Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Kidsloop als startschot voor Kinderprogrammering Vierdaagsefeesten

Placeholder for Kidsloop 1000x500Kidsloop 1000x500

Geplaatst: 26 mei 2019, 15:35 uur

Voor de jonge bezoek­ers die de 100ste Vier­daags­feesten nog mee gaan mak­en is er dit jaar een super­leuk pro­gram­ma, waaron­der de Kid­sloop. De kid­sloop is hét kinder­wan­deleven­e­ment door het cen­trum van Nijmegen, spe­ci­aal voor kinderen tot en met 12 jaar.

Van zater­dag 13 juli t/​m dins­dag 16 juli lopen de kinderen tij­dens Vier­daagse­feesten een route van 2 à 3 kilo­me­ter via een echte Nijmeegse locatie zoals het Kro­nen­burg­er­park, de Waalka­de en de Grote Markt. Onder­weg beleven ze aller­lei leuke activiteiten.

Inschri­jven voor de Kid­sloop doe je via kid​sloop​.nl en deel­name is kosteloos. Aan­melden is mogelijk per dag of voor meerdere dagen.

Deel­name voor kids is alleen mogelijk onder begelei­d­ing van een vol­wassene dus het is belan­grijk dat een oud­er of miss­chien wel de oppas meewandelt.

Na aan­meld­ing ont­van­gen de jonge wan­delka­n­jers begin juli een beves­tig­ings­brief in hun brieven­bus met het start­be­wi­js. Echte bikkels die min­i­maal drie dagen mee wan­de­len, ont­van­gen op de finaledag bij de fin­ish de enige echte Kidsloopmedaille!

Voor het eerst dit jaar wor­den alle kinderen op zater­dag 14 juli om 11.45 uur verwacht op het start- en fin­ishter­rein bij de Waalka­de (exacte locatie vol­gt nog) voor de warm­ing-up. De loop duurt dagelijks tot ongeveer 13.30 uur.


Naast de Kidsloop zijn er meer supertoffe activiteiten voor de kids. Je bent tenslotte nooit te jong om te feesten! Bezoek festival op ’t Eiland voor het familie-dansconcert Lepeltje Lepeltje van De Dansers en ga mee op Expeditie Eiland, een project van Radboud Universiteit. Doe mee met de kunstzinnige activiteiten van de Lindenberg Talententuin, bekijk het kindertheater Kwatta of kom uit je dak gaan met de muziekshow van Hippe Gasten.

Placeholder for Mariënburgplein Vierdaagsefeesten Jan Willem de Venster 1024x1024 1000x1000Mariënburgplein Vierdaagsefeesten Jan Willem de Venster 1024x1024 1000x1000

De Van Ouds Kid­sclub pre­sen­teert een mix van leuke activiteit­en zoals knut­se­len, stoep­kri­jten, schminken en skip­py­ballen en op het Mar­iën­burg­plein word je meegenomen in een Reis rond de wereld’ door het vol­gen van de voor­leessessie en kinder­col­leges. Of doe mee de documentaire‑, en krant work­shop en neem je eigen krant mee naar huis!

Kor­tom: vier zeven dagen feest met een scala van activiteit­en in het cen­trum van Nijmegen tij­dens de 50ste Vierdaagsefeesten.

Placeholder for Kidsloop 1000x500Kidsloop 1000x500

Fotograaf: Math­i­js Hanenkamp

Login
Bekijk winkelwagen