13-19 juli 2024Nijmegen
Group

Gezocht: invulling Plein 1944 tijdens Vierdaagsefeesten

Placeholder for 15 07 2019 Plein44 Jan Willem de Venster 3915 07 2019 Plein44 Jan Willem de Venster 39

Geplaatst: 04 oktober 2023, 11:40 uur

Van 13 t/​m 19 juli 2024 zal Nijmegen weer zeven dagen lang feest vieren tij­dens de 53e edi­tie van de Vier­daagse­feesten. De meeste podia, pleinen en parken wor­den jaar­lijks door dezelfde organ­isator inge­vuld. Deze kri­jgt hier­voor een vier­jarig con­tract van ACBN Even­e­menten­bu­reau, de organ­isatie achter de Vier­daagse­feesten. De con­tracten lopen momenteel t/​m 2025, dus de meeste locaties zijn bezet. Vorig jaar is echter Plein 1944 op het laat­ste moment toch niet inge­vuld, van­daar dat deze locatie nu vrijkomt voor een nieuw vier­jarig con­tract. De organ­isatie die voorheen Plein 1944 invulde, is nog aan het bek­ijken of zij opnieuw een plan gaan indienen.

Jaren­lang kwam op dit plein jong en oud samen om te geni­eten van spet­terende, inter­ac­tieve liveop­tre­dens. Van rock tot dance en van 90s tot trib­ute. Gezocht wordt naar bestendig­ing van deze opzet: een groot podi­um met mid­del­grote pro­gram­mer­ing met bek­ende arti­esten. Gezien de lig­ging van de locatie in de stad, is het tevens belan­grijk dat er dag-invulling is.

Placeholder for 15 07 2019 Plein44 Jan Willem de Venster 115 07 2019 Plein44 Jan Willem de Venster 1

Criteria

Tot 15 november kunnen ondernemers een plan voor de invulling van Plein 1944 indienen bij de Vierdaagsefeesten. Vervolgens wordt gekeken of de aanvraag bijdraagt aan de doelstellingen van de Vierdaagsefeesten (een vrij toegankelijk, divers en kwalitatief hoogwaardig evenement) en iets inhoudelijks toevoegt aan het bestaande aanbod. Lokale, Nijmeegse partijen hebben hierbij een streepje voor, evenals samenwerkingen tussen partijen. Organisaties moeten hierbij ook kunnen voldoen aan hoge veiligheidseisen en rekening kunnen houden met de mogelijkheden van de locaties. Daarnaast wordt gekeken naar de ervaring van een organisator, de inhoudelijke kwaliteit van het programma en hoe er maatregelen worden genomen om zo duurzaam mogelijk te organiseren. Je wordt dus niet zomaar een organisator op de Vierdaagsefeesten.

Onderdeel groot­ste even­e­ment van Nederland

Wan­neer jouw plan wordt verkozen op een van deze locaties, heb je de garantie dat je vier jaar lang onderdeel bent van het groot­ste even­e­ment van Ned­er­land, zodat je meerdere jaren op dezelfde locatie aan iets moois kunt bouwen. Door­dat je mee­gaat in de algemene ver­gun­ningsaan­vraag van de Vier­daagse­feesten, zijn overkoe­pe­lende zak­en als crowd­con­trol, bereik­baarheid en vei­ligheid goed geregeld. Ook doe je vanzelf mee aan bijvoor­beeld het cir­cu­laire bek­er­sys­teem van de Vier­daagse­feesten en wordt je pro­gram­ma uit­gelicht op alle mar­ket­ingkanalen van de Vierdaagsefeesten.

Placeholder for 15 07 2019 Plein44 Jan Willem de Venster 2815 07 2019 Plein44 Jan Willem de Venster 28
Login
Bekijk winkelwagen