13-19 juli 2024Nijmegen
Group

Dag 3: Nijmeegse helden centraal op derde dag Vierdaagsefeesten

Placeholder for 15 07 2019 Kelfkensbos Jan Willem de Venster15 07 2019 Kelfkensbos Jan Willem de Venster

Geplaatst: 16 juli 2019, 11:30 uur

Dag drie van de Vier­daagse­feesten zit er alweer op! Naast druk­te bij grote namen als Kris Kross Ams­ter­dam, Fren­na, Cor­ry Kon­ings, Frans Duits, Yung Felix en Mooi Wark, kon­den ook rasechte Nijmeegse arti­esten op veel warme belang­stelling reke­nen. Zo keerde rock­band Navarone terug op Plein 44, nu lan­delijk bek­end als final­ist van The Voice of Hol­land. Ook wereld­beroemd in thuishaven Nijmegen is volk­szanger Ron­nie Ruys­dael; dit jaar weer vaste gast op het Faber­plein. De Nijmeegse band Mem­phis Mani­acs zorgde voor één groot feest op het Fes­ti­val Op t Eiland. Daar­naast werd Club Voer­weg van het Valkhof Fes­ti­val overgenomen door dj’s van het bek­ende Nijmeegse drum n bass feest WTF.

De weer­som­standighe­den lenen zich uit­stek­end om te geni­eten van de feesten en te luis­teren naar de bands. Er klinken veel tevre­den gelu­iden van de onderne­mers uit de stad: Het is ideaal feestweer en er wordt er veel gegeten en gedronken. Boven­di­en zorgt de tem­per­atu­ur ervoor dat mensen écht komen voor het pro­gram­ma, en niet om aan het strand te liggen of verkoel­ing te zoeken.”, aldus de organ­isatie. Dit jaar kwa­men eve­nals vorig jaar zo’n 195.000 feestgangers naar de Vier­daagse­feesten. Sticht­ing Vier­daagse­feesten is tevre­den over de opkomst tot nu toe: na drie dagen staat de teller op 620.000 bezoek­ers. Dit zijn minieme ver­schillen met vorig jaar. Dat belooft nog wat voor de rest van de week!


Placeholder for 15 07 2019 Kelfkensbos Jan Willem de Venster15 07 2019 Kelfkensbos Jan Willem de Venster

Foto: Jan Willem de Venster

De organ­isatie riep Vier­daagse­feesten bezoek­ers dit jaar nadrukke­lijk­er op om hun drankje aan de bar te kopen, met de slo­gan: Vier­daagse­feesten zijn gratis, dankz­ij jou! Want jij haalt je drankje aan de bar.’

Directeur Vier­daagse­feesten Leo Weter­ings: Met deze een­duidi­ge bood­schap willen we nog­maals uit­leggen hoe bij­zon­der het is dat dit pro­gram­ma, ruim 1100 acts op ruim 40 podia, vrij toe­ganke­lijk is. Ja, dan betaal je voor een biert­je of fris op veel plaat­sen €2,90, maar kijk eens om je heen wat je daar alle­maal voor terugkri­jgt! Boven­di­en zijn dit soort pri­jzen gang­baar voor veel fes­ti­vals, waar­voor je eerst nog een dure entreep­ri­js betaalt.” Bestu­ursvoorzit­ter Wal­ter Hamers vult aan: Inder­daad, zodat we een waarde­vol even­e­ment kun­nen bli­jven organ­is­eren, voor gen­er­aties van nu en van de toekomst.”

Hon­der­den feestvierders zwaaiden de eerste wan­de­laars uit bij de start van De 4‑Daagse Inter­na­tionale Afs­tands­marsen. Voldaan keer­den zij huiswaarts om zich voor te berei­den op een nieuwe dag vol plezi­er, pret en entertainment.

Bek­ijk hier het fotover­slag van dag 3.

Placeholder for Schermafbeelding 2021 02 11 113440Schermafbeelding 2021 02 11 113440
Login
Bekijk winkelwagen