Vierdaagsefeesten
12-18 juli 2025nijmegen

Stadswandeling Vierdaagsefeesten Ambassadorsclub

Placeholder for 18 07 2019 Ambassadorsclub Mathijs Hanenkamp 418 07 2019 Ambassadorsclub Mathijs Hanenkamp 4

Geplaatst: 24 mei 2021, 16:30 uur

Na een zeer ges­laagde bijeenkomst in het Gof­fert­sta­dion is het tijd voor een nieuw samen­z­i­jn met onze Ambas­sadors. Hier­voor hebben we, van­wege de coro­na­maa­trege­len, voor een andere opzet gekozen dan anders: een stadswan­del­ing door de Nijmeegse bin­nen­stad. Deze stadswan­del­ing vin­dt plaats op vri­jdag 18 juni 2021 van 14.0017.00 uur en is spe­ci­aal voor leden van onze Ambassadorsclub. 

Tij­dens de wan­del­ing zullen we ver­schil­lende Ambas­sadors die in de bin­nen stad geves­tigd zijn bezoeken, waar­bij er tijd is voor een korte pre­sen­tatie en een hap­je en een drankje. De per­fecte gele­gen­heid om te geni­eten van het prachtige Nijmegen en om te netwerken met anderen. Wan­neer mogelijk wat betre­ft de maa­trege­len, zullen we deze mid­dag geza­men­lijk afs­luiten met een bor­relt­je op gepaste afstand.

Ben jij nog geen Ambas­sador maar heb je wel inter­esse? Klik hier voor meer informatie.

ambassadors
Login
Bekijk winkelwagen