Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Festival op ’t Eiland 2019: de eerste theatervoorstellingen in de verkoop!

Placeholder for Festival eiland2 1 1024x681 1Festival eiland2 1 1024x681 1

Geplaatst: 14 mei 2019, 14:37 uur

De Schoen­fab­riek en de Lin­den­berg zor­gen weer voor een nieuwe edi­tie van Fes­ti­val op t Eiland tij­dens de Vier­daagse­feesten. Er zal weer muziek zijn, dans­feestjes, the­ater­voorstellin­gen voor kinderen en vol­wasse­nen, straatthe­ater, lekker eten en drinken, lezin­gen, activiteit­en voor jong en oud… De eerste the­a­ter­na­men zijn nu bek­end en gaan maandag 20 mei in de verkoop.

Jeugdthe­ater

Dit jaar zullen weer diverse the­ater­voorstellin­gen voor kinderen en vol­wasse­nen plaatsvin­den in het Eilandthe­ater. Zo komen rock­ers De Hippe Gas­ten op zater­dag met een kinder­rock­con­cert (6+), is Ellen Smets terug met haar Autoot­je Broem in Vreemde Vogels’ op vri­jdag (2+) en zal Nijmeegs jeugdthe­atergezelschap Kwat­ta op zondag het Eilandthe­ater overne­men met hun voorstelling Don­der­buik­jes (4+).

The­ater

Ook voor vol­wasse­nen is er elke dag een voorstelling in het Eilandthe­ater: op don­derdag speelt Katin­ka Pol­d­er­man een verko­rte ver­sie van Pol­d­er­man draagt een steen­t­je bij’, op maandag voorzi­et De Speld Live je van het laat­ste fake news, op zondag zullen drie stand-up come­di­ans het Eiland­podi­um besti­j­gen tij­dens een pro­gram­ma i.s.m. East Side Com­e­dy Night en op dins­dag is voor een nieuwe edi­tie van Sto­ere man­nen, Sterke ver­halen (in samen­werk­ing met Bib­lio­theek Gelder­land Zuid) schri­jver Peter Buwal­da uitgenodigd.

Locati­ethe­ater

Nieuw dit jaar: twee voorstellin­gen die op locatie plaatsvin­den, ergens op t Eiland. Geni­eten van the­ater én van de prachtige locatie dus! Je loopt hier vanaf een verza­melpunt met alle bezoek­ers geza­men­lijk heen. Ook voor deze voorstellin­gen dien je een kaart­je te kopen. Dans­gezelschap Vloeistof brengt met Hersen­vakantie’ een voorstelling waar­bij de grond de ster­danser is. De Jong & De Witte mak­en spe­ci­aal voor t Eiland een ver­sie van hun voorstelling Ik was hier’, een the­atrale en filmis­che route waarin de bezoek­er gewapend met een iPod het huis – en daarmee het (voor­bi­je) lev­en – van een onbek­ende man binnenstapt.

Kaartverkoop

De kaartverkoop voor de theater‑, jeugdthe­ater- en locati­ethe­ater­voorstellin­gen ver­loopt via de web­site van de Lin­den­berg www​.delin​den​berg​.com en start maandag 20 mei. Buiten de Eilandthe­ater­voorstellin­gen is Fes­ti­val op t Eiland gratis te bezoeken. In de komende weken zal Fes­ti­val op t Eiland stuk­je bij beet­je het volledi­ge pro­gram­ma bekendmaken.

Placeholder for Festival eiland2 1 1024x681 1Festival eiland2 1 1024x681 1
Login
Bekijk winkelwagen