Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Geen veerpontje naar Stadseiland Stek, wel extra deelvervoer

Placeholder for Vierdaagsefeesten Festival op t Eiland Mathijs HanenkampVierdaagsefeesten Festival op t Eiland Mathijs Hanenkamp

Geplaatst: 11 juli 2023, 10:20 uur

Menig Nijmege­naar vroeg het zich de afgelopen tijd al af: komt er een veer­pon­t­je op de Vier­daagse­feesten? Het antwo­ord daarop is née. Er is door de organ­isatie van Stad­sei­land Stek met meerdere aan­bieders geprobeerd om een pon­t­je te lat­en varen. Helaas bleek dat niet haal­baar, maar de organ­isatie komt wel met een alter­natief: er wor­den extra deelfi­et­sen en ‑scoot­ers ingezet.

In samen­werk­ing met aan­bieders Bolt, Felyx en Check wor­den op Stad­sei­land Stek extra deelfi­et­sen en ‑scoot­ers geplaatst. Het is weliswaar vanaf de waalka­de 5 minuten lopen naar het stad­sei­land, maar op deze manier wordt toch een extra ver­vo­erop­tie gebo­den aan de bezoek­ers. Het lief­st lieten we natu­urlijk gewoon’ het pon­t­je varen, maar we zijn blij dat het nog is gelukt een alter­natief te rege­len in de vorm van extra deelvervoer.

Waar kan ik de fiet­sen vinden?

De fiet­sen en scoot­ers wor­den geplaatst in de twee fiet­sen­stallin­gen bij het eiland: direct naast de trap naar bene­den vanaf de spoor­brug en aan de voet van de Lent­lop­er brug. Het deelver­vo­er is te gebruiken zoals nor­maal: via de app van de aan­bieder en voor het reg­uliere tarief. Neem je een fiets of scoot­er mee van het eiland naar het cen­trum? Zorg dan dat je in de hier­voor aangewezen zones par­keert. Je vin­dt deze zones in de app van de aan­bieder of via deze plat­te­grond van de Vier­daagse­feesten (fil­ter op Fiet­sen­stallin­gen’).

Meer weten over Stad­sei­land Stek tij­dens de Vier­daagse­feesten? Bek­ijk dan hier het programma.

Login
Bekijk winkelwagen