Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Invulling twee podia Vierdaagsefeesten gezocht: Joris Ivensplein en Lentse Warande

Placeholder for Joris Ivensplein Vierdaagsefeesten Marcel KrijgsmanJoris Ivensplein Vierdaagsefeesten Marcel Krijgsman

Geplaatst: 23 januari 2023, 10:53 uur

Van 15 t/​m 21 juli staat Nijmegen weer zeven dagen lang op z’n kop tij­dens de 52ste Vier­daagse­feesten. De voor­berei­din­gen zijn inmid­dels in volle gang. De meeste podia, pleinen en parken wor­den jaar­lijks door dezelfde organ­isator inge­vuld. Deze kri­jgt hier­voor een vier­jarig con­tract van ACBN Even­e­menten­bu­reau, de organ­isatie achter de Vier­daagse­feesten. De con­tracten lopen momenteel t/​m 2025, dus de meeste locaties zijn bezet.

Er is echter ruimte voor een nog niet inge­vulde locatie: de Lentse Warande, de trap­pen aan de Lentse zijde van de Spiegel­waal. Ook komt het Joris Iven­splein vrij. Jaren­lang waren hier Oer­hol­landse arti­esten te vin­den en stond het lev­enslied cen­traal. De organ­isatie van het Joris Iven­splein heeft aangegeven dat de kosten momenteel te hoog zijn en het risi­co te groot is om het fes­ti­val te bli­jven organ­is­eren. Wel is zij in gesprek met een ander podi­um van de Vier­daagse­feesten om het pop­u­laire Nimweegs Arti­esten­fes­ti­val een mooie nieuwe plek te geven.

Criteria

Tot 1 maart kunnen ondernemers een plan voor de invulling van één van deze locaties indienen bij de Vierdaagsefeesten. Vervolgens wordt gekeken of de aan­vraag bij­draagt aan de doel­stellin­gen van de Vier­daagse­feesten (een vrij toe­ganke­lijk, divers en kwal­i­tatief hoog­waardig even­e­ment) en iets inhoudelijks toevoegt aan het bestaande aanbod. Lokale, Nijmeegse par­ti­jen hebben hier­bij een streep­je voor, eve­nals samen­werk­ingen tussen par­ti­jen. Organisaties moeten hier­bij ook kun­nen vol­doen aan hoge vei­lighei­d­seisen en rekening kunnen houden met de mogelijkheden van de locaties: beperkte geluidsoverlast en niet te grootschalig is van toepassing op beide vrijgekomen locaties. Daar­naast wordt gekeken naar de ervar­ing van een organ­isator, de inhoudelijke kwaliteit van het pro­gram­ma en hoe er maa­trege­len wor­den genomen om zo duurza­am mogelijk te organ­is­eren. Je wordt dus niet zomaar een organ­isator op de Vierdaagsefeesten!

Placeholder for Waalconcert Lentse Warande RechtenvrijWaalconcert Lentse Warande Rechtenvrij
Placeholder for Joris Ivensplein Vierdaagsefeesten Marcel KrijgsmanJoris Ivensplein Vierdaagsefeesten Marcel Krijgsman

Onderdeel van een groter geheel

Wanneer jouw plan wordt verkozen op een van deze locaties, heb je de garantie dat je vier jaar lang onderdeel bent van het grootste evenement van Nederland, zodat je meerdere jaren op dezelfde locatie aan iets moois kunt bouwen. Doordat je meegaat in de algemene vergunningsaanvraag van de Vierdaagsefeesten, zijn overkoepelende zaken als crowdcontrol, bereikbaarheid en veiligheid goed geregeld. Ook doe je vanzelf mee aan bijvoorbeeld het circulaire bekersysteem van de Vierdaagsefeesten en wordt je programma uitgelicht op alle marketingkanalen van de Vierdaagsefeesten.

programma
Login
Bekijk winkelwagen