Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Nieuw: op de Vierdaagsefeesten kun je nu makkelijk een bewustere voedselkeuze maken

Placeholder for 220718 Mark Richter Smaakmarkt Vierdaagsefeesten2022220718 Mark Richter Smaakmarkt Vierdaagsefeesten2022

Geplaatst: 06 juli 2023, 14:51 uur

Bij kwart van de food­stands wordt de CO2-uit­stoot per gerecht getoond

Smaak­markt, Kelfkens­bos Fes­ti­val en Valkhof Fes­ti­val hebben de CO2e-uit­stoot van hun gerecht­en in kaart gebracht. Zo kan je makke­lijk zien wat de impact van jouw voed­selkeuze is. We zijn het eerste grote fes­ti­val in Ned­er­land dat bezoek­ers inzicht geeft in de CO2e-uit­stoot van het voed­se­laan­bod. Na de pilot van dit jaar wordt het aan­tal mogelijk uitgebreid.

Placeholder for Aileen De Ruiter Smaakmarkt Vierdaagsefeesten2022Aileen De Ruiter Smaakmarkt Vierdaagsefeesten2022

In 2030 willen we graag klimaatneutraal zijn als Vierdaagsefeesten. Daar hebben we jullie bij nodig! Naast je bekers terugbrengen naar de bar, afval in de bakken gooien en met de fiets of het OV naar de Feesten komen, kun je ons ook helpen door vaker te kiezen voor lekker duurzaam eten. Je eetgedrag bepaalt namelijk ongeveer een kwart van je footprint. Zo proberen we bezoekers op een laagdrempelige manier bij verduurzaming te betrekken.

Vier­daagse­feesten is een samen­werk­ing aange­gaan met Kli­ma­to om de berekenin­gen per gerecht te mak­en. Hier­bij wordt onder meer gekeken naar hoeveel uit­stoot er vrijkomt bij het pro­duc­eren van het ingrediënt, of het biol­o­gisch geteeld is, de reis die de ingrediën­ten hebben afgelegd en hoeveel gram het gerecht bevat. Met makke­lijke icoon­t­jes wordt ver­vol­gens aangegeven of een gerecht een lage, gemid­delde of hoge uit­stoot oplev­ert. Zo is de CO2e uit­stoot van gar­naal drie keer hoger dan die van kip en ligt de uit­stoot van aar­dap­pel juist twintig keer lager dan dezelfde hoeveel­heid rijst. Voor één rund­vlees­burg­er kun je wel tien veg­an burg­ers eten. CO2e staat niet alleen voor CO2 uit­stoot, maar voor alle broeikas­gassen, ook bijvoor­beeld methaan. 

Food aanbod in de vernieuwde app

Een groot deel van de foodstands is nu ook vindbaar in de vernieuwde Vierdaagsefeesten app. Zo kunnen je als bezoeker makkelijker de foodstand vinden die bij je past. Je kunt filteren op type gerecht, zoals broodjes en wraps, friet en snacks of Aziatisch. Ook kun je aangeven of je op zoek bent naar vega of vegan aanbod, glutenvrij of een gezondere keuze bijvoorbeeld. De stands die hun footprint in kaart hebben gebracht vind je met de filter ‘CO2 footprint’.

Placeholder for Food vierdaagsefeesten appFood vierdaagsefeesten app

Die ene ham­burg­er een drup­pel op een gloeiende plaat? Wij denken dat de impact juist enorm kan zijn. Als alle bezoek­ers één keer tij­dens de Feesten een gerecht met een lage in plaats van een hoge impact zouden kiezen, dan scheelt dat al snel zo’n 454.456 kilo CO2e! Dat is net zo veel als 24 gezin­nen gemid­deld in een heel jaar uit­stoten of 229 retourt­jes Amsterdam-Tokio.

Om de impact van deze pilot te kun­nen beo­orde­len, starten we een meer­jarige samen­werk­ing met de HAN Food & Busi­ness oplei­d­ing. Zij gaan dit jaar bezoek­ers bevra­gen over wat zij vin­den van het foodaan­bod en de com­mu­ni­catie hierover. Ook de Rabobank en de Provin­cie Gelder­land zijn part­ners die de Vier­daagse­feesten helpen bij het verder vor­mgeven van hun strate­gie op duurza­am voedsel. 

Placeholder for 220716 Mark Richter Kelfkensbos Festival Vierdaagsefeesten2022220716 Mark Richter Kelfkensbos Festival Vierdaagsefeesten2022

Gaat de Vierdaagsefeesten binnenkort dan helemaal vegetarisch?

We zijn en blijven een feest voor iedereen. Er zal dan ook zeker vis en vlees op het menu blijven staan tijdens de Feesten. Ook zijn wij te gast in de binnenstad, waar uiteraard een enorm aanbod voor handen is. We proberen dit uit te breiden met een kwalitatief, divers en duurzaam aanbod, dat wordt onze focus voor de komende jaren. Daarnaast gaan we richting volgend jaar kijken naar de mogelijkheden voor duurzame voedselverpakkingen.

Login
Bekijk winkelwagen