Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen
Placeholder for Tip2 BekersysteemTip2 Bekersysteem

Van beker naar beker

Sinds 2022 drink je op de Vierdaagsefeesten uit een circulaire drinkbeker. Dit is een softcup beker, gemaakt van gerecyled plastic (rPET) en herkenbaar aan ons logo in de rand. Als je je beker weer inlevert bij de bar kunnen van de oude bekers weer nieuwe bekers worden gemaakt!

Zo werken we samen aan schonere feesten, min­der plas­tic ver­spilling en vol­doen we aan de geldende wet­gev­ing. Help ons en lever ook je laat­ste bek­er in bij de bar!

Zo werkt ons bekersysteem

Placeholder for Vierdaagsefeesten infographic bekersysteem lowresVierdaagsefeesten infographic bekersysteem lowres

Alle buitenbarren van de Vierdaagsefeesten doen mee aan hetzelfde systeem en gebruiken dezelfde beker, je kunt dus met je lege beker een nieuw drankje bestellen bij alle podia en terrassen in de binnenstad. Ook de 4Daagse wandelmars is bij dit systeem aangesloten op het start- en finishterrein de Wedren en militair kamp Heumensoord. Het is uniek in Nederland en een hele prestatie dat we met zo veel verschillende ondernemers op zo’n groots, open evenement allemaal hetzelfde systeem gebruiken!

We gebruiken single-use bekers die worden gerecycled, omdat een herbruikbare hardcup beker (nu nog) te veel nadelen kent op het gebied van hygiëne, beschikbaarheid in grote hoeveelheden en logistiek. De single-use bekers moeten wel schoon en zorgvuldig ingezameld worden om er weer bekers van te kunnen maken, dat gaat niet als ze al op de grond hebben gelegen en er bijvoorbeeld zand op is gekomen.

Daarom hebben we de hulp van bezoekers nodig, om de gebruikte bekers terug te brengen naar de bar en zo de kringloop te sluiten. Hoe het werkt? Bij de aankoop van je eerste drankje betaal je eenmalig € 0,50 als milieubijdrage. Bij elke volgende bestelling betaal je alleen de consumptieprijs, mits je weer een beker inlevert.

De resultaten

We zijn er trots op dat in 2022, het eerste jaar dat er gebruik werd gemaakt van de circulaire beker, we samen met het publiek al 58% van de bekers wisten in te zamelen en hoogwaardig te recyclen. Bovendien was iedereen erg blij met de schone straten!

In 2023 hebben we dit weten op te hogen naar 67%! We zijn nu dicht bij de benodigde 75% die dit jaar (2024) behaald moet worden. De afgelopen edities hebben bewezen dat ons publiek echt mee wil werken aan verduurzaming. Help ons dus en breng altijd je beker terug naar de bar, ook de laatste beker.

Placeholder for 22 7 2022 Bekersysteem Jan Willem de Venster 122 7 2022 Bekersysteem Jan Willem de Venster 1

Over het systeem

Als je de bek­er weer inlev­ert bij de bar wordt wordt eerst goed gecon­troleerd of er toch niet zeer vervuilde bek­ers tussen het bek­er­af­val zijn beland. De schone bek­ers wor­den opge­haald en na een laat­ste check gere­cy­cled tot plas­tic kor­rels. Deze kor­rels gaan ver­vol­gens weer naar de fab­riek, waar er nieuwe bek­ers (of andere voed­selver­pakkin­gen) van gemaakt wor­den. De bek­ers die niet schoon genoeg zijn wor­den gere­cy­cled tot kor­rels die geschikt zijn om andere plas­tic pro­ducten van te mak­en die min­der strenge hygiëne-eisen kennen.

De bek­ers zijn van rPet (recy­cled PET). Op dit moment is dit het enige mate­ri­aal dat dat hoog­waardig gere­cy­cled kan wor­den tot nieuwe bek­ers, bio­plas­tic bijvoor­beeld kan dat nog niet en is daar­door geen duurza­mere keuze. Dit is ook de reden dat wet­gev­ing die in 2024 van kracht is gegaan stelt dat dit het enige mate­ri­aal is dat is toeges­taan bij een cir­cu­lair systeem.

Bek­ijk hier de veelgestelde vra­gen over het bekersysteem.

Placeholder for 22 7 2022 Bekersysteem Marcel Krijgsman 122 7 2022 Bekersysteem Marcel Krijgsman 1

Alleen van apart ingezamelde bekers, kunnen weer nieuwe maken. Daarom leggen we in deze video uit hoe we van de eerste lichting ingezamelde bekers, weer 2,4 miljoen nieuwe bekers konden maken! Dat is alleen nog niet genoeg, dus help jij mee en breng je ook je laatste beker terug?

Met hulp van partners als Dar, Albron, Stichting CircularPET, Paardekooper en gemeente Nijmegen hebben we veel kennis en ervaring in huis om dit jaarlijks tot een nog groter succes te maken. Zodat je je beker makkelijk inlevert bij de bar, en je de komende jaren misschien wel steeds uit dezelfde – gerecyclede – beker drinkt.

Placeholder for 21 7 2022 Bekersysteem Jan Willem de Venster 321 7 2022 Bekersysteem Jan Willem de Venster 3
Login
Bekijk winkelwagen