Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

StevenskerkLive

Placeholder for 13 07 2019 Opening Stevenskerk Live LUWTEN Mathijs Hanenkamp 1813 07 2019 Opening Stevenskerk Live LUWTEN Mathijs Hanenkamp 18

Geplaatst: 06 juni 2019, 14:24 uur

Bij­zon­dere, intieme optre­dens van toon­aangevende arti­esten in de oud­ste kerk van Nijmegen, dat is het con­cept van StevenskerkLive.

De con­certen vin­den plaats van zater­dag tot en met vri­jdag tij­dens de Vier­daagse­feesten. Op zater­dag ope­nen de deuren van de kerk een half uur voor aan­vang van het con­cert. Op overige dagen ope­nen de deuren 1 uur voor aan­vang van het concert.

Medio april 2020 vol­gt er meer infor­matie over de Stevenskerk­Live 2020.

Dit was het programma van StevenskerkLive 2019:

Zaterdag 13 juli 2019 – LUWTEN
Zondag 14 juli 2019 – Echo Collective plays ‘Amnesiac’
Maandag 15 juli 2019 – KOKOROKO
Dinsdag 16 juli 2019 – Roxanne Hazes
Woensdag 17 juli 2019 – The Teskey Brothers
Donderdag 18 juli 2019 – Josh Ritter
Vrijdag 19 juli 2019 – Lucky Fonz III

Login
Bekijk winkelwagen