Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Onderzoek: Vierdaagsefeesten heeft prettigste bezoekers van alle evenementen

Placeholder for 2023 07 15 20230715 MK Vierdaagsefeesten 2023 0167 Marcel Krijgsman 0872023 07 15 20230715 MK Vierdaagsefeesten 2023 0167 Marcel Krijgsman 087

Geplaatst: 16 juli 2023, 10:48 uur

Gedeelde eerste plaats voor pret­tig­ste bezoek­ers’, tweede plaats voor vrolijk­ste fes­ti­jn’ en in de top‑5 van pop­u­lairste even­e­menten’: zo scoort de Vier­daagse­feesten vergeleken met andere lan­delijke evenementen.

Gis­teren ver­scheen een onafhanke­lijk Even­e­menten-Merkenon­der­zoek van Hen­drik Beer­da Brand Con­sul­tan­cy waaruit blijkt dat Vier­daagse­feesten in 2023 na het Rot­ter­damse Zomer­car­naval het vrolijk­ste fes­ti­jn van Ned­er­land is. De derde plek is voor Top­pers in Con­cert, gevold door De Vrien­den van Ams­tel Live en met De 4Daagse Nijmegen op de vijfde plek.

De Vier­daagse­feesten heeft samen met de Deven­ter Boeken­markt de pret­tig­ste bezoek­ers van alle even­e­menten, aldus het onder­zoek. De 4Daagse scoort eve­neens hoog en bezet de vierde posi­tie. Hen­drik Beer­da, merk­con­sul­tant: De Vier­daagse­feesten wordt in 2022 en 2023 nóg vak­er dan voorheen geas­so­cieerd met een pret­tige sfeer. Het wordt door de achter­ban vooral ervaren als een actief, opgewekt, sym­pa­thiek en uniek evenement.” 

Ook staat Vier­daagse­feesten in de top‑5 van pop­u­lairste even­e­menten van het land, nog boven andere muziek­fes­ti­vals als Low­lands en Zwarte Cross. De 4Daagse, onlos­make­lijk ver­bon­den aan de Vier­daagse­feesten, staat hier bove­naan de lijst. 

We zijn trots op deze resul­tat­en, uit­er­aard vooral dat we opnieuw bove­naan staan als het gaat om pret­tig­ste bezoek­ers van alle even­e­menten. Dat is echt wat de Vier­daagse­feesten uniek maakt en dit was gis­teren ook voel­baar in de stad. We zullen hier als sticht­ing de komende jaren aan bli­jven werken. We kijken uit naar nog zes fan­tastis­che dagen!

  • Placeholder for 150723 Vierdaagsefeesten J Wde Venster 00278150723 Vierdaagsefeesten J Wde Venster 00278
  • Placeholder for 2023 07 15 20230715 MK Vierdaagsefeesten 2023 0027 Marcel Krijgsman 0212023 07 15 20230715 MK Vierdaagsefeesten 2023 0027 Marcel Krijgsman 021
  • Placeholder for 2023 07 15 20230715 MK Vierdaagsefeesten 2023 0073 Marcel Krijgsman 0452023 07 15 20230715 MK Vierdaagsefeesten 2023 0073 Marcel Krijgsman 045
  • Placeholder for 2023 07 15 20230715 MK Vierdaagsefeesten 2023 0156 Marcel Krijgsman 0842023 07 15 20230715 MK Vierdaagsefeesten 2023 0156 Marcel Krijgsman 084
  • Placeholder for 150723 Vierdaagsefeesten J Wde Venster 01471150723 Vierdaagsefeesten J Wde Venster 01471
  • Placeholder for 2023 07 15 Vierdaagsefeesten Edwin Smits 532023 07 15 Vierdaagsefeesten Edwin Smits 53
  • Placeholder for 15 07 2023 Smaakmarkt Edwin Smits 215 07 2023 Smaakmarkt Edwin Smits 2
  • Placeholder for 2023 07 15 20230715 MK Vierdaagsefeesten 2023 0013 Marcel Krijgsman 0102023 07 15 20230715 MK Vierdaagsefeesten 2023 0013 Marcel Krijgsman 010
Login
Bekijk winkelwagen