Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Oerhollands: het Nederlandstalige lied keert terug op het Joris Ivensplein

Placeholder for Joris Ivensplein Jan Willem de Venster 2Joris Ivensplein Jan Willem de Venster 2

Geplaatst: 30 april 2019, 15:28 uur

Het Ned­er­land­stal­ige lied keert terug naar de plek waar het al vele mooie tij­den heeft gek­end tij­dens eerdere Vier­daagse­feesten: het Joris Ivensplein.

Kom feesten en meezin­gen met meer dan 100 arti­esten! Mar­i­anne Weber, John de Bev­er, Jef­frey Heesen, Henk Dis­sel, Sieneke, Henk Bernard, Wes­ley Klein, Wes­ly Bronkhorst en vele anderen zijn van de par­tij. Ook ver­huizen The Moon­lights vanu­it café De Sport­cen­trale naar het plein.

Het Nimweegs Arti­esten­fes­ti­val, de afgelopen jaren een begrip op Plein 44, ver­huist ook naar hét plein voor het Ned­er­lands tal­ige lied: het Joris Iven­splein. Het Nimweegs Arti­esten­fes­ti­val brei­dt nu zelfs uit naar twee dagen: zow­el zondag en vri­jdag staan in het teken van de Waal­stad. Zelf in de spot­lights? Dat kan op maandag­mid­dag en woens­dag­mid­dag! Laat je op deze tal­en­tenda­gen van je beste kant zien en win een optre­den op het hoofd­podi­um op vrijdagavond!

Op zater­dag­mid­dag en don­derdag­mid­dag wordt aan de Kids gedacht met een spet­terende Kidz Party.

Dit Oer­hol­lands fes­ti­val is een ini­ti­atief van Par­ty­café Nooit meer naar Huus. Het eerste podi­um van de 50ste Vier­daagse­feesten waar­van de pro­gram­mer­ing hele­maal com­pleet is! Zet dus in je agen­da, de samen­vat­ting van het programma:

Placeholder for VIERFAAGSEPOSTERDEFENIETIEF copy o74r2swwasrwr14beb7owv9fp28y7ibackmji4fvh8VIERFAAGSEPOSTERDEFENIETIEF copy o74r2swwasrwr14beb7owv9fp28y7ibackmji4fvh8
Login
Bekijk winkelwagen