Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Roze Woensdag 2024: een kleurrijk programma!

Placeholder for 19 07 2023 Vierdaagsefeesten Roze Woensdag Jan Willem de Venster 1319 07 2023 Vierdaagsefeesten Roze Woensdag Jan Willem de Venster 13

Geplaatst: 20 juni 2024, 15:01 uur

Feesten en lopen in het roze: het is inmid­dels een tra­di­tie tij­dens de Nijmeegse 4Daagse en de Vier­daagse­feesten. Sticht­ing Vier­daagse­feesten en Sticht­ing Roze Woens­dag vra­gen jaar­lijks tij­dens de woens­dag van de Nijmeegse Vier­daagse­feesten aan­dacht voor de LHB­TIQ+ gemeen­schap. Op diverse podia van Vier­daagse­feesten vind je een feestpro­gram­ma met kleur­rijke arti­esten. Daar­naast organ­iseert Sticht­ing Roze Woens­dag met vele part­ners een pro­gram­ma dat gericht is op spec­i­fieke groepen bin­nen de LHB­TIQ+ gemeenschap.

Placeholder for 19 07 2023 Vierdaagsefeesten Roze Woensdag Jan Willem de Venster 1819 07 2023 Vierdaagsefeesten Roze Woensdag Jan Willem de Venster 18

Zichtbaarheid

Dit jaar wordt er nog meer aandacht besteed aan zichtbaarheid. Naast de Pride Walk zijn er dit jaar nieuwe onderdelen opgenomen in het programma. Op Kelfkensbos Festival staan het Roze Stemhokje en iedereenmagzoenen. 

In de Stevenskerk staat van 15 t/m 21 juli een expositie “Taboe Tabee”. Deze expositie bestaat uit 6 verhalen van 7 mensen die queer moslim zijn. Wat kunnen zij ons vertellen over hun cultuur, geloofsovertuiging en seksuele oriëntatie en/of genderidentiteit? En bovenal, wat kunnen we van deze mensen leren?

Vierdaagsefeesten podia

Bijna elk podium heeft een speciale programmering in teken van Roze Woensdag. Een feest voor iedereen, dat zie je ook terug in het programma. Van schlagermuziek tot lekkere beats, van drags tot aandacht voor gayrights. Met diverse deelnemende podia en afterparty’s is er voor elk wat wils. Op Roze Woensdag vieren we onze vrijheden, maar staan we ook stil bij de verbetering op het gebied van de maatschappelijke en wettelijke acceptatie van de LHBTI+ gemeenschap.

Placeholder for 19 07 2023 Vierdaagsefeesten Roze Woensdag Wandelen Jan Willem de Venster 1919 07 2023 Vierdaagsefeesten Roze Woensdag Wandelen Jan Willem de Venster 19
Placeholder for 19 07 2023 Vierdaagsefeesten Roze Woensdag Jan Willem de Venster 1019 07 2023 Vierdaagsefeesten Roze Woensdag Jan Willem de Venster 10

Specifieke programa's

Stichting Roze Woensdag richt zich op de inhoudelijke programmering voor specifieke doelgroepen. Speciaal voor regenboogsenioren is er een programma in het Roze Huis. Er is voor jongeren een programma in en rond het Mariënburgplein: Roze Woensdag Jong! Deze is samengesteld door een jongerenredactie vanuit Bibliotheek Mariënburg. 

Op een bijeenkomst van Café Dapper komen LHBTIQ+ers met een (licht) verstandelijke beperking samen om gezamenlijk Roze Woensdag te vieren en de wandelaars aan te moedigen. Dit wordt ook gedaan door Cocktail. Cocktail is een maatjesproject voor LHBTIQ+ vluchtelingen. Het doel van het project is om sociaal contact te bieden en daarmee het sociaal isolement van deze groep te doorbreken.

Samen vieren

Ari­anne de Bru­in, pro­jectlei­der van Roze Woens­dag: Roze Woens­dag vieren we met z’n allen. Dit doen we door samen, het­ero, homo, trans­gen­der of wie dan ook, een feest te bouwen. Sticht­ing Roze Woens­dag nodigt iedereen uit om deze dag in het roze te lopen en te feesten, want hier­mee toon je sol­i­dariteit aan de LHB­TIQ+ gemeen­schap. We vieren wat we bereikt hebben en staan stil bij wat er nog te doen is op dit vlak.” 

Voor meer infor­matie over Sticht­ing Roze Woens­dag kijk op roze​woens​dag​.nl

programma
Login
Bekijk winkelwagen