Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Dag 2: Gezellige drukte bij Vuurwerk en populaire muziekacts

Placeholder for 66694559 2397568383658413 7124124878793342976 o66694559 2397568383658413 7124124878793342976 o

Geplaatst: 15 juli 2019, 09:43 uur

Vuur­w­erk­show Waal in Vlam­men’ op de zonda­gavond van Vier­daagse­feesten is tra­di­tion­eel voor velen één van de hoogtepun­ten van het jaar. Het was gis­teren dan ook ontzettend druk op de Waalka­de. Maar niet alleen daar: velen genoten ook van de optre­dens van Davina Michelle op Plein 44, Maan in de Molen­straat, Tino Mar­tin op het Faber­plein of het 25ste Gevel­con­cert op de Grote Markt.

Directeur Vier­daagse­feesten Leo Weter­ings: Door dit soort pub­liek­strekkers tegelijk met het vuur­w­erk te pro­gram­meren, zor­gen we bewust voor een goede sprei­d­ing in de stad.” En dat werk­te: het was over­al gezel­lig en druk. De Vier­daagse­feesten trokken op dag 2 zo’n 220.000 bezoek­ers naar de Nijmeegse bin­nen­stad. Vorig jaar waren dat er 230.000. Weter­ings: Geen groot ver­schil, ter­wi­jl het in de avond toch aardig afkoelde. We zijn erg tevre­den met de behap­bare druk­te, het feit dat alles zon­der noe­menswaardi­ge inci­den­ten ver­loopt en we kri­j­gen veel posi­tieve reac­ties over hoe we hier in Nijmegen zor­gen voor crowd control”.

  • Placeholder for 67207172 2397569733658278 3519462713929498624 o67207172 2397569733658278 3519462713929498624 o
  • Placeholder for 64921740 2397569066991678 2327263660386287616 o64921740 2397569066991678 2327263660386287616 o

Foto: Jan Willem de Ven­ster en Math­i­js Hanenkamp

s Mid­dags vond er een bij­zon­dere trouw­cer­e­monie plaats op het stad­sei­land: een plek waar je nor­maal niet kunt trouwen. De wens van Jasper en Ingrid, die elka­ar tij­dens Vier­daagse­feesten ont­moet­ten, ging in vervulling na een oproep van Sticht­ing Vier­daagse­feesten, om het 50-jarig jubileum te vieren met de liefde voor elka­ar en voor de feesten.

Ter ere van oprichter Nico Gri­jpink werd op Plein 44 een pla­que­tte met zijn beel­te­nis onthuld. Gri­jpink was oprichter en organ­isator van de eerste 10 jaar Zomer­feesten, sinds 1998 Vier­daagse­feesten geheten. Hij besloot vijftig jaar gele­den dat het niet langer kon dat er duizen­den wan­de­laars naar Nijmegen en omstreken kwa­men, ter­wi­jl er in de bin­nen­stad weinig te beleven was. Vanaf dat moment zijn de feesten niet meer weg te denken. Een terug­b­lik in foto en film met de geschiede­nis van deze halve eeuw is nog de hele week te bezoeken in de Stevenskerk.

Bek­ijk hier het fotover­slag van dag 2.

Placeholder for Schermafbeelding 2021 02 22 094752Schermafbeelding 2021 02 22 094752
Login
Bekijk winkelwagen