Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Voorjaarsbijeenkomst Ambassadorsclub

Placeholder for Mario Ruiz photography DSC06630 websizeMario Ruiz photography DSC06630 websize

Geplaatst: 27 januari 2023, 13:24 uur

Maandag 6 feb­ru­ari het­en we onze Ambas­sadors graag welkom in een inspir­erende omgev­ing, we hebben weer een prachtig pro­gram­ma voor je klaarstaan en er is vol­doende ruimte om je netwerk uit te breiden.

Directeur-bestu­ur­der Joris Bouwmeis­ter geeft een kijk­je achter de scher­men over Vier­daagse­feesten 2023: wat zijn de kansen en uitdagin­gen van het komende jaar? Nieuw in te vullen feest­lo­caties, stik­stofde­posi­ties, lessen die we geleerd hebben bij de Gentse Feesten en nog veel meer. 

We zijn te gast op een inspir­erende locatie waar wordt samengew­erkt tussen het bedri­jf­sleven en het tech­nisch onder­wi­js. We vertellen over onze samen­werk­ing met het ROC en Folk­ert Potze vertelt alles over het Technovium. 

Aanslui­tend een korte, werve­lende pre­sen­tatie over de nieuwe web­site en app van Vier­daagse­feesten die het afgelopen jaar zijn gelanceerd en waar we enorm trots op zijn. Brik, Root­net en Skin­dus­tries lat­en zien hoe zij te werk gin­gen om onze 1001 wensen in goede banen te lei­den, welke ver­be­terin­gen er komend jaar op stapel staan en waar je op moet let­ten als je je dig­i­taal wilt presenteren. 

Placeholder for TechTech

Locatie:Technovium, Heyendaalseweg 98, Nijmegen
Datum: Maandag 6 februari
Tijd: 16:00 inloop, 16:30 start programma
Vervoer: Het Technovium is goed bereikbaar met het ov en de fiets, tevens kan je parkeren in de parkeergarage(ingang Professor Bellefroidstraat)

Programma:
16:00 Inloop 
16:30 Welkomstwoordje
16:35 Presentatie toekomst Vierdaagsefeesten en samenwerking ROC 
16:50 Presentatie Technovium 
17:00 Presentaties van Skindustries, Brik en Rootnet.
17:30 Optionele rondleiding en borrel

Wil je een zakelijke introducee meenemen? Leuk! Stuur een mailtje naar Linda: [email protected]

Ben jij nog geen Ambas­sador maar heb je wel inter­esse? Klik hier voor meer informatie.

ambassadors
Login
Bekijk winkelwagen