Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Programma Vierdaagsefeesten compleet

Placeholder for 16 07 2018 Credible Jan Willem de Venster 1 header16 07 2018 Credible Jan Willem de Venster 1 header

Geplaatst: 05 juni 2019, 15:04 uur

Van zater­dag 13 juli tot en met vri­jdag 19 juli vin­den de 50ste Vier­daagse­feesten plaats. Op het groot­ste even­e­ment van Ned­er­land laat heel Nijmegen zien wat ze in huis heeft: op meer dan 40 podia vin­den ruim 1.000 optre­dens plaats. Uniek is de enorme diver­siteit in pro­gram­ma en pub­liek: er is voor ieder wat wils, of je nu van pop, rock, lev­enslied, latin, dance of tech­no houdt.

Grote namen en bij­zon­dere verrassingen

Het pro­gram­ma is nu com­pleet en terug te vin­den op de vernieuwde web­site Vier​daagse​feesten​.nl. Een greep uit de bek­ende namen op de podia van bijvoor­beeld Matrixx Live aan de Kade, Molen­straat, Grote Markt, Plein 44 en Joris Iven­splein: Davina Michelle, Lil’ Kleine, Cor­ry Kon­ings, Vengaboys, Suzan & Freek, Ger­ard Jol­ing, André Hazes, Navarone, Snolle­bollekes, Maan, Frans Dui­jts, Famke Louise, Men­tal Theo, Boef, Paul Elstak, Mar­i­anne Weber, The Dirty Dad­dies, John de Bev­er, The Par­tysquad, Henk Dis­sel, Roy & The Rodjers.

Daar­naast is er min­stens zo veel ruimte voor het ont­dekken van bijvoor­beeld nieuwe, alter­natieve muziek op het Valkhof Fes­ti­val of dansen op het stadsstrand en geni­eten van the­ater bij Fes­ti­val op t Eiland. In Otis Park vind je jazz, funk en soul. Sfeer­volle locaties als De Kaaij, Faber­plein, SMKM­RKT en Cred­i­ble weten al jaren­lang een vast pub­liek fes­ti­val­gangers aan zich te binden.

In de Stevenskerk vin­den unieke optre­dens plaats van Luwten, Koko­roko, Rox­eanne Hazes, The Teskey Broth­ers (uitverkocht), Echo Col­lec­tive plays Amne­si­ac’, Lucky Fonz III en Josh Rit­ter. Op diverse locaties in de stad wordt kinder­pro­gram­ma aange­bo­den zoals de Kid­sloop, Cir­cusspeel­tu­in, voorstellin­gen van De Dansers of work­shops Vakantievlog­gers & Reisreporters.

Zeven dagen lang
Ver­spreid over 7 dagen vin­den ander­half miljoen mensen in Nijmegen hun thuis. De één komt voor de vuur­w­erk­show op zondag, de ander voor roze woens­dag’ vol feestelijk pro­gram­ma in het teken van accep­tatie en diver­siteit. Samen met de wan­de­laars van de Inter­na­tionale Vier­daagse Afs­tands­marsen Nijmegen sluiten de feesten op vri­jdag af.

Vier­daagse­feesten Nijmegen
Zater­dag 13 t/​m vri­jdag 19 juli 2019,
Dagelijks vanaf 12:00 uur (na 00:30u diverse binnenprogramma’s)
Gratis toe­gang, met uit­zon­der­ing van enkele pro­gram­ma-onderde­len als StevenskerkLive

Login
Bekijk winkelwagen