Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Nog maar 8 dagen tot de feesten. Wat kun je verwachten?

Placeholder for 18 07 2023 Vierdaagsefeesten Valkhof Festival Marcel Krijgsman 718 07 2023 Vierdaagsefeesten Valkhof Festival Marcel Krijgsman 7

Geplaatst: 05 juli 2024, 11:45 uur

Met het pon­t­je naar de overkant, leefti­jd­scon­t­role, kort­ing op onder meer drankjes en een rond­je reuzen­rad in de app, nieuw goed doel in de schi­jn­wer­pers, taxi­s­tand­plaat­sen wor­den bemand en nieuwe inno­vaties ron­dom crowd­con­trol en com­mu­ni­catie. De feesten zijn bij­na begonnen én daarom delen we de laat­ste updates met jullie!

Placeholder for 16 07 2019 De Kaaij Pontje Jan Willem de Venster 116 07 2019 De Kaaij Pontje Jan Willem de Venster 1

Het pontje vaart weer en andere podia-ontwikkelingen

Terug van weggeweest: komend jaar vaart het pontje weer dagelijks tussen de Kaaij en Stadseiland Stek en de vertrouwde organisatie van Plein44 heeft komend jaar weer een vol programma klaarstaan na de editie 2023 te hebben gemist. Nieuw dit jaar is het extra podium op Stadseiland Stek, het Doornroosje Live podium, waar namen als Goldkimono, WIES en Prins S. en de Geit hun weg naar vinden. Ook zorgen verschillende organisatoren voor een andere indeling of uitbreiding, Park Kronenburg gaat het hoofdpodium anders positioneren, zodat publiek er beter van kan genieten en Smaakmarkt breidt uit met extra terrassen en een kleiner, akoestisch podium. Beide locaties zorgen daarnaast voor een uitgebreid dag- en kinderprogramma.

Geen legitimatie meer nodig aan de bar en o.a. korting op een rondje in het reuzenrad

Als meerjarige heb je geen legitimatie meer nodig aan de bar, vanaf komende editie zorgen wij in samenwerking met Siip en appbouwer Skindustries voor een extra functie in de app: Toon Leeftijd. Hiermee kunnen bezoekers veilig en soepel het legitimatiebewijs, rijbewijs of paspoort inscannen, waardoor men het aan de bar niet extra het hoeft te laten zien. Daarnaast is de app uitgebreid met deals: bezoekers met de Vierdaagsefeesten-app kunnen genieten van kortingen op onder andere eten, drank, merchandise en toegang tot kermisattracties. Heb jij je legitimatie gescand en ben je boven de 18+? Dan krijg je ook toegang tot 18+ deals, zoals korting op alcohol.

Placeholder for Beker VierdaagsefeestenBeker Vierdaagsefeesten
Placeholder for 16 7 2022 Drifts Danspaleis Mark Richter 216 7 2022 Drifts Danspaleis Mark Richter 2

Goed doel 2024: Maatjes Nijmegen

Jaarlijks biedt Stichting Vierdaagsefeesten een podium aan een lokaal goed doel, waarmee iets terug wordt gedaan voor de stad. Dit jaar worden de schijnwerpers gezet op Maatjes Nijmegen van Vrijwilligerscentrale Nijmegen. Een maatje is een vrijwilliger die één-op-één gekoppeld is aan iemand die op bepaalde punten in het leven even een coach, mentor of maatje nodig heeft. Bezoekers van de Vierdaagsefeesten maken op een laagdrempelige manier kennis met diverse maatjesprojecten: ‘Gouwe Ouwe’ bij Smaakmarkt op zondagmiddag, ‘Psychisch gedoe’ bij Stadseiland Stek op dinsdagmiddag en ‘Bring a Soulmate’ bij Plein44 op woensdag.

Taxistandplaatsen worden bemand

Door een nieuw opgesteld plan vanuit Vereniging Taxi Nijmegen (VTN), gemeente Nijmegen en Stichting Vierdaagsefeesten is het de bedoeling dat het kwaliteitsniveau van de taxidienstverlening stijgt. Vanaf komende editie van de Vierdaagsefeesten zijn taxi’s die officieel zijn aangemeld bij VTN goed te herkennen aan een VTN-sticker op de voorruit. Ook zijn er vijf taxiplaatsen in de binnenstad die tijdens de Vierdaagsefeesten bemand worden door medewerkers van VTN. 

Placeholder for 17 07 2023 Vierdaagsefeesten Hertogplein Edwin Smits rechtenvrij17 07 2023 Vierdaagsefeesten Hertogplein Edwin Smits rechtenvrij

Inno­vaties ron­dom com­mu­ni­catie en crowdcontrol

In samen­werk­ing met gemeente Nijmegen zoekt Sticht­ing Vier­daagse­feesten naar inno­vaties die de hulp­di­en­sten bijs­taan of zelfs kun­nen ont­zor­gen. Voda­fone Busi­ness heeft een use case opgesteld waarin een tech­nolo­gie is ontwikkeld die het mogelijk maakt organ­isator en hulp­di­en­sten snel con­tact te kun­nen lat­en leggen met de meld­kamer van de poli­tie in geval van onveilige sit­u­aties. Tij­dens de Vier­daagse­feesten gaat Voda­fone Busi­ness deze use case testen door gebruik te mak­en van nieuwe 5G- en reeds bestaande tech­nolo­gie, die het mogelijk maakt om een stuk­je van het mobiele netwerk te reserveren voor de hulp­di­en­sten. Zo bli­jft er zelfs in enorm drukke gebieden waar veel mensen het netwerk belas­ten alti­jd ruimte voor kri­tieke com­mu­ni­catie-dien­sten. Wan­neer deze test suc­cesvol blijkt, wordt verder gekeken hoe dit opgeschaald kan wor­den om zo de uitdag­ing ron­dom crowd­con­trol op te lossen.

Aftellen! Nog maar 8 dagen tot de mooiste 7 dagen van het jaar!
Updates
Login
Bekijk winkelwagen