Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Bezoekers waarderen de Vierdaagsefeesten gemiddeld met een 8,4!

Placeholder for 300dpi Vierdaagsefeesten 2022 Marcel Krijgsman 095300dpi Vierdaagsefeesten 2022 Marcel Krijgsman 095

Geplaatst: 15 november 2022, 16:02 uur

De gemeente Nijmegen heeft een effect­met­ing uit lat­en voeren om in beeld te bren­gen wat de Vier­daagse­feesten beteke­nen voor Nijmegen. Er zijn 596 enquêtes afgenomen tij­dens de Vier­daagse­feesten 2022. Eve­nals de laat­ste uit­ge­brei­de bezoek­ersen­quête in 2016, wer­den de feesten hoog gewaardeerd, met een gemid­deld rap­port­ci­jfer van 8,4. We zijn blij met deze waarder­ing, en bli­jven ons inzetten om ervoor te zor­gen dat het een geweldig feest is voor iedereen.

Placeholder for JWC04173 2JWC04173 2

Van de ondervraagden zou 94% de Vierdaagsefeesten nogmaals bezoeken, en 95% zou hun vrienden en bekenden aanraden om naar de Vierdaagsefeesten te komen. Maar liefst 56% van de bezoekers komt uit Nijmegen, en 9% uit buurtgemeenten van Nijmegen. Het werkelijke aantal hiervan kan iets lager liggen: omdat Nijmegenaren de feesten vaker bezoeken dan niet-Nijmegenaren, hebben zij een grotere kans om geënquêteerd te worden. Naar schatting komt minimaal 2% van de bezoekers uit het buitenland. Gemiddeld komt een Vierdaagsefeestenbezoeker 4 dagen naar de feesten, 15% komt zelfs alle dagen!

Er zijn ongeveer evenveel mannelijke als vrouwelijke bezoekers. De gemiddelde leeftijd van de feestvierders is 30 jaar. De meeste bezoekers (78%) van de Vierdaagsefeesten zijn tussen de 18 en 34 jaar oud, al zijn bezoekers onder de 18 jaar niet meegenomen in deze enquête. Het merendeel (80%) is hoogopgeleid.

Van de ondervraagden heeft 81% de feesten eerder bezocht, en was 19% er voor het eerst. Als belangrijkste verbeterpunt wordt aangegeven dat men graag meer toiletten zou zien. Hier gaan we ons best voor doen!

De Vier­daagse­feesten zor­gen voor een extra beste­d­ingsef­fect in Nijmegen van naar schat­ting bij­na 64 miljoen euro. Dit cijfer is gebaseerd op een gemid­delde uit­gave van € 48,95, voor­namelijk aan eten en/​of drinken. We reke­nen hier­voor met een geschat bezoek­er­saan­tal van 1,5 miljoen bezoeken in 7 dagen tijd, wat Nijmegen zo’n 1,3 miljoen extra bezoeken oplev­ert vergeleken met een reg­uliere week.

Op ons ver­zoek heeft de gemeente ook de over­lap lat­en onder­zoeken tussen de bezoek­ers van De 4Daagse en de Vier­daagse­feesten. Het blijkt dat 72% van de ondervraag­den alleen de Vier­daagse­feesten bezoekt. 12% gaat ook aan­moedi­gen langs de route van De 4Daagse, en 10% zwaait na het uit­gaan de lop­ers uit. 6% van onze bezoek­ers loopt de 4Daagse én gaat naar de Vierdaagsefeesten!

Placeholder for 19 7 2022 Koningsplein Tim Kuipers 419 7 2022 Koningsplein Tim Kuipers 4

De gemeente heeft ook 908 enquêtes laten afnemen onder bezoekers van de intocht van De 4Daagse aan de Via Gladiola. Op de vraag of zij na de intocht nog door zouden gaan naar de Vierdaagsefeesten 2022, antwoordde 59% met ‘ja’, en 15% wist het nog niet.

De Vierdaagsefeesten heeft (evenals De 4Daagse) een positief effect op de toeristische aantrekkingskracht van Nijmegen. Meer dan de helft van de bezoekers van de Vierdaagsefeesten die nog nooit of maximaal twee keer in Nijmegen zijn geweest, is van plan om de stad in de toekomst vaker te gaan bezoeken. Een grote meerderheid (61%) van de feestgangers heeft een positiever beeld van de stad gekregen door het bezoeken van de feesten. Een fijne opsteker richting Vierdaagsefeesten 2023!

Login
Bekijk winkelwagen