pro­ces en alle feed­back welkom was. De web­site is mobile first ont­wor­pen, aangezien de over­grote meerder­heid van onze bezoek­ers deze raad­pleegt via tele­foon. Dat was meteen een hele fijne basis voor het app-ontwerp! 

Elk podi­um heeft zijn eigen inlog voor onze web­site, die gebruikt maakt van het gebruiksvrien­delijke Craft CMS, om de pro­gram­ma-infor­matie hierop te zetten. Daar lezen we nog wel een keert­je over­heen voor­dat het live komt te staan. Root­net zorgt er ver­vol­gens voor dat alles soe­pel bli­jft draaien, ook bij enorme druk­te op de site, zodat alles snel bli­jft werken en niet over­be­last raakt. Waar wij voorheen de web­site voor één maand in het jaar ver­huis­den naar een serv­er met extra capaciteit, heeft Root­net het nu zo ingeregeld dat de server­ca­paciteit automa­tisch ver­g­root wordt wan­neer nodig zon­der dat de web­site hier­voor hoeft te ver­huizen. Na de stresstest werd de caching- en laad­snel­heid van de web­site nog gefine­tuned en inmid­dels zijn we online klaar voor iedereen die alles wil weten over de Vierdaagsefeesten! 

Opbouw

In de stad wordt volop opgebouwd: podia, overkappingen, stands (kramen), billboards, bouwhekken, extra fietsenstallingen... alles wat er maar nodig is, wordt momenteel geplaatst. Elk podium heeft daarvoor een eigen tekening bij ons ingediend, waar wij één geheel van hebben gemaakt, rekening houdend met het grote plaatje op bijvoorbeeld het gebied van verkeersveiligheid en doorstroom. De laatste lijst met wijzigingen hebben we naar de gemeente verstuurd, omdat er last minute toch nog wel eens iets wil veranderen of aanvullend wordt bedacht, zowel vanuit de podia als vanuit onszelf. Vierdaagsefeesten lachspiegels in de Lindenberghaven? Caravans voor de polsbandjesprogrammering? Een welkomstboog op de Ramblas? Die hebben toch nog allemaal een fijne, goede plek.

Op dit moment begeleiden wij de plaatsing van iedereen die bij ons een vergunning heeft aangevraagd: we hebben op de grond afgetekend waar wat mag komen, en beantwoorden talloze vragen over stroompunten, wegafsluitingen, parkeren et cetera. Wij plaatsen overkoepelende toiletten, extra fietsenstallingen, bewegwijzeringstorens, billboards (dat kwam toch nog goed) en heel veel bouw- en dranghekken. Op alle hekken, in de lantaarnpalen en op zo veel mogelijk andere uitingen zorgen we er vervolgens voor dat het herkenbaar Vierdaagsefeesten is in de stad, en dat je weet wat je moet weten, zoals ons nieuwe bekersysteem.

Placeholder for 4291007b cfa5 4d10 9604 6ec8b2b4e6354291007b cfa5 4d10 9604 6ec8b2b4e635
Placeholder for 23062022 like a native marlijn hoefnagel yoas huwae media 523062022 like a native marlijn hoefnagel yoas huwae media 5

Aftelklok en gezamenlijk openen

Toen de Vierdaagsefeesten vorig jaar voor de tweede keer niet door konden gaan, bedachten wij samen met de 4Daagse een manier om toch positief vooruit te kijken naar dit jaar: we plaatsten twee aftelklokken, tegenover het Centraal Station en een op het Keizer Traianusplein bij de Waalbrug. Last minute kregen we toestemming om deze klokken niet tijdelijk, maar het hele jaar lang te mogen laten staan! Op weg van en naar kantoor werd de klok voor ons iets waar je iedere dag automatisch naar keek: eerst met het gevoel van zeeën van tijd en de angst of het dan dit jaar misschien toch niet door zou mogen gaan, vervolgens een bevestiging van waar we naartoe werkten. De laatste weken leek de klok steeds sneller te lopen en was het vooral een reminder hoeveel dagen er nog restten om bergen werk te verzetten.

Het was voor ons fijn om te zien hoe de aftelklok door de hele stad werd omarmd (op wat graffiti-spuiters en stickerplakkers na), hoe er facebookevents verschenen om naar een bepaald cijfer af te tellen, en hoeveel vragen er kwamen nu de klokken wegens de opbouw voortijdig zijn verdwenen. We hebben dan ook voorzichtige plannen om te gaan kijken of we een meer permanente klok kunnen plaatsen die aftelt naar de derde week van juli. Tips voor constructie en locatie zijn zeker welkom!

Voor nu ligt de focus op aftellen naar Vierdaagsefeesten 2022, een memorabel moment omdat we er meer dan 1000 nachtjes op hebben moeten wachten. We zijn dan ook trots dat we voor het eerst, in plaats van een besloten opening voor genodigden, met de hele stad officieel gaan aftellen en openen, op 17 podia tegelijk! Zaterdagmiddag stipt om 16.00 uur telt Pieter Derks met ons af. Daarvóór zijn de diverse podia al begonnen en krijg je je gratis eerste beker. Wij wensen je ontzettend fijne feesten en zeggen alvast: proost!

achter de schermen
Login
Bekijk winkelwagen