Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Gaan de Vierdaagsefeesten in 2021 wel door?

Placeholder for 21 07 2020 Jungle By Night Valkhofx Doornroosje Vierdaagsefeesten Edwin Smits 1421 07 2020 Jungle By Night Valkhofx Doornroosje Vierdaagsefeesten Edwin Smits 14

Geplaatst: 08 februari 2021, 13:02 uur

Ook al gaat de Vier­daagse als wan­deleven­e­ment in 2021 niet door, de Vier­daagse­feesten gaan in een nad­er te bepalen vorm door! We werken aan de hand van een aan­tal scenario’s aan een Vier­daagse­feesten in 2021, reken­ing houdend met de mogelijkhe­den en beperkin­gen die het coro­n­avirus met zich mee­brengt. Zo geven we, afhanke­lijk van wat kan, samen kleur aan de derde week van juli. Deze scenario’s zijn in voorbereiding:

De scenario's:

Vier de feesten coronavrij!

Wanneer de ontwikkelingen op het gebied van vaccinaties en sneltests zo hard gaan dat we de afstandsmaatregelen niet meer nodig hebben, zouden we feest kunnen vieren zoals we dit gewend waren. Al lijkt het wishful thinking, we blijven optimistisch en houden rekening met deze mogelijkheid, zodat we er in ieder geval klaar voor zijn als het kan!

Vier de feesten op anderhalve meter

Het meest realistische scenario lijkt momenteel deze versie waarbij we rekening moeten houden met de anderhalve meter maatregelen, vergelijkbaar met de Covid-19 maatregelen die van toepassing waren per september 2020. We zijn momenteel in gesprek met al onze partners om te zien wat dat betekent en wat er kan. Een kleinschaligere editie met aangepast programma en waarschijnlijk reservering en ticketing.

Vier de feesten in sfeer, beeld en geluid

Wanneer het organiseren van ook een kleinschalig evenement niet mogelijk blijkt te zijn, ook niet op anderhalve meter, willen we de sfeer van de feesten in de derde week van juli niet verloren laten gaan. Daar is de impact voor de stad te groot voor. We zorgen, net als in 2020, voor sfeer, beeld en geluid, en bundelen bestaande initiatieven op bijvoorbeeld binnenlocaties of online, zodat we met elkaar toch een beetje de sfeer creëren van deze mooiste zeven dagen van het jaar.

Placeholder for 21 07 2020 Power To The Pipo Otisx Brebl Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 721 07 2020 Power To The Pipo Otisx Brebl Vierdaagsefeesten2020 Jan Willem de Venster 7
Login
Bekijk winkelwagen