13-19 juli 2024Nijmegen
Group

Duurzaam bekersysteem op de Vierdaagsefeesten

Placeholder for 15 07 2019 Kelfkensbos Jan Willem de Venster 4 115 07 2019 Kelfkensbos Jan Willem de Venster 4 1

Geplaatst: 01 juni 2022, 12:30 uur

Vanaf komende edi­tie kun­nen alle gebruik­te drinkbek­ers op de Vier­daagse­feesten, hoog­waardig gere­cy­cled wor­den tot nieuwe bek­ers. Met dit cir­cu­laire bek­er­sys­teem van rPET soft­cups werken we aan schonere feesten en min­der plas­tic ver­spilling. Daar­naast lopen we hier­mee vooruit op aankomende wet­gev­ing die vanaf jan­u­ari 2024 gebruik van plas­tic weg­w­erp­bek­ers zon­der cir­cu­lair sys­teem verbiedt.

Placeholder for VDF Stills 4 of 4 kleinVDF Stills 4 of 4 klein

We gebruiken single-use bekers die worden gerecycled, omdat een herbruikbare hardcup beker (nu nog) te veel nadelen kent op het gebied van hygiëne, beschikbaarheid in grote hoeveelheden en logistiek. De single-use bekers moeten wel schoon en zorgvuldig ingezameld worden om er weer bekers van te kunnen maken, dat gaat niet als ze al op de grond hebben gelegen en er bijvoorbeeld zand op is gekomen. Daarom hebben we de hulp van bezoekers nodig, om de gebruikte bekers terug te brengen naar de bar en zo de kringloop te sluiten. Hoe het werkt? Bij de aankoop van je eerste drankje betaal je eenmalig € 0,50 als milieubijdrage. Bij elke volgende bestelling betaal je alleen de consumptieprijs, mits je weer een beker inlevert.

Alle buitenbarren van de Vierdaagsefeesten doen mee aan hetzelfde systeem en gebruiken dezelfde beker, je kunt dus met je lege beker een nieuw drankje bestellen bij alle podia en terrassen in de binnenstad. Ook de 4Daagse wandelmars sluit aan bij dit systeem op het start- en finishterrein de Wedren. Het is uniek in Nederland en een hele prestatie dat we met zo veel verschillende ondernemers op zo’n groots, open evenement allemaal hetzelfde systeem gaan gebruiken!

Hoe werkt het precies?

Als je de bek­er weer inlev­ert bij de bar wordt wordt eerst goed gecon­troleerd of er toch niet zeer vervuilde bek­ers tussen het bek­er­af­val zijn beland. De schone bek­ers wor­den opge­haald en na een laat­ste check gere­cy­cled tot plas­tic kor­rels. Deze kor­rels gaan ver­vol­gens weer naar de fab­riek, waar er nieuwe bek­ers (of andere voed­selver­pakkin­gen) van gemaakt wor­den. De bek­ers die niet schoon genoeg zijn wor­den gere­cy­cled tot kor­rels die geschikt zijn om andere plas­tic pro­ducten van te mak­en die min­der strenge hygiëne-eisen kennen.

De bek­ers zijn van rPet (recy­cled PET). Op dit moment is dit het enige mate­ri­aal dat dat hoog­waardig gere­cy­cled kan wor­den tot nieuwe bek­ers, bio­plas­tic bijvoor­beeld kan dat nog niet en is daar­door geen duurza­mere keuze. Dit is ook de reden dat wet­gev­ing die in 2024 van kracht gaat stelt dat dit het enige mate­ri­aal is dat is toeges­taan bij een cir­cu­lair systeem

Bek­ijk hier de veelgestelde vra­gen over het bekersysteem.

Placeholder for M20220303 ACBN update 1080x1080M20220303 ACBN update 1080x1080

Dankzij een financiële bijdrage van de gemeente Nijmegen kunnen we de komende tijd het systeem optimaal gaan inrichten en onze jarenlange wens in vervulling laten gaan. Met hulp van partners als Dar, Albron, Stichting CircularPET en Paardekooper hebben we veel kennis en ervaring in huis om dit tot een succes te maken. Zodat je je beker makkelijk inlevert bij de bar, en je de komende jaren misschien wel steeds uit dezelfde – gerecyclede – beker drinkt.

Placeholder for Koningsplein Vierdaagsefeesten Peter BeijersKoningsplein Vierdaagsefeesten Peter Beijers
duurzaamheid
Login
Bekijk winkelwagen