Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Smkmrkt Labyrinth in aantocht

Placeholder for 14 07 2018 SMKMRKT Labyrinth Jan Willem de Venster 2 kleinereversie 1024x68314 07 2018 SMKMRKT Labyrinth Jan Willem de Venster 2 kleinereversie 1024x683

Geplaatst: 08 mei 2019, 14:47 uur

Dit jaar vin­dt de vijfde edi­tie Smkmkrt Labyrinth plaats aan de Waalka­de. Na vier ges­laagde edi­ties kri­jgt het een nieuw stuk ter­rein, nieuwe pro­gram­ma onderde­len en een flink aan­tal nieuwe part­ners. Nog meer dan voorheen wordt het een vier­ing van diver­siteit, voor jong en oud, en wordt Smkm­rkt Labyrinth een plek waar iedereen zich thuis voelt.

Smkm­rkt is er voor iedereen

Smkm­rkt Labyrinth heeft als een van de eersten de eer om op de vernieuwde Waalka­de een even­e­ment te organ­is­eren. Verwacht dit jaar een uit­brei­d­ing in de breedte waar een divers pub­liek zich thuis voelt. Met het groot­ste en meest gevarieerde pro­gram­ma tot nu toe, nog meer live muziek, meer food part­ners, meer plek om te relax­en en in de avond dubbel zoveel ruimte voor feest. Het ter­rein wordt daar­naast flink onder han­den genomen, er komt een nieuw stuk­je bij. Daar­naast zijn er twee vol­waardi­ge podia waar de hele dag gepro­gram­meerd wordt. Natu­urlijk bli­jven er vol­doende intieme plekken voor een goed gesprek waar bezoek­ers rustig kun­nen eten of kun­nen geni­eten van het fraaie uitzicht. De komende tijd wor­den er nog een aan­tal belan­grijke ele­menten naar buiten gebracht.

Iedere avond dubbel feest

Net als vorige jaren wordt er iedere avond gedanst in samen­werk­ing met een bonte verza­mel­ing part­ners. Oude vertrouwde par­ti­jen komen terug en nieuwe frisse zijn toegevoegd waarmee de muzikale breedte nog dieper ver­ankerd wordt in de belev­ing. Op twee podia kun­nen bezoek­ers dansen op een veelvoud aan muzikale sti­jlen. Zo is er ruimte voor dis­co, hiphop/​urban, reggea/​dancehall, latin, afrobeat, ita­lo maar ook voor de nodi­ge pop en hit­jes. In de mid­dag wordt het labyrinth een groot zon­neter­ras waar gerenom­meerde dj’s lange sets draaien en de hele dag de tijd kri­j­gen om hun meest zom­erse en bij­zon­dere luis­ter­plat­en te delen.

Roze Intocht en meer op woensdag

Nieuw dit jaar wordt de invulling van de woens­dag waar Smkm­rkt Labyrinth vroeger open gaat om de wan­de­laars sti­jlvol en feestelijk te onthalen tij­dens een bij­zon­dere Roze intocht’.

Oase aan smaken

Tra­di­tiegetrouw kun­nen bezoek­ers weer geni­eten van een smake­lijke selec­tie street­food, live muziek, knusse ter­ras­jes om te relax­en, ver­schil­lende bar­ret­jes en een prachtig uitzicht op de Waal. Met overdag de typ­is­che ontspan­nen Smkm­rkt sfeer en bij het onder­gaan van de zon de trans­for­matie naar een groot gevarieerd straat­feest aan de Waal. De eerste voor­berei­din­gen zijn in volle gang. De komende maan­den vol­gt er meer nieuws omtrent het food‑, muziek‑, en avondprogramma.

  • Placeholder for 17 07 2018 SMKMRKT Labyrinth Mathijs Hanenkamp 6 1 117 07 2018 SMKMRKT Labyrinth Mathijs Hanenkamp 6 1 1
  • Placeholder for 14 07 2018 SMKMRKT Labyrinth Jan Willem de Venster 714 07 2018 SMKMRKT Labyrinth Jan Willem de Venster 7
  • Placeholder for 14 07 2018 SMKMRKT Labyrinth Jan Willem de Venster 814 07 2018 SMKMRKT Labyrinth Jan Willem de Venster 8
  • Placeholder for 14 07 2018 SMKMRKT Labyrinth Jan Willem de Venster 2 kleinereversie 1024x68314 07 2018 SMKMRKT Labyrinth Jan Willem de Venster 2 kleinereversie 1024x683
  • Placeholder for 14 07 2018 SMKMRKT Labyrinth Jan Willem de Venster 12 1 1024x68314 07 2018 SMKMRKT Labyrinth Jan Willem de Venster 12 1 1024x683

Fotograaf: Stef van Oosterhout

Login
Bekijk winkelwagen