Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

‘De Aanloop’: 4 jonge kunstenaars vangen de energie van de voorbereiding op de Vierdaagsefeesten

Placeholder for HQ 20230710 Besiendershuis Maren van der Burght 0935HQ 20230710 Besiendershuis Maren van der Burght 0935

Geplaatst: 10 juli 2023, 14:03 uur

Nijmegen brei­dt zich met span­ning voor op de Vier­daagse­feesten: de hele bin­nen­stad wordt omge­toverd tot even­e­menten­ter­rein en de mogelijkhe­den lijken ein­de­loos. Iedereen die in de opbouwweek in de stad loopt voelt de kriebels, als een Sin­terk­laasavond die voor de deur staat, een pret­tige stilte voor de storm. Dat gevoel, alsof de stad hoogzwanger is en in verwacht­ing van al het moois wat komen gaat, is eigen­lijk niet in woor­den te vat­ten. Daarom vroe­gen Vier­daagse­feesten en Groeis­purt aan vier jonge kun­ste­naars uit de stad om die energie te van­gen en om te zetten in kunst.

Res­i­den­tie in het Besiendershuis

Op 10 juli 2023 om 10:00 uur kri­j­gen Teun van Laake, Jesse van den Berg, Lotte de Schouw­er en Vic­cens (Vic­toire Elekon­a­wo) de sleu­tel over­handigd van het Besien­der­shuis. Het hele Besien­der­shuis zal van maandag t/​m vri­jdag door hen gebruikt wor­den als ate­lier­ruimte. De jonge mak­ers zullen zich voor een groot deel ook in de stad bewe­gen om de dynamiek van de voor­berei­din­gen om te zetten in ver­schil­lende kun­stvor­men. Met deze samen­werk­ing sni­jdt het mes aan twee kan­ten: er wordt prachtige kun­st gemaakt om het gevoel van’ te delen met het pub­liek, en jonge mak­ers kri­j­gen de kans om een groot, divers pub­liek te bereiken.

Placeholder for HQ 20230710 Besiendershuis Maren van der Burght 0935HQ 20230710 Besiendershuis Maren van der Burght 0935

Over de kunstenaars

Teun van Laake (1990) schrijft, dicht, maakt muziek en theater, luistert en speelt. Op zijn debuutalbum Niet in het geniep (2022) brengt hij kleinkunst, poëzie en hiphop samen, met als bindende factor zijn liefde voor de Nederlandse taal. Jesse van den Berg (die/diens) (1996, NL) is een kunstenaar die onderzoek doet naar het onderwerp queerness met een focus op intimiteit. Diens werk is een constante exploratie van queerness om zich heen en maar ook binnen zichzelf. Lotte Schouwer (1987) is socioloog, schrijver, strandjutter en beeldend kunstenaar. Haar werk gaat over vergankelijkheid, verlies en troost. Dat alles voorbij gaat kan zowel een hoopvolle als een verdrietige gedachte zijn. Begin 2020 bracht zij zelf het boek Overlijdensberichten uit, over het sterven van haar partner Michiel aan een hersentumor en de rouw die daarop volgde. Victoire Elekonawo opereert onder de artiestennaam Viccens als rapper. In 2018 bracht hij zijn eerste, alom geprezen ep uit, getiteld Viccens. Zijn nieuwste release is Extravaganza.

Finis­sage op 14 juli

Op vri­jdag 14 juli tussen 16:00 – 18:00 uur is iedereen welkom om het resul­taat te komen bek­ijken in het Besiendershuis.

Login
Bekijk winkelwagen