Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Drie nieuwe podia, maar geen invulling Plein 1944 dit jaar

Placeholder for 15 07 2019 Plein44 Jan Willem de Venster 3915 07 2019 Plein44 Jan Willem de Venster 39

Geplaatst: 25 april 2023, 10:51 uur

Het Joris Iven­splein wordt inge­vuld door het team achter Cro­tona, die het plein omdopen tot The Out­door Club’. Voor het eerst ver­schi­jnt een klein podi­um voor het Besien­der­shuis aan de Waalka­de. Op het Mar­iën­burg­plein is een muziekpodi­um vanu­it LUX terug van weggeweest.

Geen podi­um op Plein 1944

Helaas heeft Plein 1944 op het laat­ste moment besloten geen podi­um te organ­is­eren dit jaar. Joost Eick­mans, organ­isator: We hebben vanu­it De Dro­maai een aan­tal prachtige edi­ties van de Vier­daagse­feesten op Plein 1944 mogen organ­is­eren. We hebben echt fan­tastis­che herin­ner­in­gen aan arti­esten als De Staat, Kens­ing­ton, The Dirty Dad­dies, Davina Michelle en Navarone. We vin­den het dan ook jam­mer dat we de pauze­knop hebben moeten indrukken. Echter, de kosten ste­gen de laat­ste jaren helaas hard­er dan de inkom­sten. Op dit moment zijn we met andere Nijmeegse par­ti­jen aan het bek­ijken of we er vanaf vol­gend jaar wel weer een groot live feest van kun­nen mak­en, maar daar zal wel wat voor moeten gebeuren. We hopen dat de betaal­baarheid om grote live acts te pro­gram­meren zo snel mogelijk wordt ver­be­terd. Con­cur­ren­tie door verkoop van drank vanu­it de gev­el en blikverkoop uit de super­markt is nu echt een groot prob­leem, naast sti­j­gende organ­isatiekosten. We hopen dat de gemeente Nijmegen hier­mee aan de slag gaat, zodat we in de toekomst weer feest hebben op Plein 1944!”

We betreuren het dat het dit jaar niet gelukt is om weer prachtige pro­gram­mer­ing neer te zetten op Plein 1944. We onderken­nen de prob­le­men die wor­den genoemd. Het organ­is­eren van een open en gratis toe­ganke­lijk even­e­ment zoals Vier­daagse­feesten is juridisch echter com­plex. We gaan jul­lie dit jaar nog beter uit­leggen hoe belan­grijk het is dat je je drankje aan de bar kopt. Voor organ­isatoren gaan de kosten voor de bat­en uit. Dat zal met con­sump­tiev­erkoop en goed (festival)weer terugver­di­end moeten wor­den, en het is lang niet alti­jd vanzelf­sprek­end dat dat ook lukt. Samen met de gemeente gaan we ook nadrukke­lijk­er hand­haven op gevelverkoop: verkoop vanu­it een hore­ca-of winkel­pand, puur gericht op voor­bi­j­gaand pub­liek, is niet toeges­taan. Voor de komende edi­tie is het te laat om de inschri­jv­ing voor Plein 1944 te herope­nen voor andere organ­isatoren. Uit­er­aard hopen we dat er vol­gend jaar weer een mooi podi­um staat!

Joris Ivensplein wordt The Outdoor Club

We zijn verheugd een nieuwe organisator te verwelkomen op het Joris Ivensplein! Ritchie van de Graaf, organisator van Crotona, licht toe: “We brengen een muzikale beleving waar saamhorigheid, clubcultuur en kwaliteitsmuziek om op te dansen samen komt. Crotona is uitgegroeid tot een enorme community waar mensen zichzelf kunnen zijn, waar ze houden van muziek en graag mee worden genomen in een adembenemende show. En waar Crotona een house event is, gaan we op Vierdaagsefeesten verder dan dat en heten we ons publiek graag welkom bij ‘The Outdoor Club’, met verschillende genres en clubconcepten.” Verwacht een dansclub in de buitenlucht met een divers dag- én avondprogramma, met onder andere Crotona, Verboden Te Dansen, The Set en Speeltuin. “Speciaal voor Soepele Swingers en Radicale Ravers, van alle leeftijden en voor iedereen. Cocktails, lachende gezichten, een adembenemende show en kwaliteitsmuziek om op te dansen: dat is The Outdoor Club deze Vierdaagsefeesten op het Joris Ivensplein.”

Placeholder for Image001Image001

Más Sum­mer Vibes

Brase­ria Más & Gas­tro­bar de Kade slaan de han­den ineen om het plein­t­je voor het Besien­der­shuis aan de Waalka­de te voorzien van ruime ter­rassen mét enter­tain­ment: Más Sum­mer Vibes. Verwacht een relaxte lounges­feer met swin­gende jazz, soul, blue grass, latin en straatthe­ater. Organ­isator Bjorn van de Brug: Wie wil er nu niet dat zom­erse gevoel kri­j­gen op een unieke plek? We mak­en van deze prachtige his­torische locatie een fijne lounge area, zodat er ook vóór 20.00 uur al van alles te beleven is aan de Waalkade!”

Placeholder for 17 07 2019 LUX Marienburgplein Jan Willem de Venster 117 07 2019 LUX Marienburgplein Jan Willem de Venster 1

Holy Ground op het Mariënburgplein

Op het Mariënburgplein is het dit jaar niet alleen ’s middags genieten van spelletjes, workshops en voorleessessies voor het hele gezin, ook keert het muziekpodium er terug in de avond. LUX presenteert dan een fijne variatie aan rootsmuziek zoals soul, gospel, reggae, blues, funk, jazz en rockabily. Joes Stiphout, organisator: “Dit doen we met het thema ‘Holy Ground’, gebaseerd op het feit dat LUX gebouwd is op de begraafplaats van de Kapel. We eren de ‘heilige grond’ tijdens de Vierdaagsefeesten door middel van muziek, visuals, horeca en ludieke elementen die het thema versterken.”

De eerste namen van het Mariënburgplein werden al bekend gemaakt en zijn hier te vinden. Een deel van de programmering die voorheen te vinden was op Plein 1944 heeft, evenals een aantal levensliedzangers die je eerst hoorde op het Joris Ivensplein, een plek gevonden op een van de vele andere podia van Vierdaagsefeesten.

Updates
Login
Bekijk winkelwagen