16-22 juli 2022nijmegen

Vierdaagsefeesten jaarplan 2021

Placeholder for Grote Markt Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 1 e1610446115231Grote Markt Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 1 e1610446115231

Geplaatst: 12 januari 2021, 01:00 uur

Onze ambitie

In ruim 50 jaar zijn wij uitgegroeid tot het grootste evenement van Nederland en een van de grootsten van Europa: verspreid over zeven dagen vinden ruim anderhalf miljoen bezoekers hun weg naar Nijmegen. Maar onze ambitie is niet: groot, groter, grootst. We zijn er veel trotser op dat we, van de 50 grootste evenementen van het land, óók bovenaan staan als het gaat om sfeer: op Vierdaagsefeesten vind je de prettigste sfeerbeleving van Nederland!

Placeholder for 14 07 2019 Gevelconcert Jan Willem de Venster 114 07 2019 Gevelconcert Jan Willem de Venster 1

Onze missie is dan ook: mensen samen brengen, in een veilige, fijne omgeving waarin iedereen zichzelf kan zijn en open staat voor nieuwe ervaringen. De ruimte voelen om te genieten, het beste van jezelf te laten zien en je wereld te vergroten.

We hebben de ambitie om niet alleen samen met onze partners én bezoekers ervoor te zorgen dat we het evenement blijven met de beste sfeerbeleving van het land, maar ook dat we een evenement van betekenis zijn, met een grote positieve maatschappelijke impact.

Onze kernwaarden

Innovatief

Innovatief en creatief zijn zit in ons bloed. Covid-19 dwingt ons om in 2021 nog meer out-of-the-box en in kansen te denken. Grenzen verleggen is cruciaal. Men mag van ons verwachten dat we dit blijven doen. Kunnen we dit alleen? Nee, we staan open voor de ideeën van anderen en gaan op zoek naar de goede initiatieven die al bedacht zijn.

Transparant

We kunnen niet zonder samenwerking. Dit begint bij transparantie. Transparantie in het uitleggen waarom we de dingen doen zoals we die doen, open staan voor alternatieven en inzicht geven in keuzes en cijfers. Willen we de Vierdaagsefeesten naar een nog hoger niveau tillen, zullen we in samenwerking voor volledige transparantie moeten gaan. Dit begint bij ons zelf.

Toekomstgericht

In 2021 zullen we nog steeds te maken hebben met de impact van Covid-19. Dit heeft effect op onze ambities. Daarom is alles wat we doen in 2021 gericht op het versnellen van het realiseren van onze ambities na 2021. Nieuwe concepten, heldere afspraken met partners en blijven inzetten op duurzaamheid zijn voor 2021 de basis om te kunnen ‘oogsten’ vanaf 2022. Onze belofte voor 2021: in welke vorm dan ook, de Vierdaagsefeesten worden gevierd in 2021!

Onze stakeholders en partners

Onze stakeholders en partners

We zien in 2021 een aantal ontwikkelingen:

Covid-19 is nog onder ons. Dit heeft gevolgen voor de samenleving en in het bijzonder voor de horeca en de evenementenbranche.

Maatschappelijke impact is belangrijk. Door de economische neergang, staat de maatschappij onder druk. Maatschappelijke initiatieven opzetten en bijdragen aan de uitdagingen van stad en regio zijn vraagstukken voor ons allemaal.

Samenwerking wordt nog belangrijker; krachten bundelen, kennis delen en gezamenlijk creativiteit bundelen maakt meer organisatiekracht.

Zonder steun, geen evenementen. De evenementenbranche heeft het zwaar. Er is veel creativiteit, maar zonder steun is de toekomst onzeker.

”De prettigste sfeerbeleving van Nederland!

Onze beloftes voor 2021

De feesten gaan (in een vorm) door!

We werken aan de hand van een aantal scenario’s aan een Vierdaagsefeesten in 2021, rekening houdend met onze ambities.

Duurzaamheid: we blijven stappen zetten

Onze ambities om de Vierdaagsefeesten te verduurzamen blijven onverminderd aandacht krijgen.

Beleidsregels voor problematiek ‘Schaarse vergunningen’

We komen met transparante beleidsregels om de voordracht voor vergunningen van de evenementenpleinen op een uitlegbare manier te laten verlopen.

Harmonisatie pachtprijzen

De historisch gegroeide pachtprijzen gaan we samen met de stakeholders harmoniseren. We bepalen samen de uitgangspunten waarop de nieuwe systematiek vanaf 2022 van toepassing zal zijn (of per 2021 wanneer volwaardige Vierdaagsefeesten door kunnen gaan).

Opstarten van een programma voor binding met ons publiek

Nijmegen en regio houden van de Feesten. We starten een ‘vrienden van…’ programma voor exclusieve voordelen, maatschappelijke impact en meer binding met onze bezoekers.

Doorontwikkeling Ambassadorsclub

Onze Ambassadorsclub is ons veel waard. We gaan werken met een mooi jaarprogramma en intensiveren het netwerk.

De scenario’s

Het allerbeste scenario is uiteraard: Vier de feesten coronavrij!

Er is een vaccin, Covid-19 legt geen druk meer op de samenleving. De Feesten kunnen weer doorgaan, zoals we gewend waren.

Al lijkt het wishful thinking, we blijven optimistisch en houden rekening met deze mogelijkheid. Onze plannen voor de Feesten van 2020 zijn dan ook de basis voor dit scenario.

Deze plannen gaan we bespreken met onze stakeholders en partners om te kijken wat er mogelijk is. Zowel inhoudelijk als financieel.

Placeholder for 4 DF19 140719 JWA05373 24 DF19 140719 JWA05373 2
Placeholder for De Achtertuin Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 2De Achtertuin Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 2

Vier de feesten op anderhalve meter

We bereiden ook een scenario voor waarbij we rekening houden met de anderhalve meter maatregelen, vergelijkbaar met de Covid-19 maatregelen die van toepassing waren per september 2020.

Verschillende pleinen in de binnenstad en eventueel buiten de binnenstad (spreiding) worden afgeschermd om door middel van reservering en eventueel ticketing een mooi programma te bieden door de verschillende exploitanten uit de stad.

Door de programmering en inspanning van exploitanten te bundelen, kunnen kosten en opbrengsten gedeeld worden en kan er toch een kleinschalige editie van de Vierdaagsefeesten worden gehouden.

Vier de feesten in sfeer, beeld en geluid

Wanneer het organiseren van een evenement niet mogelijk blijkt te zijn, ook niet op anderhalve meter, willen we de sfeer van de Feesten in de derde week van juli niet verloren laten gaan. Daar is de impact voor de stad te groot voor.

We gaan kleinschalige activiteiten in sfeer, beeld en geluid organiseren, zodat onze stakeholders direct of indirect toch profijt hebben van deze mooiste zeven dagen van het jaar.

We bundelen hiervoor bestaande initiatieven van onze partners, samen met eigen activiteiten die binnen de geldende mogelijkheden op dat moment te realiseren zijn.

Placeholder for Vierdaagsefeesten TV Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 3Vierdaagsefeesten TV Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 3

Uiterlijk in mei maken we bekend op welk scenario je kunt rekenen tijdens Vierdaagsefeesten 2021, van 17 t/m 23 juli in Nijmegen!