Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Roze Woensdag

Placeholder for Roze Woensdag Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 5Roze Woensdag Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 5

Geplaatst: 24 juni 2021, 09:00 uur

Roze Woens­dag Jong

Roze out­fits, regen­boogvlaggen, dragshows en heel veel vrolijke mensen… ieder jaar staat Nijmegen op haar kop tij­dens Roze Woens­dag. Tij­dens deze spe­ciale dag van de Vier­daagse­feesten kleurt de hele stad roze.

Dit jaar ziet alles er wat anders uit, maar organ­is­eren Bib­lio­theek Gelder­land Zuid en Sticht­ing Roze Woens­dag toch een prachtig pro­gram­ma, spe­ci­aal voor jon­geren. Het even­e­ment dat er tot nu toe nog niet was! In Bib­lio­theek De Marien­burg, LUX en op het Mar­iën­burg­plein kun­nen zij feest vieren, shop­pen, schri­jvers ont­moeten, geïn­spireerd rak­en en nog veel meer. Alti­jd al een keer zelf drag make-up willen hebben? Het kan alle­maal. Een jon­gerenredac­tie heeft een waanzin­nig mooi pro­gram­ma samengesteld. Schri­jvers Splin­ter Chabot en Edward van de Vendel en de instafa­mous Maxime Alber­tazzi zijn al van de par­tij! Wees erbij op 21 juli tussen 13.00 en 17.00 uur bij Roze Woens­dag Jong!

Placeholder for Splinter Chabot The Hague 2020 Copyright Anton Corbijn 00Splinter Chabot The Hague 2020 Copyright Anton Corbijn 00

Splinter Chabot
Splinter Chabot (1996) is schrijver, programmamaker en politicoloog. Op 3 maart 2020 verscheen zijn debuutroman Confettiregen die een bestseller werd. Een ontdekkingstocht naar hoe je jezelf kan zijn. In 2021 deed Splinter mee aan het populaire tv-programma Wie is de Mol? (WIDM).

Edward van de Vendel
Edward van de Vendel heeft een omvangrijk oeuvre bestaande uit meer dan tachtig kinder- en jeugdboeken: fictie, non-fictie, poëzie en prentenboeken. Zijn werk is met vele prijzen bekroond, waaronder elf keer een Zilveren griffel en twee keer de Woutertje Pieterse Prijs. Zijn drie boeken voor young adults over het koppel Tycho & Oliver (De dagen van de bluegrassliefde, Ons derde lichaam en Oliver) werden alle drie bekroond met de prijs voor het beste jeugdboek. Hij is de initiatiefnemer van de imprint Querido Glow, waarin boeken worden uitgegeven met LHBTQIA+-personages. Hij schreef de interview- en dichtbundel Gloei (2020) om deze reeks mee te beginnen. Tijdens Roze Woensdag Jong! neemt hij Marijke en Ntando mee, jongeren die hij voor Gloei geïnterviewd heeft.

Maxime Alber­tazzi
Maxime Alber­tazzi werd bek­end door haar deel­name aan het Junior Euro­visie Songfes­ti­val. Ze post op insta­gram onder de naam @maxalbertazzi_ op het gebied van fash­ion, beau­ty, lifestyle, food en acces­soires. Haar insta­gram­feed is heel kleur­rijk, vrolijk en per­soon­lijk. Ze spreekt er vaak over LGBTQ en jezelf zijn. Zo heeft ze onder­tussen een plat­form opge­bouwd waarmee ze gemid­deld 50.000 mensen per post inspireert.

Noa­mi Grant
Nao­mi Grant is een per­soon­lijke, motiv­erende, soms shock­erende, docerende en alti­jd eerlijke schri­jvende per­former. Ze praat graag over onder­w­er­pen waar men niet graag over praat. Haar ongeremd­heid heeft haar al op plekken gebracht als IFFR Black Rebels, 3FM, de Rot­ter­damse en Ams­ter­damse Schouw­burg. Naast zelf schri­jven en optre­den, geeft Nao­mi ook work­shops cre­atief schri­jven voor jon­geren. Ze vin­dt het belan­grijk dat zij zich al vroeg leren uiten op een cre­atieve manier. Ze heeft gemerkt dat het de jon­geren meer zelfvertrouwen geeft en het daar­door makke­lijk­er wordt om over taboe onder­w­er­pen te prat­en. Tij­dens Roze Woens­dag Jong! gaat ze in gesprek met Splin­ter Chabot en Edward van de Vendel.

House of Heels
Close your eyes, clap your heels together three times, and think to yourself: There's no place like House of Heels. Dan, Marcella, Valentina, Cassandra, Queerella en RueBella zijn House of Heels! Je kent ze van de Nijmeegse Drag Race tijdens de Roze Woensdag van de Vierdaagsefeesten. Ze verspreiden love and laughter en tillen 'drag' naar een heel nieuw level.

Valentina en Marcella's Drag -o-theek
Altijd al in Drag willen gaan? Valentina en Marcella van House of Heels toveren jou helemaal om. Marcella verzorgt de styling en Valentina de make-up.

Placeholder for FacebookFacebook
programma
Login
Bekijk winkelwagen