Vierdaagsefeesten
13-19 juli 2024nijmegen

‘Otis x Brebl’ viert de Nijmeegse Jazz Cultuur

Placeholder for Otis Park Mike WitjesOtis Park Mike Witjes

Geplaatst: 24 juni 2020, 15:40 uur

Nu de fes­ti­val­zomer is ver­vallen, de Vier­daagse­feesten en dus ook het Otis Park Fes­ti­val niet door­gaan, pre­sen­teren Cul­tu­ur­podi­um Bre­bl en Meneer Otis samen Otis x Bre­bl in Nijmegen. Dit indoor-fes­ti­val vin­dt plaats tij­dens de week van de oor­spronke­lijke Vier­daagse­feesten: zater­dag 18 juli tot en met vri­jdag 24 juli 2020 in Brebl.

Buiten dat er ein­delijk weer live Jazz, Funk en Soul te zien is, kun je Cul­tu­ur­podi­um Bre­bl en de betrokken muzikan­ten sup­port­en door de con­certen te bezoeken of door een donatie te doen mid­dels de No-Show’ tick­ets. Otis x Bre­bl hoopt daarmee bin­nen haar eigen kun­nen een bij­drage te lev­eren aan de Nijmeegse Cul­tu­ur­sec­tor. Met 7 avond­con­certen staat Otis x Bre­bl spe­ci­aal stil bij mak­ers met een lokale bind­ing. Daar­naast komen er nog wat bij­zon­dere samen­werkin­gen voorbij.

Het pro­gram­ma bestaat uit: Willy Vet­sap x Daniel Cla­son, Loek van den Berg x Daniël van der Duim, Pow­er to the Pipo, The Bojan­gles x Coen Kalde­way, SPUNK, Wicked Jazz Sounds x Kika Sprangers x Daniël van der Duim.

Otis x Bre­bl wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Nijmegen, Provin­cie Gelder­land, Jaz­zs­tad Nijmegen, Bre­bl en Meneer Otis.

Placeholder for Otis Park Mathijs Hanenkamp 1Otis Park Mathijs Hanenkamp 1
Placeholder for Otis Park Mike WitjesOtis Park Mike Witjes
Placeholder for 19 07 2019 Kronenburgerpark Mathijs Hanenkamp 119 07 2019 Kronenburgerpark Mathijs Hanenkamp 1

Otis x Bre­bl vin­dt plaats van 18 t/​m 24 juli in Brebl
Adres: Bre­bl, Waal­bandijk 14 e/​f, Nijmegen

Web­site / Tick­ets: www​.meneero​tis​.nl

Login
Bekijk winkelwagen