Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Speeches

Placeholder for Zaterdag 4dfen2019 Hanenkamp CA1 6754 e1595320950768Zaterdag 4dfen2019 Hanenkamp CA1 6754 e1595320950768

Geplaatst: 15 juli 2019, 12:07 uur

Uit­er­aard wor­den er vooraf­gaand en tij­dens Vier­daagse­feesten speech­es gegeven door onze bestu­ursvoorzit­ter Wal­ter Hamers. Op deze pag­i­na kunt u de speech­es lezen. Indi­en u vra­gen heeft over de inhoud van de speech­es neem dan con­tact met ons op.

Klik hieron­der op een van de titels om een doc­u­ment te openen.

Login
Bekijk winkelwagen