Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

Valkhof Festival en Doornroosje presenteren 7-daags programma

Placeholder for Altin Gun 2Altin Gun 2

Geplaatst: 23 juni 2020, 15:51 uur

Jaar­lijks rolt Valkhof Fes­ti­val tij­dens de Vier­daagse­feesten de rode lop­er uit voor de head­lin­ers van de toekomst en vooruit­strevende acts uit ver­schil­lende stro­min­gen. In 2020 kan dat niet in het idyl­lis­che Valkhof­park, maar die missie bli­jft fier overeind. Daarom slaat Valkhof Fes­ti­val van 18 tot en met 24 juli de han­den ineen met vaste part­ner Doorn­roos­je, de Nijmeegse autoriteit op het gebied van span­nende muziek, met zeven programma’s die voor beperkt pub­liek toe­ganke­lijk zijn.

In de week van de Vier­daagse­feesten pre­sen­teren Valkhof Fes­ti­val en Doorn­roos­je shows in de Rode Zaal van het Nijmeegse pop­podi­um. Zeven dagen lang is Doorn­roos­je de ver­vang­ing van het park waarin het Valkhof-pub­liek de afgelopen jaren in een vroeg sta­di­um ken­nis­maak­te met acts als IDLES, Ben Howard en Cari­bou. Ook nu geven Valkhof Fes­ti­val en Doorn­roos­je bezoek­ers de kans om hun muzikale hori­zon te ver­bre­den, met avon­tu­urlijk aan­bod uit aller­lei genres.

Totale pro­gram­ma:

Zater­dag 18 juli – WTFRecords label launch
Zondag 19 juli – Mensen Zeggen Din­gen
Maandag 20 juli – James­zoo speelt Uncle Boom­nee Who Can Recall His Past Lives
Dins­dag 21 juli – Jun­gle by Night
Woens­dag 22 juli – Linde Schöne
Don­derdag 23 juli – Altin Gün
Vri­jdag 24 juli – Bark­er Ambi­ent Live Set

Koop je kaarten via de site van Doorn­roos­je.

Placeholder for Altin Gun 2Altin Gun 2

Bij de shows wor­den de richtli­j­nen van het RIVM vanzelf­sprek­end nauwkeurig gevol­gd. De capaciteit is beperkt tot 100 bezoek­ers, er zijn enkel zit­plaat­sen en mensen die niet tot één huishouden behoren wordt vrien­delijk doch drin­gend ver­zocht ander­halve meter afs­tand van anderen te bewaren. Bezoek­ers wor­den aange­moedigd om zo veel mogelijk lopend of met de fiets naar Doorn­roos­je te reizen en alleen het open­baar ver­vo­er te gebruiken als het echt niet anders kan. Valkhof Fes­ti­val en Doorn­roos­je houden de vei­ligheid van bezoek­ers, medew­erk­ers en arti­esten voort­durend in het oog en zijn ver­heugd om mensen tóch een beet­je fes­ti­val­gevoel te kun­nen geven.

Voor het volledi­ge pro­gram­ma bezoek www​.valkhoffes​ti​val​.nl.

Alle infor­matie over je bezoek aan Doorn­roos­je in deze peri­ode is hier te vinden.

Login
Bekijk winkelwagen