Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

De Dromaai keert terug op Plein ‘44 tijdens Vierdaagsefeesten

Placeholder for Vierdaagsefeesten Plein1944 Jan Willem de Venster 16 7 2022Vierdaagsefeesten Plein1944 Jan Willem de Venster 16 7 2022

Geplaatst: 20 december 2023, 10:43 uur

Na afwezigheid van even­e­menten­in­vulling op Plein 44 tij­dens afgelopen edi­tie van de Vier­daagse­feesten, komt hier in 2024 veran­der­ing in: De Dro­maai keert terug als organ­isator op het geliefde plein. Plein 44, een ont­moet­ingsplek voor jong en oud, staat bek­end om de inter­ac­tieve liveop­tre­dens. Afgelopen edi­tie liet De Dro­maai weten een stop­knop te moeten indrukken na het organ­is­eren van Plein 44 voor zeven jaar. Dit jaar staat De Dro­maai samen met haar com­pagnons klaar om het plein komende zomer met een spet­terende feestweek opnieuw tot lev­en te brengen. 

Placeholder for 22 7 2022 Plein1944 Femke de Schepper 322 7 2022 Plein1944 Femke de Schepper 3

Dit najaar plaatsten we een oproep met daarin de vraag naar een organisator die Plein ‘44 tijdens de Vierdaagsefeesten 2024 nieuw leven zou inblazen. Het nieuws dat Plein ‘44 tijdens de Vierdaagsefeesten opnieuw een kloppend hart gaat worden, bracht meerdere aanmeldingen van potentiële organisatoren met zich mee. Na zorgvuldige beoordeling van deze aanmeldingen is opnieuw gekozen voor De Dromaai, waarbij eigenaren Joost Eickmans en Rolph de Groot, samen met hun compagnons, als de winnaars van het beoordelingskader uit de bus kwamen. Hun doordachte plannen voor Plein ‘44, met de nadruk op samenwerking met lokale ondernemers, gaf de doorslaggevende voorsprong.

Waarom de keuze voor de oude organisatie?

Waar De Dromaai vorig jaar afzag van het organiseren van Plein ‘44, zag de organisatie dit jaar de kans zich weer in te schrijven. De Dromaai kan onder andere door vastberadenheid en een proactieve samenwerking met compagnons en diverse lokale partijen Plein ‘44 komend jaar transformeren tot een bruisende festivallocatie op de Vierdaagsefeesten.

Placeholder for 16 7 2022 Plein1944 Jan Willem de Venster 116 7 2022 Plein1944 Jan Willem de Venster 1

Wat gaan we zien op het plein in 2024?

Het vernieuwde Plein 44 op de Vier­daagse­feesten gaat in tegen­stelling tot voor­gaande jaren twee podia plaat­sen: een hoofd­podi­um en een zoge­naamde side stage’. Het pro­gram­ma richt zich op de liefheb­bers van kwal­i­tatief hoogstaande live­muziek, mensen die op zoek zijn naar feest, gezel­ligheid en ont­moet­ing en feestgangers die elke dag weer ver­rast willen wor­den door wat er zich op en rond de podia afspeelt. De organ­isatie belooft ruim 30 live acts uit bin­nen- en buiten­land die gaan zor­gen voor max­i­male energie, max­i­maal feest en veel pub­lieksin­ter­ac­tie en ‑par­tic­i­patie.

De stad kan zich ver­heugen op een onver­getelijke ervar­ing op Plein 44, mogelijk gemaakt door de energie en cre­ativiteit van De Dro­maai. Wij wensen de organ­isatie veel suc­ces en bedanken de ini­ti­atieven en andere inge­zon­den plan­nen van onderne­mers. Samen met Nijmegen mak­en we van Vier­daagse­feesten 2024 weer de mooiste zeven dagen van het jaar.

Alle updates ron­dom de ontwik­kelin­gen van de organ­isatie van Plein 44 en Vier­daagse­feesten in het alge­meen zijn te vol­gen via de Insta­gram, Face­book en X.

Updates
Login
Bekijk winkelwagen